Bir bilginin sadece notlarımızda olmasıda yeterli değildir. O bilgilerin nasıl soru yapılacağı, tam olarak neresinin soru olabileceği ve bazen de soru olarak sorulduğunda nasıl hatalar yapılabileceği de eğitmenlerimiz tarafından derslerimizde özenle vurgulanmaktadır.

.

Aşağıda Nisan 2010 TUS sorularından bazı zor soru örnekleri ve eğitmenlerimizin derslerde bunları nasıl vurguladıklarını gösteren bazı örnek görüntüler bulacaksınız.

İŞTE 10 ÖRNEK:

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 95. Soru

2010 Dönemi

Farmakoloji Dersi Offline Görüntüsü

95. Aşağıdakilerden hangisi vinblastin,vinkristin ve vinorelbinin gibi bitki alkaloidlerinin antikanserojen etkinliğini en iyi açıklar?


A) Hücre iskeletindeki mikrotübüllerin

polimerizasyonunun inhibisyonu ile mitozun engellenmesi

B) DNA daki guaninlerin alkillenmesi sonucu DNA sentezinin engellenmesi

C) Pürin antagonisti gibi davranarak DNA sentezinin engellenmesi

D) Pirimidin antagonisti gibi davranarak DNA sentezinin engellenmesi

E) Hücre zarına bağlanarak hücre bütünlüğünün bozulması

Cevap A