SINAVLARIMIZ NASIL HAZIRLANIYOR ?

Deneme sınavının hazırlanmasında aşağıdaki noktalara en üst düzeyde dikkat edilmiştir:

Soru sıralamalarında (hem branşların, hem de branş içi soruların sıralamaları) orijinal sınavdaki olası dağlım, aslında buna temel teşkil edecek olan çekirdek eğitim müfredatı esas alınarak hazırlanmıştır.

 Sorular; cevaplayan adayların zihnindeki tüm belirsizlikleri giderecek şekilde açıklanmış, tüm seçeneklere izah  getirilmiştir.

Soruların dağılım ve seyri dikkate alınarak; önümüzdeki sınav(lar)da sorulabilecek noktalar dikkatle gözetilerek sorular hazırlanmıştır.

Her sınavda 2-3 adet yeni bilgi sorusu sorulması öngörüldüğü için bu sınavda da aynı bağlamda aynı sayıda soru sorulmuştur.

ÖSYM’nin daha önce yaptığı sağlık alanındaki tüm sınavlar gözden geçirilmiş, bu sınavlarda kullanılan çeldirici teknikler, sayı ve yöntem olarak incelenmiş ve bu sınavda da aynen uygulanmış, yer yer açıklamalarda bu detaylara vurgu yapılmıştır.

Her orijinal sınavda karşılaşılabilecek; çelişkili sorular, saçma sorular, iki cevaplı sorular, hiç cevabı olmayan sorular… gibi ölçme değeri olmayan uç sorulara ise bu sınavda yer verilmemiştir.

ÖSYM’nin tüm srjinal soru kitapçıklarında kullanılan yazı karakteri, font ve soru arası boşluklar gibi tüm teknik detaylar, bu kitapta da orijinaline sadık kalınarak hazırlanmıştır.