Hekimler, zorunlu hizmet TUS ve YDUS ile ilgili

 

Kanun ve Yönetmelikler

(Kırmızı renkli metinler, yapılan değişiklerin son halini göstermektedir.)

· TUS ve DUS Yönetmeliği

· YDUS Yönetmeliği

· Uzmanlık Sürelerinin Son Hali

· Tababet Kanunu

· 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

· Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kanunu

· Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Genelgesi