Bir bilginin sadece notlarımızda olmasıda yeterli değildir. O bilgilerin nasıl soru yapılacağı, tam olarak neresinin soru olabileceği ve bazen de soru olarak sorulduğunda nasıl hatalar yapılabileceği de eğitmenlerimiz tarafından derslerimizde özenle vurgulanmaktadır.

.

Aşağıda Nisan 2010 TUS sorularından bazı zor soru örnekleri ve eğitmenlerimizin derslerde bunları nasıl vurguladıklarını gösteren bazı örnek görüntüler bulacaksınız.

.

İŞTE 10 ÖRNEK:

Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 Örnek 6 Örnek 7 Örnek 8 Örnek 9 Örnek 10

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 5. Soru

2010 Dönemi

Anatomi Dersi Offline Görüntüsü

5. Aşağıdaki bağlardan hangisi koparsa
caput radii serbest kalır?

A) Ligamentum collaterale radiale

B) Ligamentum collaterale ulnare

C) Ligamentum anulare radii

D) Chorda obliqua

E) Ligamentum carpi radiale

Cevap C

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 32. Soru

2010 Dönemi

Biyokimya Dersi Offline Görüntüsü

32. Hiperamonemili bir hastada,aşağıdakilerden hangisinin amonyak seviyesinin düşürülmesine katkısı olmaz?

A) Arjinin verilmesi

B) Glutamin verilmesi

C) Diyetle alınan proteinlerin azaltılması

D) Sodyum benzoat verilmesi

E) Fenilasetat verilmesi

Cevap B

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 38. Soru

2010 Dönemi

Biyokimya Dersi Offline Görüntüsü

38. Sentezlenmiş proteinlerin doğru katlanmasına yardımcı olan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolesterol

B) Şaperon

C) Porin

D) Lamin

E) Glikozaminoglikan

Cevap B

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 48. Soru

2010 Dönemi

Mikrobiyoloji Dersi Offline Görüntüsü

48. İnflamatuvar reaksiyonlarda rolü olan yardımcı T hücre alt grubu Th1 aşağıdaki sitokinlerden hangisini salgılar?

A) IL-4

B) IL-6
C)
IL-10

D) IL-13

E) IFN-γ

Cevap E

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 72. Soru

2010 Dönemi

Patoloji Dersi Offline Görüntüsü

72. Reaktif germinal merkezler çevresindeki küçük lenfoid hücrelerin proliferasyonu ve t(11; 14) translokasyonu ile karakterize matür B hücreli lenfoma aşağıdakilerden hangisidir?


A) Küçük lenfositik lenfoma
B)
Marjinal zon lenfoması
C)
Foliküler lenfoma
D)
Burkitt lenfoma
E)
Mantle hücreli lenfoma

Cevap E

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 74. Soru

2010 Dönemi

Patoloji Dersi Offline Görüntüsü

74. Viral immünizasyonu takiben gelişebilen demiyelinizan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?


A)
Akut dissemine ensefalomiyelit

B) Progresif multifokal lökodistrofi
C)
Santral pontin miyelinolizis

D) Marchiafava-Bignami hastalığı

E) Adrenolökodistrofi

Cevap A

Nisan 2010 TUS Sınavı

Klinik Bilimler 91. Soru

2010 Dönemi

Kadın Doğum Dersi Offline Görüntüsü

91. Term gebelikte, fetal başın aşağıdaki çevre/çaplarından hangisi en kısadır?

A) Oksipitofrontal

B) Biparyetal
C)
Bitemporal

D) Oksipitomental

E) Suboksipitobregmatik

Cevap C

Nisan 2010 TUS Sınavı

2010 Dönemi Tus Kampı

Kadın Doğum Dersi Offline Görüntüsü

Klinik Bilimler 92. Soru

92.Fetal baş angaje ise, biparyetal çap en azından kemik pelvisin hangi anatomik yapısını geçmiş demektir?


A) Pubik tüberkül

B) Spina iliaka anterior superior
C)
Spina iskiadika

D) Tuber iskii

E) Linea terminalis

Cevap E

Temel Bilimler 99. Soru

99. Aşağıdakilerden hangisi saf östrojen

reseptör antagonistidir?

A) Tamoksifen

B) Roleksifen
C)
Toremifen

D) Fulvestrant

E) Danazol

Cevap D

Nisan 2010 TUS Sınavı

Temel Bilimler 95. Soru

2010 Dönemi

Farmakoloji Dersi Offline Görüntüsü

95. Aşağıdakilerden hangisi vinblastin,vinkristin ve vinorelbinin gibi bitki alkaloidlerinin antikanserojen etkinliğini en iyi açıklar?


A) Hücre iskeletindeki mikrotübüllerin

polimerizasyonunun inhibisyonu ile mitozun engellenmesi

B) DNA daki guaninlerin alkillenmesi sonucu DNA sentezinin engellenmesi

C) Pürin antagonisti gibi davranarak DNA sentezinin engellenmesi

D) Pirimidin antagonisti gibi davranarak DNA sentezinin engellenmesi

E) Hücre zarına bağlanarak hücre bütünlüğünün bozulması

Cevap A

Nisan 2010 TUS Sınavı

Klinik Bilimler 93. Soru

2010 Dönemi Tus Kampı

Kadın Doğum Dersi Offline Görüntüsü

93. Aşağıdaki germ hücreli over tümörlerinden hangisinin bilateral görülme sıklığı en yüksektir?


A)
Disgerminom

B) Embriyonal karsinom

C) Poliembriyoma

D) Yolk sak tümörü

E) İmmatür teratom

Cevap A