2021 DUS (Mart 2021) Yedinci Dt. İrem ŞENSOY ile DUS'a Hazırlık Süreci