2020 DÖNEMİ
Özel 2. DUS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
TEMEL BİLİMLER Doğru Cevap Anahtarı
1 . E 2 . B 3 . D 4 . C 5 . D 6 . B 7 . C 8 . B 9 . E 10 . B
11 . A 12 . E 13 . B 14 . D 15 . D 16 . E 17 . B 18 . B 19 . B 20 . C
21 . E 22 . B 23 . E 24 . A 25 . A 26 . D 27 . A 28 . C 29 . A 30 . D
31 . E 32 . B 33 . E 34 . D 35 . D 36 . A 37 . B 38 . C 39 . B 40 . B
KLİNİK BİLİMLER Doğru Cevap Anahtarı
41 . D 42 . D 43 . E 44 . C 45 . B 46 . E 47 . B 48 . D 49 . A 50 . E
51 . B 52 . D 53 . A 54 . D 55 . B 56 . A 57 . B 58 . E 59 . B 60 . A
61 . B 62 . D 63 . A 64 . B 65 . C 66 . A 67 . D 68 . A 69 . A 70 . B
71 . E 72 . E 73 . D 74 . D 75 . D 76 . B 77 . A 78 . A 79 . B 80 . C
81 . C 82 . D 83 . B 84 . B 85 . B 86 . E 87 . A 88 . E 89 . B 90 . C
91 . E 92 . E 93 . C 94 . A 95 . C 96 . D 97 . E 98 . D 99 . B 100 . E
101 . D 102 . B 103 . A 104 . C 105 . C 106 . E 107 . C 108 . B 109 . E 110 . B
111 . B 112 . D 113 . D 114 . C 115 . E 116 . A 117 . B 118 . C 119 . C 120 . D