´╗┐
´╗┐

Yeni Sayfa 2

2020 D├ľNEM─░
5. DUS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
TEMEL B─░L─░MLER Do─čru Cevap Anahtar─▒
1 . B 2 . C 3 . D 4 . A 5 . A 6 . A 7 . E 8 . B 9 . C 10 . B
11 . E 12 . A 13 . A 14 . C 15 . E 16 . D 17 . E 18 . C 19 . C 20 . D
21 . C 22 . D 23 . D 24 . C 25 . A 26 . D 27 . E 28 . D 29 . A 30 . D
31 . B 32 . B 33 . E 34 . E 35 . A 36 . B 37 . C 38 . C 39 . A 40 . B
KL─░N─░K B─░L─░MLER Do─čru Cevap Anahtar─▒
41 . C 42 . E 43 . D 44 . D 45 . C 46 . E 47 . A 48 . D 49 . D 50 . B
51 . B 52 . D 53 . E 54 . D 55 . C 56 . D 57 . B 58 . C 59 . B 60 . D
61 . A 62 . B 63 . B 64 . C 65 . E 66 . D 67 . E 68 . C 69 . A 70 . D
71 . B 72 . D 73 . D 74 . C 75 . A 76 . B 77 . B 78 . C 79 . B 80 . D
81 . A 82 . E 83 . D 84 . D 85 . B 86 . E 87 . E 88 . B 89 . D 90 . A
91 . B 92 . C 93 . E 94 . A 95 . D 96 . D 97 . B 98 . B 99 . B 100 . C
101 . C 102 . E 103 . B 104 . E 105 . A 106 . B 107 . D 108 . A 109 . D 110 . E
111 . A 112 . B 113 . D 114 . C 115 . B 116 . C 117 . D 118 . C 119 . E 120 . C