HOCA ve EDİTÖRLERİMİZİN YORUMLARI

ANATOMİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Anatomi soruları, bugüne kadar yapılmış sınavlar içerisinde diş hekimleri için sorulma olasılığı en yüksek konulardan seçilmişti. Anatomik bilginin doğrudan sorulduğu sorular giderek azalmakta, kliniğe uyarlanmış soruların ve şekil sorularının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Soruların sistemlere göre dağılımı aşağıdadır:
 

Kemikler

:

0

 

Eklemler

:

0

 

Kaslar

:

1

 

Pleksuslar

:

0

 

Solunum

:

0

 

Kalp

:

0

 

Arterler

:

1

 

Venler

:

0

 

Lenfatik

:

1

 

Sindirim

:

0

 

Ürogenital

:

0

 

Sinir

:

3

 

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

 

Zor

:

2

 

Orta

:

2

 

Kolay

:

2

 

Çok Kolay

:

0

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

5 adet soru temel bilgiyi, 1 adet soru da detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.
Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
 3 adet soru eski sınavlarda sorulmuş veya benzer nitelikte sorulardan seçilmişti.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?
1 adet

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

• Notumuz soruların 5 tanesine direkt cevap içeren bilgileri veya şekilleri içeriyor.
• 1 adet soru ise, direkt bilgi bulunmamakla birlikte, yorum yolu ile cevaplanabilir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Öncelikle sınava giren tüm diş hekimlerinin geçmiş yıllarda sorulan anatomi sorularına hakim olması gerekmektedir. Geçmiş yıllardan kastımız sadece eski DUS soruları değil, eski TUS sorularının da bilinmesi adaylara sınavda büyük kolaylık sağlayacaktır. Direk bilgiyi ölçen sorular olduğu kadar, şekil ve kliniğe uyarlanmış hatta radyolojik anatomi bilgisini ölçen sorular da ön plana çıkacaktır. Bu bağlamda öğrenilen anatomik bilginin klinik kullanımı bilinmeli ve şekilsiz anatomi çalışılmamalıdır. Şekil soruları giderek artacaktır, hem şekil sorularını cevaplamada kolaylık sağlaması açısından hem de bilginin kalıcı olması açısından şekillere özellikle önem verilmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?
Kranyum kemiklerinden soru beklenirken bu sınavda kemiklere değinilmemiştir. Sınavdaki soruların yarısı sinir sisteminden gelmiştir ki bu beklenilen bir durumdur.

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

• Fakültelerde diş hekimlerine baş-boyun ağırlıklı anatomi dersi anlatılmaktadır, o yüzden bu sınavda sorulan sorular sürpriz değildir, olması gerekendir. Bu sınavı hazırlayan hocalar, diş hekimlerine lökomotor sistemi sormanın gereksiz olduğuna kanaat getirmişlerdir. Soruların zorluk dağılımı homojen ve dengelidir.
Soru dağılımı açısından orantılı bir sınavdı, 1 adet formatlı soru, 1 adet şekil sorusu, 1 adet kliniğe uyarlanmış soru, 1 adet de vaka sorusu gibi başlayan aslında direkt bilgiyi ölçen (dil ucundaki malign oluşum sorusu) soru mevcuttu.
Arteria alveolaris superior posterior sorusu direk olarak notlarımızla cevaplanamasa da, yorum yaparak cevaplanabilecek bir soruydu. Nervus facialis çok sorgulanmıştır ileri ki sınavlarda da sorgulanacaktır, adayların bu soruda zorlandıklarını düşünmemekteyiz. Keza nuclei tractus solitarii sorusu da eski sorulardandı.

 

FİZYOLOJİ-HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?
Bu sınavda temel bilginin ilk 10 sınavdan daha fazla ve bir miktar kolay olduğu görülüyor. FHE branşında da bu kolaylık dikkat çekiciydi. FHE branşında sadece 1 soru ağır ve detay içeriyordu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

 

Zor

:

2

 

Orta

:

2

 

Kolay

:

4

 

Çok Kolay

:

1

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 8 tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, 2 tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Eski soru yoktu ancak eski soruya benzer 3 adet soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

 

Tanı yöntemleri

:

0

 

Tedavi soruları

:

0

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bu sınavda notumuz 10 sorunun 9 tanesine cevap verebilecek yeterliliğe sahipti.
Bunun dışında branşımız;
• Anatomiden 1 soruya
• Biyokimyadan 2 soruya
• Patolojiden 1 soruya
• Farmakolojiden 1 soruya
• Tıbbi Biyoloji ve Genetikten 2 soruya
• Restoratiften 1 soruya
• Endodontiden 1 soruya cevap verebiliyordu.
Yani branşımız FHE sorularının 9 tanesine ve diğer branş sorularının da 9 tanesine; yani toplamda 120 sorunun 18 tanesinin cevabını verebilecek nitelikteydi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

FHE sorularının eskiden olduğu gibi bu sınavda da temel bilgiyi ölçen sorulardan hazırlandığını görüyoruz. Fakat her sınavda 1 ya da 2 adet sürpriz bilginin sorgulandığını da eski yıllarda tecrübe ettik. Bu sınavda da 1 soru aşırı detay bir baş-boyun embriyolojisi sorusu olarak geldi. Bu embriyoloji sorusunu zorlaştıran unsur, bir defekti sormasıydı.
Anlaşılıyor ki özellikle DUS sınavına girecek hekimlerin baş boyun bölgesinin normal embriyolojik gelişimi dışında, bu bölgenin anomalilerini de öğrenmek zorundadır.
FHE dersine; Embriyolojide detay, diğer konularda temel bilgi ağırlıklı çalışmak gerektiği bu sınavda da ortaya çıkmıştır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda Doku, Endokrin ve Gastrointestinal sistemden 2’şer soru geldi. Şaşırtıcı olan ilk defa DUS’da Endokrin sistemden 2 soru geldi. Hematopoetik sistemden ve Elekrofizyoloji-Otonom sinir sisteminden neredeyse her sınavda 1 soru gelirken, bu sınavda sorulmaması şaşırtıcıydı. Üriner sistemden gelen 1 soru (ki beklemiyorduk) detay bir bilgiyi sorguluyor görünse de çok sıkı vurgulanmış bir konu olduğu için zorlanmadan çözüldüğünü düşünüyorum.

BİYOKİMYA BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME
 

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Vitaminler konu başlığı altında sorulan "folat tuzağı" sorusunu saymazsak genel olarak önceki sınavlara nazaran daha kolay bir sınav olduğu söylenebilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

 

Zor

:

1

 

Orta

:

1

 

Kolay

:

2

 

Çok Kolay

:

2

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Beş soru temel bilgiyi sorgulayan sorulardı. Bir soru ise detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Bu tarzda soru bulunmamaktaydı.
Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Bir adet soru çok benzer soru olarak daha önce sorulmuştu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

 

Tanı yöntemleri

:

0

 

Tedavi soruları

:

0

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Biyokimya branşında sorgulanan 6 sorunun 5 adetine DUS ders notlarımızdan direkt referans verebildik. Sadece 1 soru DUS ders notlarında yokken TUS ders notlarında bulunmaktaydı. Aynı zamanda referans gösterilemeyen 1 soru, DUS kampında söylenmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav, BİYOKİMYA branşı adına, önceki sınavlar ile kıyaslandığında oldukça basit hazırlandığı görülmüştür. Bu nedenle sınava girenler için pek ayırdedici olmamıştır. Bir sonraki sınavda ayrıntı bilgi içeren soruların yine sorulmayacapını ama bu kadar kolay da olmayacağını düşünmekteyim.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımına bakıldığında karbonhidratlar konu başlığından 2, vitaminler konu başlığından 2, hormonlar konu başlığından 1 ve lipitler konu başlığından 1 soru gelmiş olup, diğer sınavların aksine protein konu başlığında direkt bir soru sorulmamıştır. Bunun dışında şu ana kadar sorgulanmamış olan Elektron Transfer Zinciri, Biyoenerjetikler, Heksoz Monofosfat Yolu, Hemoglobin-Miyoglobin gibi oldukça göze batan konulardan da bu sınavda da soru sorulmamıştır. Sınavda sorulan 6 soru analiz edildiğinde bunların 5 tanesi derslerde sık sık üzerinde durup vurguladığımız noktalardan kolay soru niteliğinde sorgulanmıştır. Vitaminler başlığı altında sorulan bir soru ise zor soru kategorisinde olup DUS ders notlarımızda yer almamaktadır. Sonuç olarak, Biyokimya branşı; kolay, yanlışı ve tartışmalı sorusu olmayan, çokta ayırdedici olmayan bir sınav geçirdi. Ders notlarımızda, çıkan sorularla ilgili bilgiler mevcuttu.
 

MİKROBİYOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branş soruları genel bilgilere hakim olarak kolaylıkla yanıtlanabilecek sorulardan oluşuyor. Konu dağılımı açısından 2 bakteri, 2 virüs, 1 mantar ve 1 parazit sorusu mevcut. İmmünoloji bölümünden soru gelmemesine daha önceki sınavlarda da rastladığımız için şaşırmadık. Notlarını iyi tekrar etmiş öğrenciler için iyi bir sınav olduğu kanaatindeyim.
Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

 

Zor

:

1

 

Orta

:

2

 

Kolay

:

3

 

Çok Kolay

:

0

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

25. soru serotip sorusu olduğu için biraz detay bilgidir.
Diğer sorular temal bilgi ölçen sorulardır.
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yok.
Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
23 ve 28. Sorular

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

 

Tanı yöntemleri

:

0

 

Tedavi soruları

:

1

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hayır.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

25. soru dışında tamamı notlarımızda mevcut. 25. Soru patoloji notumuzda mevcut.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Mevcut notların ve soru bankalarındaki soruların tam olarak öğrenilmesi

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorular orta zorlukta geldi. Virüs sorusu olarak serotip sorgulamak yerine diş hekimlerinin karşılaşacağı viral etkenler vaka sorusu yapılabilirdi. Hepatit serolojisi tahmin edildiği üzere daha önce de sorgulanan önemli konulardan. Ağız içi ananerop bakteriler beklenen sorular arasındaydı. Sürpriz soru yoktu. İmmünoloji bölümü her sınav sorulmadığı için sorusunu görememek şaşırtıcı olmadı. Paraziter hastalık için belki de kıl kurdu etkeni sorulması diş hekimleri için daha anlamlı olurdu.

TEMEL VE ORAL PATOLOJI BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

HEPSİ SON DERECE KOLAY GENEL OLARAK KONULARIN ANA HATLARINI SORGULAYAN DETAY YADA ANALİZ ,YORUM GEREKTİRMEYEN TEMEL SORULARLA KARŞILAŞTIK BU SENE

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

 

Zor

:

 

Orta

:

2

 

Kolay

:

2

 

Çok Kolay

:

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

4 SORUNUN TAMAMI TEMEL BİLGİYİ TEST EDIYORDU.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.
Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Yoktu
Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

 

Tanı yöntemleri

:

0

 

Tedavi soruları

:

0

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

SORULARIN TAMAMI SORU VE KONU KİTAPLARIMIZDA BÜTÜNÜYLE MEVCUT

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

PATOLIJI ADINA BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM ETSİNLER

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

EVET DETAYLICA BAKACAK OLURSAK GEREK TEMEL PATOLOJIDE Kİ FAGOZITOZ SORUSU VE ONARIMDA GÖREVLİ ANA HÜCRE OLAN MAKROFAJIN SORGULANDIĞI SORU,GEREKSE ORAL PATOLIJIDEKİ DESMOGLEIN VE ORAL SCC SORULARI KONULARIN EN TEMEL KÖŞE TAŞLARININ SORGULANDIĞI HİÇ YAPILANDIRILMAMIŞ TAMAMEN TEMEL BİLGİYİ ÖLÇEN SORULARDI O YUZDEN SÜPRİZ YADA DEĞİNMEDİĞİMİZ BİR KONUYLA ILGİLİ SORUYLA KARŞILAŞMADIK.SORULARDAN ORAL SCC VAKA SORUSU ŞEKLİNDE KURGULANMIŞTI Kİ ORAL PATODA VAKA SORULARINA AŞINAYIZ VE ZTEN BU FORMATTA BEKLİYORUDUK.DİĞER BRANŞLARDA GİDEREK ARTAN YOĞUNLUKTA PREPARAT YADA ŞEKİL SORULARINI GÖREMEKTEYIZ AÇIKCASI PATODA DAHA ONCE BEKLIYORDUM BU TARZ SORULARI O YUZDEN ONUMUZDEKİ YILLAR IİÇİN SORULARIN ZORLUK DERECSESINDE VE KONU DAĞILIMINDA CIDDI BİR DEĞİŞİKLİK BEKLEMESEMDE ŞEKİLLİ SORULAR AÇISINDAN SIK KARŞILAŞACAĞIMIZ BEKLEMEK YERINDE OLUR.BU NEDENLE YENİ SORU KITAPLARIMIZI BU ŞEKILDE HAZIRLAMIŞ OLAMAMIZ NEDENIYLE DOĞRU VE ZAMANINDA BIR HAMLE YAPTIĞIMIZ DÜŞÜNÜYORUM VE TÜM ARKADAŞLARI SORULARI ÇÖZMEYE VE SORULAR HAKKINDA YORUM YAPMAYA DAVET EDİYORUM

FARMAKOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bifosfanat sorusunu atipik olarak değerlendirebiliriz. Bu çok zor soru haricinde orta zorluk derecesinde bir sınavı atlattık. Santral sinir sisteminden 2, antibiyotiklerden 1 soru ve endokrin konusundan da 1 soru gelerek, beklenen dağılımın dışında farklı bir sınav deneyimi yaşandı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

 

Zor

:

0

 

Orta

:

1

 

Kolay

:

1

 

Çok Kolay

:

1

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 2 tanesi temel bilgiyi, 2 tanesi detay bilgiyi test etmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni sayılabilecek textbook bilgisi olarak bifosfanat sorusu vardı. Kitabımız buna refenras veremedi.


Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
2 adet eski ya da benzer soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yok.

Olası tanı soruları

:

 

Tanı yöntemleri

:

 

Tedavi soruları

:

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

2

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız bifosfanat sorusu hariç diğer sorulara referans olabilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav geçmişte de bir kaç defa olduğu gibi derslerimizde standart olarak anlatmadığımız bir adet soru barındırmaktadır. Geçmişte bir defa epilepsi, bir defa antifdepresan sorusu sorulmuş olup bu sene de bifosfanat sorusu sorularak soru temelli dengesiz bir yaklaşım olmuştur. Devam eden senelerde uygun standart soru dağılımlarıyla, adaylarımızın yine full çıkarabilecekleri sınavlara girebilecekleri dilek ve düşüncemizi korumaktayız.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Santral sinir sisteminden beklenen sorular mantıklı ve tahmin edilen yerlerdendi. Ancak eğitici ve pratik hayata yönelik olarak bu konu başlığından anestezik maddelerin sorgulanması belki daha istenen bir yaklaşımdı. Sınavın olmazsa olmazı antibiyotik sorusu bilgiyi, eleyebilmeyi test etmekteydi. Ancak ara ara bazı senelerde olduğu gibi kitabımızda olmayan, konu olarak değinmediğimiz bifosfanat sorusu bu sınavın farmakoloji açısında “çok zor zorusu” oldu. Bunun yerine bir adet otonom sinir sistemi veya otokoid sorusu daha memnun edici olabilirdir. Bir bifosfanat sorusu adaylar dahil biz eğitmenlerinde memnuniyetsizliğine neden olmuştur.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2019 DUS’ta branşımızda sorulan soruları genel olarak değerlendirdiğimizde; konu dağılımının önceki sınavlara benzer olduğu ancak soruların kliniğe yönelik ve vaka odaklı olduğunu görmekteyiz. Soru tiplerinin dağılımında ise en çok “olumsuz” kalıplarla (4 soru) soru sorulduğunu söyleyebiliriz. Önceki sınavlarda direk bilginin sorulduğu tek kelimelik cevaplar ağırlıkta iken bu sınavda bilgiyi biraz yorumlayarak cevaplanabilecek uzun cevaplı sorular ve vaka soruları yer almakta. İmplantoloji ve estetik lamina restorasyonlar konularına sınavda değinilmesi önümüzdeki sınavlar adına bize “günceli önemseyin” mesajı veriyor. Ayrıca branşımızda çıkan sorular derslerimizde üzerinde durduğumuz soru çözümlerimizde örnek sorularla desteklediğimiz konulardan geldiği için de kursiyerlerimizin avantajlı olduğu bir sınav olduğunu düşünüyoruz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

 

Zor

:

2

(12. ve 19. sorular)

Orta

:

5

(11., 13., 17., 18. ve 20. sorular)

Kolay

:

3

(14., 15. ve 16., sorular)

Çok Kolay

:

0

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi test edenler : 6 (14., 15., 16., 17., 18. ve 20. sorular)
Detay bilgiyi test edenler : 4 (11., 12., 13. ve 19. sorular)
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

(11., 12., 13. ve 18. sorular)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

(17. ve 19. sorular)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

(16. soru)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

(14., 15. ve 20. sorular)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur
Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Vardır: 15. Soruda geçen Metamerizm kavramı daha önce Restoratif Diş Tedavisi branşında tanım sorusu olarak sorgulanmıştır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorusu bulunmamaktadır.

Olası tanı soruları

:

1

(20. soru)

Tanı yöntemleri

:

0

 

Tedavi soruları

:

0

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

(14. soru)

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş soru bulunmamaktadır.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Protetik diş tedavisi açısından sorulan soruların geneli, derslerimizde vurgulanan ve belirtilen, notlarımızda yer alan bilgilerden oluşmaktadır. Ayrıca soru çözümlerinde üzerinde durduğumuz noktalar ve çözdüğümüz soru örnekleri ile de sınava yönelik çalışmalarımızı desteklemekteyiz.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Geçmiş sınavların doğrultusunda yaptığımız analizlerde kursiyerlerimize sabit protezler konusunu, okluzyon bilgisini ve kullandığımız materyalleri önemsemeleri gerektiğini söylemiştik, bu sınav önerilerimizi yanıltmadı ve soru dağılımda yine sabit protezler sınavın yarısından daha fazlasını oluşturuyordu. Ayrıca son iki yıldır sorulan dental implantoloji konusu önümüzdeki sınavlar için de soru beklediğimiz minör konulardan. Kursiyerlerimize önerimiz; ders notlarımızı dikkate alarak, konu dağılımları ve ağırlıkları doğrultusunda mutlaka derslerimizi dinleyerek çalışmaları. Soru çözümlerimizi ve deneme sınavlarımızı da göz ardı etmemeliler. 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınav özellikle sabit kliniğe ve güncele yönelik bilgilerin önemsendiği bir sınavdı. Sorularımızı tek tek detaylıca analiz edecek olursak;
SABİT PROTEZLER ; 11. Soru; Diş anatomisi ve fizyolojisi konusundan şimdiye kadar sorulan sorularla karşılaştırırsak detay bir soruydu. Daimi dişlerin proksimal temas noktaları bilinmesi gereken temel bir bilgi ancak bu zamana kadar sorulan ‘spesifik diş özellikleri’ tarzı soru çizgisinin dışına çıkan bir soruydu. Fakat detay olması gözümüzü korkutmasın çünkü seçenekler üzerinden doğru cevaba kolayca ulaşılabilecek bir nitelikteydi.
 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

8 tanesi temel bilgiyi, 2 tanesi detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır yoktu.
Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Aynı soru 1 taneydi(Amalgam restorasyonları ile ilgili soru)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

 

Tanı yöntemleri

:

0

 

Tedavi soruları

:

0

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Bir adet yanlış sorulmuş soru mevcuttu.
45. Smear tabakasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Smear tabakasının yapısında plak, bakteri, tükürük ve kan bulunabilir.
B) Kavite preparasyonu için kullanılan farklı yöntemler, smear tabakasının kalınlığını ve morfolojisini etkiler.
C) Kavitenin hava-su spreyi ile basınçla yıkanıp kurutulması smear tabakasını uzaklaştırır.
D) Smear tabakasının uzaklaştırılmasıyla dentinin ıslanabilirliği artar. (azalır)
E) Smear tabakasının varlığı dentin geçirgenliğini azaltır.

Doğru cevap: C ve D
 

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Tüm sorular notlarımızdaki bilgilerle rahatça çözülebilecek düzeydeydi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınavdaki sorular ve cevap şıkları detaylı incelendiğinde genel anlamda konuların temel bilgileri üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Sorulan sorulardaki konuların bazılarının geçmiş sınavlarda da irdelenen konular olduğu göze çarpmaktadır. Bu çizgide soru gelirse; dersi dikkatli dinleyip konuyu kitaptan düzenli tekrar eden her öğrencinin rahatça çözebileceği sorular sorulacağı kesindir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Mevcut 10 sorunun 4 tanesi restoratif materyallerden, bunlardan 3 tanesi de kompozit rezin restoratif materyalinden geldi. Bu konuda restoratif materyal konusunun ağırlıklı sorgulandığı bir sınav oldu diyebiliriz. Amalgamda gecikmiş genleşmenin sorgulandığı soru gayet kolay temel bilgiyi sorgulamakta; kompozit rezin materyallerde ise rezin içeriği, rezinin yapısındaki doldurucu partikül oranı ve kompozit restorasyon bitim cila işlemlerini sorgulayan sorular da yine orta düzey temel bilgileri sorgulayan sorulardı. Daha önceki sınavlarda da sorgulanan dentin yapısı ve dentin çeşitlerini yine bu sınavda da iki farklı soru olarak gördük. 2017 DUS sınavında temel bilgi olarak sorgulana DMF indeksinin bu sınavda da hesaplaması sorgulandı. Tükürük bileşenleri yine geçmiş sınavlarda karşımıza çıkmıştı ve bu sınavda da temel olarak bileşenlerin organik inorganik olarak gruplandırılması sorulmuştur.
Soruların çok zor olmadığı, genellikle temel bilgiyi ölçen, derste üstünde durulan ve konu kitaplarımızda yer bulan bilgilerin sorgulandığı ve restoratif branşından sadece bir sorusunun hatalı bulunduğu bir sınav geçirilmiş oldu.
 

AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Oral patolojiden beklenenden fazla sayıda soru geldi.
Branşımızda iki adet hatalı soru bulunmakta. Bir tanesinin doğru cevabı yok, diğerinin ise çift cevabı bulunmakta.
Diğer sorular ders notumuzla uyumlu ve sorunsuzdur.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

7 tanesi temel bilgiyi, 3 tanesi de detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.
Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Benzer 1 adet soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

 

Tanı yöntemleri

:

 

Tedavi soruları

:

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Evet vardı, 2 tane.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

İki sorunun cevabı kitabımıza göre farklı. Bu iki soruya itiraz edildi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda da travma ve enfeksiyon konusundan soru vardı. Dersler anlatılırken sınavda soru çıkma ihtimali en yüksek olan konular olarak travma, eklem, enfeksiyon ve lokal anesteziyi belirtiyorduk. Bu dört konudan da bu sınavda soru geldi, travmadan iki adet soru geldi. Bu durum sürpriz değildi. İlerleyen yıllarda yapılacak olan DUS’larda da yine bu dört konudan soru beklenmekte. Branşımızda çıkan sorular, ancak konuların mantığı kavrandığında çözülebilecek sorular. Ezber sistem alanımızdaki sorularda işe yaramamakta. Muhtemelen ilerleyen sınavlarda da durum benzer olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sürpriz şekilde, beklenmeyen bir konudan çıkan soru bulunmamakta. İki adet travma sorusu daha önce çıkan travma sorularına benzer şekildeydi, konuya hakim olanların kolaylıkla cevabı bulabilecekleri nitelikteydi. Her yıl sınavda iki adet travma sorusu sorulması beklentisi karşılandı. Enfeksiyon konusundan da soru beklenmekteydi ve bir soru çıktı. Bu soru alanımızın en zor sorusuydu, lisansüstü yeterlilik veya doçentlik sınavı seviyesinde bir soruydu; ancak soru doğru yaklaşım tekniğiyle kavrandığında, ders kitabımızın da doğrultusunda cevap bulunabilecek düzeydeydi. Dudak damak yarıkları konusu sınavda nadir sorulan konulardandı, ancak çıkan soru, yorum yapmayı gerektirse de, zor bir soru değildi. Sınavda en çok soru çıkması beklenen konulardan biri olan temporomandibular eklem konusundan soru çıktı, ancak çift doğru cevap olması nedeniyle sınava girenlere vakit kaybı yaratmış bir sorudur. Lokal anesteziyle ilgili de her sınav soru beklenmekteydi ancak bu sınavda çok nadir uygulanan bir lokal anestezi tekniğinden soru çıkması düşündürdü. Alanımzda çıkan oral patoloji soruları, kurumumuzun oral patoloji hocalarının üzerinde durduğu ve beklediği konulardan, çok zor olmayacak şekilde kurgulanmış sorulardı. Bu sınavda da alanımızın en önemli konularından olan gömülü dişler ve diş çekimi ile ilgili hiçbir soru çıkmadı.
Sonuç olarak; bu sınavda alanımızdan çıkan sorulara bakıldığında, sürpriz yaratan veya beklenmeyen bir konudan çıkmış olan hiçbir soru yoktur. Beklenen konulardan soru çıkmıştır ve sorular, iki hatalı soru dışında, ders kitabımızla uyumludur ve derslerde özellikle vurgulanmış olan yerlerden gelmiştir.
 

AĞIZ; DİŞ ve ÇENE RADYOLOJİSİ GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak net ve açık sorular geldi. Hiç çeldirici kullanılmamıştır..

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

 

Zor

:

2

 

Orta

:

1

 

Kolay

:

5

 

Çok Kolay

:

0

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 5 tanesi temel bilgiyi, 3 tanesi ise detay bilgiyi sorgulamaktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni veya literatür bilgisi içeren soru yoktur.

Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Beş adet soru eski sınavlarda çıkan sorulara benzemektedir.
Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

 

Tanı yöntemleri

:

0

 

Tedavi soruları

:

0

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Okluzal radyografide sorulan anatomik oluşum dışındaki tüm sorular ders notlarımızca karşılanmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Panoramik görüntüleme ile ilgili soruların son sınavlarda artarak sorgulandığı görülmektedir. Radyasyon fiziği , radyadyonun biyolojik etkileri ve kalsifikasyonlar birer soru ile sınavdaki geleneksel ağırlıklarını korumuşlardır. Kist ve tümör radyolojisi vaka soruları ile sorgulanmıştır.
Bundan sonraki sınavlarda ekstraoral görüntülemenin sorgulanmaya devam edilmesi süpriz olmayacaktır. Derslerimizde tüm konular yeterince vurgulanmaktadır. Bundan sonraki dönemde radyografik anatomik oluşumların daha detaylı anlatılması fayda sağlayacaktır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Şu ana kadar her sınavda mutlaka sorgulanan radyografik kaliteden hiç soru sorulmamıştır. Son sınavlarda sorgulanmaya başlanan sistemik hastalıkların radyolojisi de bu sınavda yer almamıştır.
Gorlin goltz sendromunun over tümörü, multiple kistler iskeletsel ve göz anomalisiyle sorgulanması soruyu zorlaştırmakla birlikte, sendromu bilenlerce yorumlanabilecek bir sorudur. Multiple myelomun sorgulandığı vaka sorusu hastalığın temel özellikleri ile kurgulanmış, çözülmesi kolay bir sorudur.Okluzal radyografide sorulan nazopalatin kanalın süperior foraminası detay bir bilginin sorgulandığı zor bir sorudur. Panoramik görüntüleme ile ilgili sorulan 2 soru pozisyon hatasını ve oluşan görüntü çeşitlerinin yer ve lokalizasyonunun sorgulandığı temel bilgi sorularıdır. Radyasyon fiziğinden yıllardır beklediğimizi vurguladığımız target materyalin özellikleri , radyadyonun biyolojik etkilerinden ise sitokastik etkinin özellikleri sorulmuştur. Her iki soru da temel bilgi ile yapılabilecek kolay sorulardır. Son yılların gözde konusu olan kalsifikasyonlardan arteriosklerozis (Möckenbergin medial kalsinozisi) sadece radyolojik görünümü ile sorgulanmıştır. Perikronit vaka sorusunda sorgulanan periosteal reaksiyon vakanın yorumlanmasını gerektiren orta zorlukta bir sorudur.
 

PERİODONTOLOJİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

– Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde tanısal özellikleri açısından bazı sorular çok özensiz
hazırlanmış, periodontal tedavide adı geçmeyen bir ilaç yanlış cevap olarak tanımlanmış, 7 soru aynı
tip formatta hazırlanmış. Bunun yanı sıra 46.soru kaliteli bir soru. Diğerleri normal sıradan sorular.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

9 soru temel 1 soru detay.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yok.
Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

3 soru benzer.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yok.

Olası tanı soruları

:

2

 

Tanı yöntemleri

:

 

Tedavi soruları

:

1

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%90.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Aynı şekilde devam

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bir önceki sınav soru kalitesi açısından daha iyi idi. Bu sınav soruları özensiz hazırlanmış, soru sorma tekniği hep aynı olmuş ve sorulardaki tanımlanan özelliklerden daha ön planda ve belirleyici şıklar yaratılabilirdi. Kısaca her ne kadar bizim açımızdan iyi sorunsuz bir sınav olsada kalite yoktu.

ORTODONTİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Ortodonti alanında hatalı soru görülmemiştir. Sorulardan bir tanesini saymazsak eğer, kolay dereceli, ayrıntıya girilmeden hazırlanmış, net, temel bilgileri baz alan ortodonti sorularını gördük diyebiliriz. Soruların tümü kitap ve derslerimizi takip eden kursiyerler tarafından çok rahatlıkla yanıtlanabilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

 

Zor

:

1

 

Orta

:

1

 

Kolay

:

7

 

Çok Kolay

:

1

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 9 tanesi temel bilgiyi ölçme niteliğinde, 1 tanesi ise detay bilgidir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur
Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Çok benzer 1 adet soru mevcuttu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

 

Tanı yöntemleri

:

2

 

Tedavi soruları

:

1

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.
DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızdaki bilgilerin tümü sınavda çıkan tüm soruları cevaplar niteliktedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders anlatımlarımızın sınav için gerekli bilgiyi verdiği ve gerekli durumlarda yorum yapılması için alt yapıyı kazandırdığı görülmektedir ayrıca sınavdaki sorular ve cevap şıkları detaylı incelendiğinde genel anlamda konuların temel bilgileri üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Sadece tek bir soruda konu bazında ayrıntıya girilmiştir ancak ders kitabımızda yer almaktadır. Sorulan sorulardaki konuların genelinin geçmiş sınavlarda da irdelenen konular olduğu yönündedir. Bu şekilde sorular gelirse; dersi dikkatli dinleyip konuyu kitaptan düzenli tekrar eden her öğrencinin rahatça çözebileceği sorular sorulacağı kesindir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

9 soru temel ve beklenen konulardan olmasına rağmen sorulan 1 soru detay bir yerden,şekil sorusu olarak geldi. Kitabımızda çıkabilir düşüncesiyle geçmesine rağmen ve bu konuya da derste giriş yapılmasına rağmen üzerinde durmadık özellikle. Bu sorunun sürpriz kategorisinde olduğu söylenebilir. Onun dışında gelen konular makuldür ve derslerde sıklıkla vurguladığımız, kolaylıkla yapılabilecek soru grubundadır. Son yıllarda formatlı soru tipinde artış izlenmektedir. Özetle, soruların zor olmadığı, genellikle temel bilgiyi ölçen, derste üstünde durulan ve konu kitaplarımızda yer bulan bilgilerin sorgulandığı bir sınav oldu.

 

ENDODONTİ BRANŞI GENEL DEĞERLENDİRME

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Endodonti alanında hatalı soru görülmemiştir. Soruların bir tanesi oldukça detay bir soru olup kitaplarımızda yer almakta ancak derste anlatılmamaktadır. Diğer sorular hem kitaplarımızda yer alan hem de derslerde anlatılan konular dahilindedir. Bunun yanında gelen soruların beklendiği gibi temel endodontik konular kapsamında olması sevindiricidir. Konulara göre bakıldığında soru dağılımı; 1 tane şekillendirme, 2 irrigasyon , 1 travma, 1 biyomateryal, 1 mikrobiyoloji, 2 pulpa ve periapikal doku hastalıkları, 1 pulpa biyolojisi , 1 kök kanal anatomisi şeklindedir. Sorular belli bir konu üzerine odaklanmamış ve homojen ve makul bir dağılım göstermiştir. Bir soru, vaka sorusu üzerinden düzenlenmiş olup hem endodontik hastalıklarda ayırıcı tanı ve yaklaşım hem de retreatment endikasyonunu sorgulamıştır ve aslında iki soruyu aynı anda sormuştur. Bu sorular kitap ve derslerimizi takip eden kursiyerler tarafından rahatlıkla yanıtlanabilir. 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

 

Zor

:

0

 

Orta

:

3

 

Kolay

:

6

 

Çok Kolay

:

0

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

4 sorunun detay 6 sorunun genel bilgiyi test ettiği söylenebilir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

 

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Böyle bir soru bulunmamaktadır.
 

Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Eski veya çok benzeri soru yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

 

Tanı yöntemleri

:

0

 

Tedavi soruları

:

1

 

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hayır.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

– Notlarımız soruların % 100 yüzünü, ders anlatımlarımız % 90 ını cevaplamaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders anlatımlarımızın sınav için gerekli bilgiyi verdiği ve gerekli durumlarda yorum yapılması için alt yapıyı kazandırdığı görülmektedir. Konu kitabında olmasına rağmen derste anlatılmayan şekillendirme ile ilgili sorunun oldukça detay ve hatta doçentlik seviyesinde bir soru olduğu düşünülmektedir. Bu sorunun cevabı sonuç olarak kitabımızda yer almaktadır. Dolayısıyla derslerimizin takibi yeterlidir. Özelikle vurgulanan yerlerin dikkate alınması önerilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Şekillendirme temel ve beklenen konulardan olmasına rağmen sorulan soru oldukça detaydır. Bir tekniğin aşamalarındaki hareket tipi ve yönü sorgulanmıştır. Müfredatta geçmesine rağmen bu kadar detaylı anlatılmaz. Bu nedenle biz de çıkabileceğini öngörerek kitabımızda yer verdik ancak aşırı detay olduğunu düşünerek derslerde anlatmadık. Bu sorunun sürpriz olduğu söylenebilir. Onun dışında gelen konular makuldür. Bu zamana dek sınavlarda mutlaka sorulan tanı ve teşhis yöntemleri konusundan soru gelmemiş olması şaşırtıcı olarak değerlendirilebilir. Son zamanlarda rejeneratif endodonti konusu popülerdir ve bir önceki sınavda iki soru sorulmuştur. Bu konunun da sorulmamış olması ilginçtir. Son iki sınavdır mikrobiyoloji ile ilgili soruların sorulması dikkat çekmektedir ancak bu sorular ders ve kitaplarımızla rahatlıkla yanıtlanabilecek niteliktedir. Yine son iki üç senedir formatlı soru tipinde artış izlenmektedir. Vaka sorusu bir kaç senedir olduğu gibi bu sınavda da bir tane sorulmuştur. Bu gidişata bakılarak her sınavda en az bir tane olması beklenebilir.

PEDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınavdaki sorulan soruların çoğu, kolay ve orta derecede zorluk seviyesinde olmasına rağmen özensiz hazırlanmış sorular olduğunu söyleyebiliriz . Özellikle cevap şıkları bileni bilmeyenden ayırt etmek yerine, yakın ya da karmaşık cevaplarla adayın kafasını karıştırmak üzere kurgulanmıştı. Görseli olan sorular oldukça basitti ve geçmiş 11 sınavda olduğu gibi bu sene de 2. konumuz olan “süt ve sürekli dişlerin sürmesi’nden” soru ile karşılaştık. Yeni doğan lezyonları, dental anomaliler ve travmadan da yine sorular geldi. Ayrıca bu sene geçmişteki çocuk diş hekimliği dus sorularının açıklamalarına bakan kursiyerler yine kazandı ve bu sayede 10 sorudan yedisine cevap verebildiler. Deneme sınavlarımıza giren, ders notunu iyi çalışan, derse giren kursiyerler sadece çocuk diş hekimliği değil, yine her sene olduğu gibi diğer branşlardan da sorular çözerek, 17 klinik bilimler, bir de temel bilimlerden bir soruya Çocuk Diş Hekimliği branşı sayesinde cevap verebildiler.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

 

Zor

:

1

 

Orta

:

4

 

Kolay

:

3

 

Çok Kolay

:

2

 

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

İkisi detay bilgiyi, sekizi temel bilgiyi test etmekteydi.Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

 

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

 

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

 

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

 

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Böyle bir soru olmadığı gibi, genellikle direkt textbook bilgisini test eden bir sınavdı.
Eskiden Sorulmuş soru yada çok benzer soru sayısı kaç taneydi?
Önceki sınavlarda çıkmış sorularının açıklamalarıyla 7 soru çözülebiliyordu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Fotoğrafı olan soruyla birlikte 4 vaka sorusu sorulmuştu. Bu sorulardan ikisi tanıyı sorgularken, bir tanesi tedavi ve prognozu, diğeri de hasta takibi sırasında tanı yöntemlerini sorguluyordu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktu ama soruların özensiz hazırlanması kursiyerleri yanlış yorumlara yönlendiriyordu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlar, soru bankaları, slaytlarımızla ve deneme sınavlarında sorduğumuz sorularla, dus sorularının hepsini cevaplayabiliyorduk. Kandidiazis sorusunun açıklaması oral patoloji kitabımızda olmasına rağmen, o soru daha önce de geldiğinden ders notunun arkasındaki geçmiş dus sorularında aynı cevaba sahip çok benzer bir soru mevcuttu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Şimdiye kadar yapılan bütün DUS sınavlarında 2. konumuz olan “süt ve sürekli dişlerin sürmesi’nden” soru ile karşılaştık, bundan sonraki yıllarda da karşılaşacağız, çünkü çocuk diş hekimliğinin temelini oluşturan yeni doğan lezyonları, sürme zamanları, erken diş kaybına yol açan sendrom veya hastalıklar gibi konular bu konu içerisinde anlatılıyor ki bu sene de 2 soru buradan geldi. Yine dental anomaliler konusundan 2 soru ile karşılaştık. Travma yine banko sorumuzdu. Davranış yönlendirmesi, sedasyon ve fissür örtücüler yine daha çok çocuk diş hekimliğinin özellikle ilgilendiği konular arasında olup, bu konulardan da sorularımız vardı. Bu sınav, pedodontinin ana temel konularına yönelmiş ve fotoğrafların öne çıktığı bir sınavdı. Yeni sınava hazırlanan kursiyerlerin vaka ve görsellere önem göstermesini, eski çıkmış dus sorularını çalışmalarını, deneme sınavlarına girmelerini, ayrıca çocuk diş hekimliğinin temel konularını da muhakkak ayrıntıları ile bilmelerini öneririm.
 
Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soruların bir tanesi hariç çocuk diş hekimliğinin temel konularından geldi ve eski soruları çalışanlar birçok soruya da yanıt verebildiler. Süt ve sürekli dişlerin sürmesi ve dental anomali konuları, ağırlık verilen noktalardı ve buradan 4 soru ile karşılaştık ve bu sorular gerçekten kolaydı. Engellilerden, süt dişi pulpa tedavilerinden ve yer tutuculardan soru gelmemesi sürprizdi.
Bu sınavda bir İlk soru bir fotoğraf görseli olan bir vaka sorusuydu. Hem derste hem ders notunda üzerinde durduğumuz bir noktaydı ve soru kolaydı. İkinci soruda tanımlanan anomalinin radyografik görseli de mevcuttu ve bu soru konu kitabımızda aynı görselle anlatılmıştı, kolay bir soruydu. Üçüncü soru MIH sorusuydu ve ders notumuzdaki burada anlatılan “yaşamın ilk üç yılı boyunca solunum hastalıklarının sürekli azı dişlerinde mine bozukluklarının şiddeti ve sıklığı ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir” cümlesi de tüm açıkları kapatan nitelikteydi ve kolay bir soruydu. Dördüncü soru oral patolojide daha ayrıntılı anlatılan, fakat daha önce de bir dus sınavında da sorulmuştu ve orta derecede zorluğa sahipti. Beşinci soru travmadan gelen vaka sorusuydu, kolay-orta zorluktaydı, biraz travma dinlemiş olan birisinin doğru cevaplaması gereken bir soruydu. Altıncı soru, bir yenidoğan lezyonları eşleştirme sorusuydu, daha önceden de iki kez dusta ve denemelerde defalarca sorulmuştu, sınavın en kolay sorusuydu. Yedinci soru çürük riskine bağlı çekilecek film sıklığı zamanına yönelik bir soruydu; yorumla, direkt bilgiyle ya da şıklardan giderken çözülebilecek orta derecede zorluğa sahip bir soruydu. Sekizinci soru ise hem deneme sınavlarında sorulan hem de ders notunda üzerinde durarak anlattığımız bir soruydu, kolaydı. Dokuzuncu soru ise nitröz oksit inhalasyon sedasyonu sorusuydu, denemelere giren ve dersi dinleyenler için basit bir soruydu, çünkü soruda tüm öncüller ayrıntılı işlenmişti ama bunlara dikkat etmeyen kursiyerler için zor bir soruydu. Son soru ise sınavda kursiyerlerin en fazla kafasını karıştıran soruydu. Hem öncüllerin numarasının olması hem de Frankl skalasının numaralarının sorulması basit bir soruyu bu kadar zor anlaşılır tarzda nasıl soru sorulunurun unutulmaz bir örneği olarak karşımıza çıkardı. Kitabımızda Frankl sorusu vardı ama skala numarası yerine davranış şekli sorulmuş olsaydı, soru daha şık olup, ayırıcılık indeksi de daha iyi olurdu.