2019 DUS HATALI SORULAR

Değerli meslektaşlarımız,

2019 DUS’u geride kaldı.

Aşağıda, meslektaşlarımızdan gelen anlamlı tüm itirazlara orijinal textbook görüntüleri ile hazırlanmış olan görüşlerimizi bulacaksınız.

Meslektaşlarımız; bizim belirlediklerimizle sınırlı kalmayıp diledikleri sorulara itiraz prosedülerine uymak şartıyla itiraz edebilirler.
Bu konuda itiraz hakkının, sadece sınava girenlere tanındığını önemle hatırlatmak isteriz.

Hak edenin kazanması dileğiyle…

2019 DUS hatalı sorulara itiraz edecek adayların dikkatine!

Sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlar sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına 20,00 TL itiraz ücreti ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Adayın T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.

Diğer işlem ücretleri aşağıdaki gibidir:

 

Başvuru Merkezlerinden Başvuru Hizmeti Ücreti: 5,00 TL (Bu ücret, Başvuru Merkezlerinde Başvuru Merkezi görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

 

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yeni Şifre Edinme Ücreti : 5,00 TL (Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

 

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası Edinme Ücreti : 5,00 TL (Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

 

Her bir oturuma ait Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdının adaylar tarafından incelenme isteği: 50,00 TL (e-sınavlar hariç) (Bu ücret, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)

 

İncelemeler Ankara’da ÖSYM Büro’sunda yapılmaktadır.

 

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ek-1: Genel Amaçlı Dilekçe Örneği:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/GENEL/genelamaclidilekce03012019.pdf

Ek-2: Evrak Referans Numarası Alınması:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/evrakreferansno17122015.pdf

Hatalı sorular dosyasını indirmek için TIKLAYINIZ (itiraz word dosyası)

Hatalı hazırlanan sorular dosyasını aşağıda görebilirsiniz.

SORULAR ÜZERİNDE İNCELEMELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR!!!

 

2019 DUS HATALI SORULAR

Restoratif Diş Tedavisi

Klinik Bilimler 5. Soru:

 

“İtiraz için sorunun orijinalini buraya yapıştırmanız gerekir. Yasal gerekçelerle biz koyamıyoruz.”

 

Doğru cevap: C ve D

 

Smear tabakası kavite açılması esnasında kullanılan döner turlu aletler ile oluşmaktadır. Oluşan smear tabakası dentin kanallarının tıkanmasına sebep olan mekanik bir süreçtir. Kullanılan frez tipleri bu tabakanın kalınlığında etkili olabilmektedir. Örneğin elmas aşındırıcılı bir frez ve tungsten karbid frez farklı kalınlıklarda oluşum sağlamaktadır. Elmas aşındırıcılı olan frezler daha fazla kalınlık yapabilmektedirler. Smear tabakası mevcut dentin kanallarının tıkanmasına sebep olup %86 oranında kanalların geçirgenliğini azaltmaktadır.

 

Smear tabakası oluşumu kavite aşamasında oluşan bir mekanik uygulama süreci olduğu için plak bakteri kan tükürük kompenentleri içerisinde barındırabilir. Ancak smear tabakasının uzaklaştırılması hava su spreyi ile olması mümkün değildir. Smear güçlü asitler ile %37’lik fosforik asitler ile uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

 

Bu uygulama dentin kanallarının açılması, bu açılmaya bağlı dentin lenfinin yüzeye çıkması ve kollegenlerin açığa çıkması ile sonuçlanmaktadır. Adezyonda ıslanabilirlik değme açısının düşmesi ile olmaktadır. Islanabilirliğin artması adezivin adherente olan değme açısı ile alakalıdır. Değme açısı azaldıkça ıslanabilirlik artar.

 

Değme açısının düşmesi yüzey enerjisi ile bağlantılı bir süreçtir. Değme açısı yüzey enerjisi arttıkça düşmektedir. Yüzey enerjisi ise mineral oranı fazla olan dokularda meydana gelmektedir. Dentin lenfinin fazla olduğu bir alanda organik içeriğin fazla olduğu bir alanda değme açısı düşmeyecektir yani ıslanabilirlik artmayacaktır. Ayrıca dentin lenfinin açığa çıkmasına sebep olan bir smear tıkacının kaldırılması hidrofobik olan adezivin dentine yayılmasını engelleyecektir. Bu durumda bağlantıyı olumsuz etkileyecektir.

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Klinik Bilimler 25. Soru:


“İtiraz için sorunun orijinalini buraya yapıştırmanız gerekir. Yasal gerekçelerle biz koyamıyoruz.”


Doğru cevap: A ve E


Artrosentez ile ilgili yanlış ifadenin sorulduğu soruda eş zamanlı olarak myotomi yapıldığına dair bilgi yazan seçenek net olarak yanlıştır. Ancak bir başka seçenekte bu yöntemin diskin mobilitesini arttırdığı ile ilgili bilgi vardır ve doğru kabul edilmiştir. Oysa ki aşağıda belirtilen Oral and Maxillofacial Surgery 2018, Sayfa 883 (Fonseca, Carlson, Ness) ve Oral Maxillofacial Surgery 2010, Sayfa 1203 (Lars Andersson, Karl-Erik Kahnberg, M. Anthony Pogrel) kaynaklarında bu yöntem ile diskin mobilize edilemeyeceği ve disk pozisyonunun değiştirilemeyeceğine dair güncel bilgi mevcuttur. Bu durumda soru iki cevaplıdır.

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Klinik Bilimler 21. Soru:

 

“İtiraz için sorunun orijinalini buraya yapıştırmanız gerekir. Yasal gerekçelerle biz koyamıyoruz.”

 

Doğru cevap: YOK

Akinosi tekniği mandibulada uygulanan rejiyonal anestezi tekniklerinden biridir. Dişler kapattırılarak maksiller oklüzal düzlemin lateralinden 35 mm uzunluğunda bir iğne ile girilerek uygulanır. Bu yöntem inferior alveolar sinir anestezisi ve Gow-Gates tekniklerinin hedeflediği alanların tam ortası hedeflenerek gerçekleştirilir. Mandibuler sinirin dallarını etkiler. Bu dallar arasında inferior alveolar sinir, mental sinir, inzisiv sinir, mylohyoid sinir, lingual sinir ve bazı vaklarda bukkal sinir vardır. Soruda bukkal sinirin inerve ettiği alanları etkilemediğine dair bilgi doğru kabul edilmektedir. Oysa ki; Essentials of Oral and Maxillofacial Surgery 2014, Sayfa 17 (M. Anthony Pogrel, Karl-Erik Kahnberg, Lars Andersson) ve Lars Andersson Oral Maxillofacial Surgery 2010, Sayfa 54 (Lars Andersson, Karl-Erik Kahnberg, M. Anthony Pogrel) kaynaklarında aşağıda refere edildiği üzere bu sinirin bazı vakalarda etkilenebileceğine dair bilgi mevcuttur. Bu nedenle sorunun bu anestezinin etkilemediğini sorguladığı mevcut seçenekleri arasında net bir doğru cevap yoktur.