Yeni Sayfa 1

2019 DÖNEMİ
7. DUS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
TEMEL BİLİMLER
Doğru Cevap Anahtarı
1 . B 2 . B 3 . B 4 . D 5 . A 6 . C 7 . C 8 . C 9 . B 10 . A
11 . E 12 . B 13 . D 14 . E 15 . C 16 . B 17 . D 18 . A 19 . C 20 . B
21 . E 22 . A 23 . A 24 . A 25 . E 26 . E 27 . E 28 . E 29 . A 30 . A
31 . B 32 . A 33 . C 34 . C 35 . E 36 . C 37 . E 38 . E 39 . C 40 . C
KLİNİK BİLİMLER
Doğru Cevap Anahtarı
41 . A 42 . A 43 . C 44 . D 45 . D 46 . C 47 . E 48 . B 49 . D 50 . D
51 . D 52 . A 53 . B 54 . C 55 . D 56 . E 57 . D 58 . E 59 . C 60 . A
61 . E 62 . C 63 . C 64 . D 65 . B 66 . C 67 . C 68 . E 69 . C 70 . B
71 . B 72 . E 73 . E 74 . C 75 . C 76 . D 77 . A 78 . B 79 . A 80 . B
81 . E 82 . E 83 . B 84 . B 85 . E 86 . D 87 . E 88 . C 89 . C 90 . E
91 . C 92 . E 93 . D 94 . B 95 . E 96 . C 97 . A 98 . B 99 . A 100 . D
101 . E 102 . E 103 . C 104 . B 105 . C 106 . A 107 . A 108 . C 109 . A 110 . D
111 . B 112 . C 113 . E 114 . C 115 . D 116 . B 117 . A 118 . C 119 . E 120 . A