HOCALARIMIZIN 2018 DUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Anatomi açısından özenli hazırlanmış kaliteli soruların olduğu bir sınavdı. İlginç yanı ilk defa şekil sorusu gelmesiydi. Bir kemik, bir kas, iki sindirim sistemi ve iki nöroanatomi sorusuyla nispeten dengeli bir sınavdı. Solunum sistemi, dolaşım sistemi ve eklemlerden soru gelmedi.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

0

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Dört tanesi temel bilgiyi, iki tanesi nispeten detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır, yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hatalı veya yanlış soru yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızda tüm Anatomi sorularını karşılayacak detaylı bilgiler mevcuttu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Artık şekil soruları da sorabiliriz imajı verildi. Zaten fotoğrafik hafıza ve görsellerin çok önemli olduğu Anatomi branşında sınava girecek arkadaşlarımızın özellikle kafa bütünündeki açıklık veya foramenlere dikkat etmesi faydalı olacaktır. Her zaman olduğu gibi kemik, kas, sindirim ve nöroanatomi bilgisi ön plana çıktığından, bu konulara ağırlık vermelerini öneririz. Tabi ki dolaşım ve solunum sisteminin derslerde vurguladığımız kısımlarını ihmal etmemek gerekir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

2012’den günümüze kadar 10’ncu sınav geride kalırken, toplam 60 Anatomi sorusuyla ÖSYM Anatomi açısından başarılı bir DUS sınavını daha verdi. Hatalı, yanlış, eksik veya problemli soru yoktu. Bu sınavda bir ilk yaşandı. İki adet şekil sorusuyla karşılaştık. Bu konuda arkadaşlarımızı uyarmıştık, şekil sorusu gelebilir ancak genelde kolay olacaktır demiştik. Aynen böyle oldu orta ağırlıkta bir kafa bütünü verilip, foramen stylomastoideum’dan geçen nervus facialis’e yönelik soru vardı. Diğer şekil sorusu kranyal sinirlerden nervus trochlearis’i test eden bir soruydu. İki adet sindirim, iki adet nöroanatomi sorusu geldi. Nucleus salivatorius superior’un salgılattığı tükürük bezleriyle ilgili formatlı bir vardı. Özellikle vurgulamıştık, adaylarımızın bu çekirdeğe dikkat etmeleri gerektiğini belirtmiştik. Kamp kayıtlarımızda da mevcuttur. Submandibular bezin komşuluğundan soru beklediğimizi söylemiştik ve arteria facialis ile olan komşuluğu soruldu. Nervus hypoglossus’un motor çekirdeği olan nucleus nervi hypoglossi güzel bir soru köküyle dil’i ağızdan dışarıya çıkaran musculus genioglossus üzerinden soruldu. Daha önceki sınavlarda nervus trochlearis’in uyardığı musculus obliquus superior test edilmişti. Bu sınavda şekil sorusu olarak nervus trochlearis bir kez daha gündeme geldi. Darısı nervus oculomotorius ve nervus abducens’in başına diyelim. Nervus facialis’in ne kadar önemli bir sinir olduğu bir kez daha aynı sınavda iki sorusuyla akıllara bir kez daha kazındı. Bu sorulardan biri kaşları yukarı kaldıran mimik kası üzerinden, diğeri temporal kemikten kafayı terkettiği foramen stylomastoideum üzerinden test edilmiştir.

Sonuç olarak, Eylül 2018 DUS sınavı Anatomi açısından şahibesiz, sorunsuz, kaliteli ve özenli hazırlanmış bir sınav olarak arşive girdi. Ülkemizin dört bir yanında kurumumuzu tercih ederek sınıflarımızı dolduran hekim arkadaşlarımızın gerekli alt yapılarını oluşturarak, bir sınavda daha başarılı olmalarına vesile olduğumuz için DUSDATA ailesi olarak tüm ekibimizle birlikte sevincinizi gönülden paylaşıyoruz.

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2018 DUS sınavında FHE soruların her konudan gelecek şekilde hazırlanmış olduğu dikkati çekiyordu. Bir ya da iki sorunun sürpriz bir şekilde aşırı detay bilgiyi ölçen ya da hatalı olması beklenir. Bu sınavda da hatalı soru yoktu ama iki tane detay bilgiyi ölçen soru vardı. Genele bakarsak bu sınavda da kursiyeri kolay olmayan ama çok da zorlamayan FHE soru grubu ile karşılaştık.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 8 tanesi temel bilgiyi, 2 tanesi detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız 10 sorunun 8 tanesine cevap verecek donanımdaydı. Aslında kalan 2 sorunun konusundan eski sınavlarda normal soru hazırlanmış ve kursiyerler zorlanmamıştı. Demem o ki aslında notumuz asistan olmak isteyen kursiyerler için gerçekten yeterli donanımdadır.

Ek olarak notumuz bu sınavda, biyokimyadan 2 soru, tıbbi biyoloji ve genetikten 2 soru, mikrobiyolojiden 1 soru, periodontolojiden 1 soru yakalayarak, kendi branşı dışında 6 soru yakalatmıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav da gösterdi ki her konu önemli. Ancak diğer konulardan farklı olarak Doku konusu ortalama 2 tane geliyor. Belki bu konu fazladan 1 kere daha tekrar edilebilir tavsiyesinde bulunmak lazım.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Hücre,
kas ve kardiyovasküler sistemden soru gelmedi ama buna şaşırmadık. Çünkü 10 soru içerisinde her konudan birer adet soru sorulmaya çalışılmış. 13 konumuz olduğu için sorulamayan konular mutlaka olacaktı. Bu sınavdaki adaletli soru dağılımı ve bir konuya yoğunlaşmaması, kitabın hakkını veren kursiyerin 8 soruyu doğru işaretlemesine de katkıda bulunmuştur.

Doku ve santral sinir sistemi sorusu aşırı detay bir bilgiyi ölçüyordu. Bunun dışında zor sorumuz yoktu. Diğer soruların cevapları derslerde vakit ayırıp dinleyen kursiyerlerin yapabilecekleri tarzdaydı. Özetle notumuz sınavın hakkını vermiştir.

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2018 DUS Biyokimya soruları; net, kafa karışıklığına yol açmayacak şekilde ve özenle düzenlenmiş. Bazı sorular kolay görünse de aslında bilgi gerektirecek düzeydedir. Yapılan incelemelere göre şaibeli, tartışmalı veya hatalı soru bulunmamaktadır. Ancak biyokimya alanında sorulan 21 no.lu soru her ne kadar asit-baz dengesi konu başlığında biyokimya ile ilişkili görünse de aslında fizyoloji sorusu olmaya aday bir soru olduğu kanaatindeyim. Soruların tamamı (21. soru hariç-fizyoloji?) derslerde vurgulanan yerlerden gelmiş olup kursiyerlerimiz açısından biyokimya adına sorunsuz bir sınav olduğunu ümit etmekteyiz. Bu sınavda da proteinler konu başlığından kollojen ve elastin alt başlıklarından toplamda 2 soru sorgulanmış ve konu olarak daha önce olduğu gibi protein konu başlığında soru sorulma alışkanlığının devam ettiği görülmektedir. Bunun dışında nükleik asitler, karbonhidratlar ve lipitler  konu başlıklarından birer soru gelmiştir.Sorular ağırlıklı olarak bilgiyi sorgulayan soru tarzında sorulmuştur. Sorulma potansiyellerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz bilgilerin genel olarak hem derslerimizde vurgulanarak anlatılması, hemde deneme sınavlarında sorgulanması göz önünde bulundurulacak olursa biyokimya branşında aslında kolay bir sınav olduğu görülecektir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

6 temel

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru (17,18,19,20)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (21)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (22)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızın başarısı % 100’dür (Bir soru fizyoloji bilgisi gerektirmektedir.ancak yorumla kolayca çözülebilecek tarzda bir sorudur).

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Kursiyerlerimize kitaplarımızla birlikte derslerimize düzenli katılmalarını ve bol soru çözümü yapmalarını öneririz. Ders sırasında slaytlarla anlatılan bilgiler bu sınav için yeterli olmuştur.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Branşımızda proteinler konu başlığından 2, karbonhidratlar,nükleik asitler ve lipitler konu başlıklarından ise 1er soru sorulmuştur. Ayrıca, asit baz dengesi konu başlığı altında sorgulanabilecek ve seçenekleri tamamen fizyoloji konusu olan bir soru da (21. soru) biyokimya branşında sorgulanmış olup yoruma dayalı bir soru örneği olmakla beraber kolay-orta zorluk kategorisinde değerlendirilecek tipte bi soruydu. Bu yönüyle fizyoloji bilgisi içeren bir sorunun branşımızda sorulması ilginçtir. genel olarak 5 soru kolay, 1 soru ise zor soru kategorisinde değerlendirilebilir. Bunların dışında, biyoenerjitikler,vitaminler, enzimler ve hormonlar gibi konu başlıklarından bu sınavda herhangi bir soru sorulmadığı görülmektedir.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Şimdiye kadar yapılan sınavlar içerisinde en zor en gereksiz soruların sorulduğu sınavdı. Soruları hazırlayanların diş hekimlerinin bilgi düzeylerini ölçmek için soru hazırladıklarından haberi yok gibi duruyor. 3 sorumuz çok zordu. Daha detay bilgilerin sorgulandığı TUS’ta bile sorulmamış sorular soruldu. Besiyeri sorusunun biyologların seçildiği bir sınavda soru olması daha mantıklı olurdu. Oral florada bulunan parazit pek çok textbookta bile yazmamakta. Her sınav bu tarz soruların sorulduğu branşlar olabilir. Bu sınav piyango Mikrobiyoloji’ye çıktı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Üçü detay bilgiyi, Üçü de temel bilgiyi test etmekteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni literatür bilgisi yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

3 soru direkt, 1 soru ise indirekt ders notunda yazıyordu. 1 soru DUS Son Tekrar notumuzda, diğer bir soruda Dentest soru kitabımızda çok benzer şekilde vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Şimdiye kadar yapılan sınavlarda hep temel bilgiler sorgulandı. Genelde 1 soru zor olmasına rağmen hepsi yapılabilir düzeydeydi. İlk defa bir sınavda doçentlik düzeyinde soru geldi. Yine de bu genel yaklaşımımızı değiştirmemeli. Önce temel bilgileri öğrendikten sonra detaya doğru ilerlemeliyiz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Virolojiden soru sorulmadı. Tabi ki sürpriz değil. Soruyu hazırlayanların genelde temel mikrobiyolojiden iki soru sorma eğilimleri var. Bir bölümden soru gelmeyebiliyor. Bu bazen immünoloji bazen parazit bazen de viroloji olabiliyor. Mikrobiyoloji açısından şimdiye kadar ki en zor sınav olsa da iyi çalışanlar ve biraz da yorum yapabilen kursiyerlerimiz soruların tamamını yapabilirdi. Bir kez daha notu okumanın yanında spot tekrar etmenin ve bol soru çözmenin ne kadar yararlı olduğunu görmüş olduk. Difteri ile ilgili soruyu bu dönem denemede sormuştuk. Oral florada bulunan parazit sorusu benzer bir şekilde soru bankamızda vardı. Yine sterilizasyon konusunda gelen ve şimdiye kadar TUS’ta bile sorulmamış olan soru spot halinde hazırlanmış olan DUS son tekrar kitabımızda vardı. Besiyeri ile ilgili sorulan ve gerçekten çok zor olan soru, doğru cevabı ile olmasa da yanlış cevapların hepsi notumuzda yazıyordu. Seçenekler üzerinden eleme yapan arkadaşlar doğru seçeneğe ulaşmıştır.

TEMEL PATOLOJİ VE ORAL PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branş soruları bu yıl tamamen direkt bilgi ölçmek yerine bilgileri kullanarak yorum yapmaya dayanan sorulardan oluşuyordu.Temel bilgileri klinik, mikroskopi ve radyolojiyle yorumlayarak tanıya gitme temelli sorulardan oluşuyordu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

0

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların tamamı temel bilgiyi sorguluyor, detay soru yok.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hiç yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

4

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hayır, hatalı soru yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Tüm sorulara referans verebildik.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

DUS soruları patoloji açısından bakıldığında giderek daha fazla yoruma dayalı sorular gelmekte. Soruların kalitesi gerek soru kökü gerek yönlendirme cümleleri gerekse de bilimsel içeriğe uygunluğu konusunda daha fazla dikkat ediliyor, artık neredeyse hatalı soru gelmemekte çok şükür ve sorular biraz daha board tarzı gelmekte.Bu nedenle artık temel bilgiyi bilmek yeterli değil bu bilgiyi klinik radyolojik histopatolojik bilgiyle yorumlayarak olası tanıya gitme yada tedavi belirleme şeklinde yorum sorularının giderek artacağını düşünüyorum.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorularda özellikle inflamasyon konusu hariç ağırlık verilen bir yer yok sorular genel olarak hemen hemen her konudan gelmekte.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2018 DUS sınavında farmakoloji sorularının 2 tanesi daha önceden sorgulanan konulardan geldi. (Nalokson ve prilokain sorusu). 1 tane soru daha önce sorulmamış, çıkmasını beklediğimiz bir konu olan antiagregan ilaç sorusuydu (klopidogrel sorusu). 1 soru ise temel tıp bilgisiyle yapılabilecek yorum gerektiren bir soruydu. (yükleme dozu sorusu). İlginç olarak daha önce sıkça sorgulanan antibiyotiklerden soru yoktu. Bu sınavda da hatalı soru yoktu. Genel olarak 1 soru hariç, direkt bilgiyi ölçen orta zorlukta bir sınavdı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 3 tanesi temel bilgiyi, 1 tanesi detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız 4 sorunun 3 tanesine cevap verecek donanımdaydı. Kalan 1 soru yoruma dayalıydı ve direkt olarak notta yazmıyordu ancak dersi dinleyenlerin temel tıp bilgisiyle yapabileceği bir soruydu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav da gösterdi ki santral sinir sisteminde en önemli soru potansiyelleri: lokal anestezikler, genel anestezikler ve opiyatlardır. Antibiyotikler bu sınavda sorulmamış olsa da her zaman için fazlasıyla soru potansiyeli taşır. NSAİİ’lardan aspirin ve asetaminofene dikkat etmek gerekir. Yeni sık sorgulanacak konunun ise antiagregan ve antikoagülan ilaçlar olacağı kanısındayım. Bahsedilen bu konulara daha fazla dikkat etmenin faydalı olacağı kanısındayım.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınav da gösterdi ki santral sinir sisteminde en önemli soru potansiyelleri: lokal anestezikler, genel anestezikler ve opiyatlardır. Antibiyotikler bu sınavda sürpriz bir şekilde sorulmamış olsa da her zaman için fazlasıyla soru potansiyeli taşır. NSAİİ’lardan aspirin ve asetaminofene dikkat etmek gerekir. Bu sınavda sorulan ve ilerde de daha sık sorgulanacağını düşündüğüm konu ise antiagregan ve antikoagülan ilaçlardır. Genel farmakolojide son zamanlarda sık sorulmasa da reseptör konusuna, otonom sinir sisteminde asetilokolin ve atropin dikkat edilmesi gereken diğer noktalar. Bahsedilen bu konulara daha fazla dikkat etmenin faydalı olacağı kanısındayım.

 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2018 DUS’ta branşımızda sorulan soruları genel olarak değerlendirdiğimizde; konu dağılımının önceki sınavlara benzer olduğu ancak soruların daha özenli ve uzun şekilde hazırlandığını görmekteyiz. Soru tiplerinin dağılımında ise en çok formatlı tarzda (5 soru) soru sorulduğunu söyleyebiliriz. Önceki sınavlarda direk bilginin sorulduğu tek kelimelik cevaplar ağırlıkta iken bu sınavda bilgiyi biraz yorumlayarak cevaplanabilecek uzun cevaplı sorularda yer almakta. Gerçekten bilgiyi bilenlerin ayırt edilmesi için özen gösterildiği bir sınav diyebiliriz. Ayrıca branşımızda çıkan sorular derslerimizde üzerinde durduğumuz soru çözümlerimizde örnek sorularla desteklediğimiz konulardan geldiği için de kursiyerlerimizin avantajlı olduğu bir sınav olduğunu düşünüyoruz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru (13 ve 18)

Orta

:

4

soru (11,12,14 ve 17)

Kolay

:

4

soru (15,16,19 ve 20)

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi test edenler : 6 (11., 14., 15., 16., 19. ve 20. sorular) Detay bilgiyi test edenler : 4 (12., 13., 17. ve 18. sorular)

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru (11,12,13,15 ve 17)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (14 ve 19)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (16)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru (18 ve 20)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

2

soru (18, 20)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Protetik diş tedavisi açısından sorulan tüm sorular, derslerimizde vurgulanan ve belirtilen, notlarımızda yer alan bilgilerden oluşmaktadır. Ayrıca soru çözümlerinde üzerinde durduğumuz noktalar ve çözdüğümüz soru örnekleri ile de sınava yönelik çalışmalarımızı desteklemekteyiz.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Geçmiş sınavların doğrultusunda yaptığımız analizlerde kursiyerlerimize sabit protezler konusunu ve okluzyon bilgisini önemsemeleri gerektiğini söylemiştik, bu sınav önerilerimizi yanıltmadı ve soru dağılımda yine sabit protezler sınavın yarısından daha fazlasını oluşturuyordu. Kursiyerlerimize önerimiz; ders notlarımızı dikkate alarak, konu dağılımları ve ağırlıkları doğrultusunda mutlaka derslerimizi dinleyerek çalışmaları. Soru çözümlerimizi ve deneme sınavlarımızı da göz ardı etmemeliler.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınav özellikle sabit protez ve okluzyon bilgisinin önemsendiği bir sınavdı. Ayrıca dental implantoloji konusu ile ilgili branşımızda ilk kez soru soruldu. Sorularımızı kısaca analiz edecek olursak;

SABİT PROTEZLER ;

11. Soru; üst çeneye ait olan kanin dişin özellikleri ile ilgili temel bilgiyi ölçen orta zorlukta bir soruydu.

12. Soru; çinkooksit öjenol ölçü maddesinin dezenfeksiyonuyla ilgili daha önceki DUS’larda sorulmuş bir bilgiyi formatlı düzende soran orta zorlukta bir soruydu.

13. Soru; zirkonyumun faz değişimi ile ilgili zor bir soruydu, derslerimizi dinleyen kursiyerlerimiz hatırlayacaktır Zirkonyumun üzerinde durmuştuk.

14. Soru; okluzyon determinantlarını yorumlayarak cevaplanabilecek ve yine derslerde üzerinde durduğumuz bir soru tipiydi.

16. Soru; tam ayarlanabilir artikülatörlerle ilgili temel bilgiyi soran kolay bir soruydu.

19. Soru; aljinat ölçü maddesinin distorsiyonuyla ilgili derslerimizde de anlattığımız kolay bir soruydu.

HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER;
20. Soru; indirekt tutucuların biyomekanik görevleri ve planlamadaki önceliğiyle ilgili vaka sorusu olarak kurgulanmış kolay bir soruydu, derslerimizde çokça örnekle üzerinde durmuştuk.

TAM PROTEZLER;
15. Soru; okluzyon düzlemi referansında kullanılan düzlemleri soran kolay bir soruydu.

18. Soru; tam protez kullanan hastalarda görülebilecek fonetik problemlerle ilgili bir vaka sorusuydu, soru zor kategoride yer alsa da derslerimizde bahsettiğimiz hatta soru çözümlerimizde benzer kurgulanmış bir soru örneğini de çözdüğümüz bir soruydu.

DENTAL İMPLANTOLOJİ;
17. Soru; implant destekli sabit protezlerde siman tutuculuğuyla ilgili orta zorlukta bir soruydu, dental implantoloji ile ilgili branşımızda çıkan ilk soru olmasına rağmen yine derslerimizde üzerinde durduğumuz bir konudan soru soruldu.

Sonuç olarak, Protetik diş tedavisi branşı dengeli, olması gerektiği gibi, yanlışı ve tartışmalı sorusu olmayan bir sınav geçirdi. Ders notlarımız, kamp notumuz ve soru kitaplarımızda çıkan sorularla ilgili bilgiler mevcuttu.

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sene sorular iyi kurgulanmış. Bilenin ve soruyu tam okuyup anlayanların çözebileceği formatta soru tipleri vardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

9 soru temel bilgiyi, 1 soru detay bilgiyi sorgulamaktadır

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorulmuş soru yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kitabımız da olmayan bir konu vardır. dokuzuncu soru kitabımızda bulunmamaktadır. Ancak bu konu protetik dişl tedavisi ile ortak bir konu olduğu için mükerrer olmaması için protetik diş tedavisi tarafından anlatılmaktadır. Kalan dokuz soru kitabımızda yer almakta ve 8 adedi tahmin edilmiş ve bizzat üstünde durulmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Kitabımız da olmayan bir konu vardır. dokuzuncu soru kitabımızda bulunmamaktadır. Ancak bu konu protetik dişl tedavisi ile ortak bir konu olduğu için mükerrer olmaması için protetik diş tedavisi tarafından anlatılmaktadır. Kalan dokuz soru kitabımızda yer almakta ve 8 adedi tahmin edilmiş ve bizzat üstünde durulmuştur.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Hemen hemen tüm konuları kapsayan bir soru tipi üretilmiş bulunmaktadır. Yorum soruları birden fazla konun bilinmesi ve hatırlanmasını istemektedir. Bu sebeple geniş bir alanı kapsayan soru tarzı bulunmaktadır.

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Radyoterapi dozu ve yarattığı kserostomi olasılığı ile ilgili önerme cümlesini saymazsak; ki bu 4 textbooktan yalnızca birinde yer alan, kıyıda kalmış detay bir bilgi, 2018 DUS Cerrahi kısmının, zor ve orta zorluk düzeyinde beklenen konularda sorulan oldukça da ayırt edici sorulardan oluştuğunu görmekteyiz. Tabi yine sorulan 10 sorunun 4’ünün oral patoloji konularından olduğunu da söyleyebiliriz. Sınavın geneline bakıldığında daha önce sorgulanmadığı şekilde, cerrahi teknik detaylarına “diseksiyon” kelimesi referans alınarak ilk kez bu sınavda girilmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru (30)

Zor

:

1

soru (28)

Orta

:

4

soru (21, 22, 26, 27)

Kolay

:

4

soru (23, 24, 25, 29)

Çok Kolay

:

1

soru (25)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel (bilgi) → 21., 22., 23., 24., 25., 29. sorular
Detay (bilgi) → 26., 27., 28., 30. sorular

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Cerrahi açısından sorulan tüm sorular, derslerimizde vurgulanan ve belirtilen, notlarımızda yer alan bilgilerden oluşmaktadır. Yalnızca radyoterapi ile ilgili formatlı sorunun önermelerinden bir tanesi oldukça detay bir bilgi içermektedir ve notlarımızda yer almamaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Beklendiği üzere travma ve orofasiyal ağrı konularından yine soru gelmiştir. Adaylara daha önceki yıllarda olduğu gibi travma, eklem, ağrı, anestezi ve enfeksiyon konularına ağırlık vererek çalışmalarını öneriyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sınavda şaşırtıcı şekilde yine diş çekimi, gömülü diş çekimi ve ortognatik cerrahi konularından hiç soru gelmemiştir. Soruların daha önceki yıllarda oranla daha detaylı bilgi gerektirdiğini görmekteyiz. Özellikle 28. ve 30. formatlı soruların oldukça detay bilgi ve çeldirici seçeneğe sahiptir. İlk kez bu sınavda cerrahi teknik detaylarına girilmiştir. Ancak bu detaylara çalışmanın adaylara yine zaman kaybettireceğini ve 1-2 soruyu kaçıracak olsalar da çalışmalarının yine yersiz olacağını söyleyebiliriz.

AĞIZ, DİŞ ve ÇENE RADYOLOJİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Ayırıcılığı yüksek lisans seviyesinin güzel bir şekilde sorgulandığı bir sınav.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

10 sorudan 6 si temel bilgiyi sorgularken , 4 ü detay bilgi ile çözülebilir nitelikteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

5

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hayır yoktu. Sorulara en olası kalıbı eklenmesi her soruyu doğru yaptı maalesef..

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Not ve ders açısından 10 sorunun 10 u da yakalanmıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Branşta bir eksik görmüyorum. Aynı anlatım ve not yine başarılı olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Analize yumuşak doku kalsifikasyonları ile başlamak istiyorum. Yine bu sınavda 1 soru daha sorularak devamının çok rahat gelebileceği işaret edildi. Derslerde kısa olmasına rağmen üzerinde çok fazla durduğumuz bir konu olmasının hakkını verdi. Sorulan vaka soruları gerçekten çok nizami oldu. Belirli bir yere kadar 2 şıkka kadar düşürebildiğimiz şıklar için soru kökünde doğru cevabı bulmak için yeterli ipucu verilmiştir.
TME ve GÖRÜNTÜNÜN ÖZELLİKLERİ bölümleri yine şaşırtmadı ve 1’er makul soru getirdi. Bu sorular derslerde en çok ağırlık verdiğimiz konular arasında. İleri görüntüleme yöntemlerinden soru gelmemesine şaşırdık. Şimdiye kadar eksiksiz gidiyordu çünkü. Sınavın radyoloji adına belki de en çok tartışılan sorusu olan “çift periodontal aralık” görünümünü sorgulayan soru ise “en olası” ifadesi eklenerek itirazların engellenmeye çalışıldığını düşünüldü. Bizce kesinlikle itiraz gerektirmez.
Diş hekimliği radyolojisi
adlı temel radyasyon fiziğini incelediğimiz konudan ise makul ve derste çok üstünde durduğumuz bir soru geldi. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum.

PERİODONTOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel sınav kalitesi bakımından (yanlış soru olmaması) iyi bir sınav. Soru kalitesi açısından bakılınca 1 soru tamamen hazırlayanın kendini garantiye aldığı bir soru olmuş, soru kalite değeri yok. 1 soruda da 5 tane, 5 şıklı bir soru, numaraların karşılığı tek bir beşlide yaratılabilirdi. İlk kez vaka sorusu bu kadar çoktu. (4 adet) Genel olarak yaptığımız yerler, 8 soru bire-bir çözdüğümüz sorular.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

0

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

3 tanesi detay bilgi, 7 tanesi ise temel bilgiyi test ediyor.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yok.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

4

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

9 sorunun direkt cevabı vardır, soru olarak
da birebir cevap vardır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notlar, sınav için yeterli. Derslerde vurgulanan yerler çok önemli. Altı çizilecek yerler çok önemli. Burası soru denilen yerler çok önemli.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Kırmızı kompleks bakteri sorusu şık olmayan bir soru, dikkatsizlik olmaz ise yanlış hazırlanma ihtimali yok, dolayısıyla hazırlayanı kurtaran bir soru, 30 tane mikroorganizmayı renklerine göre ezberletmek, hastalıklarla ilişkilendirmek daha doğru olurdu. Bir soru da 5 tane 5 şıklı , 5 ayrı soru gibi hazırlanmış, buda hazırlayanın soru hazırlama bilgi eksikliğine bağlı. Genel olarak yapılan sınavların en titiz’i diyebiliriz.

ORTODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda her yıl olduğu gibi tedavi sorularının ağırlıkta olduğu bir oran gözlenmiştir, ortodonti branşından özellikle diğer klinik testlerine göre daha fazla klinik soru sorulmaktadır ve bu klişe uzun süre değişmeyecek gibi gözüküyor.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların aslında 9 tanesi temel bilgiyi test eden sorulardır, sadece soruluş şekli itibariyle yoruma açıktır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni bilgi sorusu yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

7

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış hazırlanmış bir soru yoktur. Bazı adaylar soruların kısmi alanlarına takılsalar da sorular yoruma açık olmasına rağmen net cevabın verildiği sorular olarak karşımıza çıkmıştır, minör problemler olsa da bütünlüğü bozacak yada itiraz gerektiren bir soru yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sınavda sorulmuş tüm bilgiler soru bankalarımız ve ders notumuzda mevcuttur, yorum sorularının sorguladığı tüm bilgiler özet notlarımızda da yer almıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Vaka sorularının ağırlığını unutmamak lazım, lütfen geniş kapsamlı ezberden uzak mantığa dayalı hasta yaklaşımı odaklı çalışmaya özen gösterelim, klinisyen olarak karşımıza bu tarz sınavlarda hep bunlar gelecektir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

………………………………………………………………….

ENDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2018 DUS Endodonti soruları geçen senelere kıyasla daha net, kafa karışıklığına yol açmayacak şekilde ve özenle düzenlenmiş. Soruların düzeyi bileni ayırt etmeye yöneliktir. Bu açıdan bazı sorular kolay görünse de aslında bilgi gerektirecek düzeydedir. Dolayısıyla kaliteli ve ayırt edici bir sınav olduğunu düşünmekteyiz. Yapılan incelemelere göre şaibeli, tartışmalı veya hatalı soru bulunmamaktadır. Soruların çoğu formatlı soru düzeyinde hazırlanmıştır. Soruların tamamı derslerde vurguladığımız gelir dediğimiz ve soru olarak düzenlediğimiz alanlardan gelmiştir. Bu soruların bir kısmı detay bilgi gerektirmekle birlikte bunlar derslerde sürekli ve tekrar tekrar vurgulandığı için kursiyerlerimiz açısından sıkıntı yaratmayacaktır. Bu zamana dek sevilen bir konu olduğunu gördüğümüz beyazlatma ve diş renklenmeleri ile ilgili iki soru gelmiştir. Her zaman soru geleceğini kursiyerlerimize anlattığımız tanı yöntemleri ile ilgili iki soru yine gelmiştir. Endodontik mikrobiyoloji ile ilgili bir soru, beklendiği vurgulanan rejeneratif endodontik yaklaşımlar ile ilgili güncel bilgiyi sorgulayan bir soru gelmiştir. Endodontinin temel konularından olan irrigasyon ile ilgili derslerde çözdüğümüz ile aynı olacak şekilde bir soru gelmiştir. Vaka ve tedavi ilişkisi ile ilgili bir soru gelmiştir ki bundan sonraki sınavlarda daha çok vaka sorusu beklendiği vurgulanmıştır ki bundan sonra da her sınavda en az bir tane gelmesi muhtemeldir. Apeksifikasyon ve kalsifikasyonlar ile ilgili birer soru bulunmaktadır. Endodontinin sevilen materyali MTA mutlaka sorulması beklenen bir ajan olup sınavdaki iki soruda geçmiştir. Bu sınavda pulpa biyolojisi ile ilgili soru olmaması garipsenebilir. Sevindirici olarak alan dışında soru gelmemiş olup hepsi tamamen endodontik konulardan oluşmuştur. Daha önceki hataların genellikle alan dışı sorularla ilişkili olduğu hatırlandığında bu durum, bu sınavdaki soruların hata riskini azaltmıştır.

Soruların tamamının derslerimizde anlatılan, vurgulanan soru olarak çözülen kısımlardan oluşması alanımız adına sevindiricidir. Bu durum derslerimize katılan kitap ve sorularımızı takip eden kursiyerlerimizin endodonti sorularının % 100’ünü yapabileceğini göstermesi açısından güven vericidir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

-6 detay

-4 temel

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru (62, 65, 70)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (66, 67, 69)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (61, 64)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru (63, 68)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Rejeneratif ile ilgili sorulan 62. soru güncel yaklaşımı sorgulamaktadır ancak, derslerimizde bu bilgi vurgulanarak anlatılmaktadır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru (63)

Tedavi soruları

:

1

soru (68)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızın başarısı % 100 dür.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Kursiyerlerimize kitaplarımızla birlikte derslerimize düzenli katılmalarını ve bol soru çözümü yapmalarını öneririz. Ders sırasında slaytlarla anlatılan bilgilerin % 100 ü bu sınav için yeterli olmuştur.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

İki soru ile tanı ve teşhis yöntemleri ve yine iki soru ile renklenme ve beyazlatma konusu diğerlerine göre ağırlıklı görülmektedir. Özellikle tanı yöntemleri konusu istisnasız her sınavda karşımıza çıkmaktadır ve bu konuda kursiyerler uyarılmaktadır. Pulpa biyolojisi ile ilgili hiç soru gelmemiş olması şaşırtıcı olarak yorumlanabilir. bu sınavda çok kolay veya çok zor doru olmamakla beraber bir tane zor denebilecek, dört orta ve beş kolay denebilecek soru mevcuttur. Bu durumun bilgi birikimi yüksek olan kursiyerlerimizin avantajına olduğunu düşünüyoruz.

PEDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınav, geçmişte diğer sınavlarından daha farklıydı ve sadece ezber değil, bazen yorum ve bazen de klinik bilginizle teorik bilginizi harmanlamanızı istiyordu. Bu sınavda branşımızda sorulardan 9 tanesi deneme ve çalışma sorularımızda sorulmuş sorulardı. Bu 9 sorudan bir tanesinde kursiyerimiz, yorum ile soruyu çözebiliyordu. Geri kalan bir soru ise kitabımızın yeni baskısında cümle aynen mevcuttu; fakat yine şimdiki kitabımızda iki cümleyi birleştirilerek doğru cevaba ulaşılabiliyordu. Ayrıca ders notlarımızdaki bazı bilgiler ile, temel bilimler dahil klinik bilimlerden çok sayıda soru ve şık yakalamak mümkün oldu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan ikisi detay bilgiyi, diğerleri ise temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Pedodonti sadece kendi sorularını değil diğer branşlarda ayrıntı olabilecek şıkları da bu sınavda da cevaplayabildi. Soru kitabımızın çözümü birlikte konular iyi çalışıldığında pedodontide sınavda soru çözüm yüzdesi yüksek olmuştur. 6 soru deneme sınavlarında kursiyerimizin karşısına çıkmıştı, diğer 3 soru da çalışma sorularında mevcuttu. Branşımızdaki 10 sorunun cevabına da referans gösterebiliyoruz. Diğer branşlardaki cevapladığımız soruları da değerlendirdiğimiz de notlarımız başarılıydı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notları tekrar edip, derste üzerinde durduğumuz yerleri dikkatle not eden, deneme sınavlarını kaçırmayan ve çalışma sorularını çözen arkadaşlarımız her zaman başarılı olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soruların dağılımı makuldü diyebiliriz. Sadece hipoplazi ve hipomineralizasyon ile ilgili iki sorunun birden gelmesi gereksizdi.

71. Soru: Derste yeni doğan lezyonlarından gelebileceğinden hep bahsediyoruz, 8. denemede de birebir aynı soru soruldu.

72. Soru: MIH sorusunda ise 6. Denemeye bakan arkadaşlar aynı şık üzerinde cevabın verildiğini göreceklerdir.

73. Soru: Oklüzyonu yükseltmenin persiste süt dişlerinde gerekli olduğunu PÇK endikasyonlarında 28. Konuda geçiyor. Kursiyerlerimiz persiste dişlerde oklüzyonun kompozit ile yükseltilebileceği yorumunu yapmışlardır. Çalışma sorularında 1148 no’lu soruda, sorunun çok benzerini görebilirler.

74. Soru: Sorgulanmak istenen süt dişi travmaya uğradığında alttaki daimi dişte nasıl bir hasar oluşabileceği ve şıklarının hangisinin bu şekilde oluşamayacağıdır. Cevabı 3. Konumuz içinde Talon tüberkülü olarak veya Dental Travma konusunda kursiyerlerimiz bulacaktır.

75. Soru: Rezin modifiye cam iyonomer sorusu 4. Denememizde sorulmuştu; fakat burada doğru cevaba ulaşmak, yorum fissür örtücüler üzerinden yapıldığı takdirde mümkün oluyordu.

76. Soru: Bu soru ayrıntıydı ama yeni basım ve kamp notlarımızda birebir mevcuttu. Yine mecut kitabımızda şu iki cümleyi birlikte yorumladığınızda doğru cevaba ulaşıyordunuz: “Apozisyon döneminde ortaya çıkan bozukluklar, “Mine Hipoplazileri” olarak sonuçlanır. Apozisyon döneminde Odontoblast hücreleri ilk dentin tabakasını (predentin) salgılamalarından sonra ameloblastlar da mine matriksinin yapımına başlarlar.”

77. Soru: Daha önce de geldi. Denemede de soruldu, derste de birebir aynısı soruldu.

78. Soru: 3. Deneme’de bu soru soruldu veya ders notlarına bakanlar bu sorunun doğru cevabını çok rahat  işaretlemişlerdir.

79. Soru: Çirkin ördek yavrusu dönemini, ilk derste anlatmaya başlıyoruz, 3 konuda anlatıyoruz ve oklüzal rehberlikte kitapta ve slaytta bu fotoğraf sorusunun şeklini kursiyerlerimiz görmektedir.

80. Soru: Derste bu soruyu yapıyoruz ve geçmişteki çıkan bir MTA sorusunu çözüyoruz ki çalışma sorularında da (119.soru) var. Orada sadece MTA’nın rejeneratif olduğunu ve kitap üzerinde de koruyucu ve/veya rejeneratif uygulamalar olarak 6. Konumuzda kitabınıza işaretliyorsunuz. Ayrıca 5. Denemede de ferrik sülfat üzerinde duruldu.