HOCALARIMIZIN 2016 DUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu dönem, Anatomi soruları içinde “kolay veya çok kolay” soru yoktur. 1., 4. Ve 5. sorular , tarafımızca “çok zor sorular” olarak değerlendirilmektedir. 6. soru “zor”, 2. Ve 3. sorular “orta zorlukta” sorulardır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3 (1. ,2. ve 3. soru)

soru

Zor

:

1 ( 6. soru)

soru

Orta

:

2 (2. ve 3. soru)

soru

Kolay

:

0

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

1. ,2. ve 3. sorular detay, diğer sorular ise temel bilgiyi test eden sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Her sınavda anatomi sorularının biraz daha ağırlaştığını gözlemliyoruz. Ayrıca son üç sınavı ele aldığımızda, anatomi sorularından birinin Diş Hekimliğini ilgilendirmeyen konulardan seçildiğini üzülerek izliyoruz (2014 – EYLÜL’de duodenum’un komşuluk yapmadığı organ, 2015 – EYLÜL’de lig.teres hepatis ve 2016 – EYLÜL’de m. serratus anterior sorusu).

Bu durum gösteriyor ki sınava hazırlık sürecinde, adaylar Anatomi’ye daha detay içerir bir yaklaşımda bulunmalıdır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda sorulan sorular, iki tane dolaşım sistemi ve dört tane de sinir sistemi sorularıydı. Yani kemik, eklem, kas, solunum ve sindirim sistemi sorusu yoktu.
 

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

İlk 7 DUS sınavına göre bu 8.sınav FHE açısından gerçekten kursiyer için ağır, kitap yazarlarını ise zor durumda bırakan bir sınavdı. Hele 2 tane genel embriyo sorusu vardı ki potansiyel beklediğimiz yerler ile hiç ilgisi yoktu. Her 10 sorudan 1-2 tane ağır ya da notlarımızda olmayan soru bekleriz. Ancak 2 soru ile ilgili notumuzda eksik bilgi olduğu ortaya çıkmaktadır.
Diğer bir açıdan ise ders notumuz diğer branşlarda epeyce soru yakalamıştır. Ders notumuz bu sınavda
Anatomiden 1 soru yakaladı
Biyokimyadan 3 soru yakaladı
Farmakolojiden 2 soru yakaladı
Tıbbi biyoloji ve genetikten 1 soru yakaladı
Periodontolojiden 1 soru yakaladı
Çene cerrahisinden 1 soru yakaladı.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 7 tanesi temel bilgiyi, 3 tanesi ise detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız 10 sorudan 9 tanesine cevap verebilecek kapasitedeydi. Ancak 9 sorunun 2 tanesi için notumuzda eksikler bulunmaktaydı. Kamp notumuz ise 10 sorudan maalesef 2 tanesine cevap verebilecek kapasitedeydi. Bununla birlikte Biyokimyadan 3 soru, anatomiden 2 soru, farmakolojiden 2 soru ve tıbbi biyoloji ve genetikten 1 soru, Peridontolojiden 1 soru ve Çene cerrahisinden ise 1 sorunun cevabı kitabımızda bulunmaktaydı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sene yeni not ile kursiyerlerimiz buluşacak. Yeni not neredeyse TUS notları ile aynı olan donanımlı bir kitap. Başka branşlarda da soru yakalatması açısından fizyoloji çok kıymetli bir branştır. 8 sınavda ortalama (bu sınavda da olduğu gibi) kendi branşı dışında 10 sorunun da yapılmasını sağlamıştır.
O yüzden tavsiyem şudur kursiyerlere: Diğer braşlarda x kadar tekrar yapıyorsan, fizyoloji için X+1 tekrar yap !!!!
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

OSYM’nin temel bilgiyi ölçme amacı bu sınavda da dikkatimizi çekti. Ancak genel embriyolojiden gelen 2 soru kursiyerin ve hocaların sınav ezberini bozdu. Soru dağılımının ise homojen olduğunu söyleyebilirim.

OSS-EF: 1
Genel Embriyo:1
Organ embriyolojisi:1
Üriner:1
Hücre:1
Hematopoetik sistem:1
SSS:1
Dolaşım:1
Doku:1
Kas:1

 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Biyokimya ve genetik sorularını değerlendirdiğimizde ayrıntı bilgi içermeyen temel bilgileri sorgulayan bir sınav olmuştur.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Genetik branşındaki 1 soru hariç hepsi temel bilgileri sorgulayan sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Genetik branşındaki 1 soru hariç hepsi notlarımızda vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Derslerimizde de sürekli vurguladığımız gibi ayrıntıya kaçmadan derslerde özellikle vurgulanan yerlere çalışmalarını öneririm.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Eylül 2016 DUS’a bakacak olursak daha önceki DUS’lar gibi immünoloji hariç her ana konudan birer soru geldi. Mikrobiyolojinin sorularının genel olarak atipik olmadığını ve çalışıldığı zaman yapılabildiğini görüyoruz. Özellikle baş boyun ve ağız içini ilgilendiren enfeksiyon etkenlerinin potansiyel soru değeri taşıdığını bu sınavda da görmüş olduk. Çalışıldığı takdirde mikrobiyolojinin sıralamada fark yaratmayı sağlayacak bir branş olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak çalışanın rahatlıkla yanıtlayabileceği, kısmen yorum gerektiren ve zor olmayan bir sınav olarak değerlendirilebilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgilerle yapılabilecek 4 soru vardı. Soruların 2 tanesi detay bilgileri test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Mycobacterium scrofulaceum sorusu bir vaka sorusuydu. TUS’da daha önce sorulmuş olan, servikal lenfadenit yaptığı için diş hekimlerini yakından ilgilendiren bir enfeksiyon vaka şeklinde kurgulanmıştı. Derslerde vurguladığımız bir kliniğin etkeni sorularak zor hale getirilmiş birde şıklarda verilen etkenlerin hepsi mycobacterium olunca soru iyice zorlaşmış. Bu sınavın mikrobiyoloji açısından en zor sorusuydu diyebiliriz.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Dusdata’nın mikrobiyoloji eğitmenleri olarak sınavda hatalı soru tespit edemedik.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Mikrobiyoloji ders notları ve derslerde vurgulanan konular soruların tamamını karşılıyor.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Soruların tamamı anlatılan ve vurguladığımız yerlerden geldi. Bir tanesi detay olmakla birlikte ağız içi, baş ve boyun enfeksiyonları mutlaka bilinmesi gerekmekte ve her zaman soru potansiyeli taşımakta. Mikrobiyoloji için önemsiz ve geçilmesi gereken yer yok. Soru dağılımı dengeli olduğu için konuların tamamına hakim olunmalı.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Daha önceki sınavlara baktığımızda temel mikrop, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünolojiden genelde birer soru geldiğini gördük. Bu sınavda immünoloji sorusu sorulmadı. Eylül 2016 soru dağılımına bakacak olursak;

Temel mikrop : 2
Bakteriyoloji : 1
Viroloji : 1
Parazitoloji : 1
Mikoloji : 1

Mycobacterium scrofulaceum sorusu çok zor bir soru olsa da genel olarak soruların çok yorum gerektirmeyen bilgi soruları olduğunu gördük. Genel olarak ideal bir sınavdı diyebiliriz.
 

ORAL PATOLOJİ VE TEMEL PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Oral patoloji bölümünde çıkan iki soru da bilgiyi ölçen, doğru seçenek ile çeldiriciler arasında kafa karışıklığı oluşturmayacak biçimde, bilgi sahibi olan adayın rahatça cevaplayabileceği sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

0

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan ikisi de klinik bilginin yanı sıra, lezyonların temel histo-patolojik özelliklerini bilmeyi gerektiriyordu. Salt klinik bilgiye sahip adayların soruları yanlış yanıtlama olasılığı yüksekti.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sınavda son literatür bilgisi gerektiren soru yoktu

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı sorular

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktu. Sorularda kurgu, mantık yada çeldiricilerin yerleştirilmesi açısından hata yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100. Adayların oral patoloji sorularını yanıtlamak için gerekli bilgiler branş notlarında yer almaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Öngördüğümüz şekilde oral patolojinin temelini oluşturan bilgiler sorgulanmaya devam edecektir. Bu anlamda literatür bilgisi ya da detay bilginin önümüzdeki yıllarda çok fazla sorulacağı kanaatinde değiliz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Son sınavı da takip ettiğimizde oral patoloji de anlatılan konu başlıklarından soru sorulmayan bölüm. Ancak soruların kendi içindeki dağılımına baktığımızda ağırlıklı olarak odontojenik kistler ve tümörler konusu soruldu. Bundan sonraki sınavlarda da sorulmaya devam edecek gibi gözüküyor.
  

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Farmakoloji branşındaki sorular değerlendirildiğinde zor olmayan bir sınavdı. Notlarda yanıtları bulunan sorular direk bilgi ölçen, yorum gerektirmeyen sorulardı. Gelen sorular beklendiği gibi diş hekimlerini ilgilendiren konulardan gelmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan bir tanesi detaylı bilgi sorgularken, diğerleri temel bilgiyi test etmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ve literatür bilgisi gerektiren soru yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızda soruların yanıtlarının tamamı vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Farmakoloji çok tekrar gerektiren bir ders ve tekrarlanan temel bilgilerle kolaylıkla sorular yapılabiliyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Yoktu.
 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Notlarımıza uyumlu ve derste uyguladığımız yerlerden çıktı. Genel olarak kolay bir sınavdı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Detay bilgisi soran soru 1 (bir) adetti Diğerleri bilgi üzerinde yapılabilecek sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı sorular

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 11. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız başarılı ve yeterlidir. 10 sorudan 9 ‘unun cevabı notlarımızda net olarak mevcuttur. Sadece 1 soru ayrıntı bilgi içermektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Temel bilgiler ağırlıklı sorulduğu için bunları garantilemek gerekmektedir. Bunun yanı sıra, ayrıntı olabilecek sorular için güncel sistemlere biraz daha değinilmesi gerekmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Protezde ve radyoloji de olmak üzere sınavda genel olarak temporomandibuler evreye tönelim söz konusu. O yüzden, derslerde bu yönde biraz daha ağırlık verebiliriz. Hareketli protezlerde ağırlık varken, total protezden sorulmaması şaşırtıcı gerçekten. Bunun yanında her sınavda beklediğimiz ve alışkın olduğumuz maddeler biligisinden soru çıkmaması da değişik olmuş. Güncel sistemlerden olan CAD_CAM sorusu gerek kamp gerekse ve derece kampında değinildiği için, yapılabilir niteliktydi. Bunun dışında genel olarak branşımızdan kolay ve anlaşılır dorular geldi. Gayet benign bir sınav olmuş.
 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel bilgiyi ölçme ve değerlendirmesi düşünülmüş ama yorum sorularıda bulunmaktadır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Tüm sorular genel bilgiyi ölçmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 2. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bütün hepsi notlarda bulunmaktadır. anlatımda da detaylı olarak değerlendirilmelerde bulunulmuştur. deneme sınavlarında geçen sene ve bu sene bire bir sorular bulunmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Dentin hassasiyeti sorusu her sene çıkmaktadır. Bu konunun etrafında dolaşılmaktadır. Materyal bilgisi ve koruyucu diş hekimliğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Diş sert dokuları bir yıl boyunca anlatılan bir konu olup yapılan tüm sınavlarda bir kere çıkmış olması ve bir daha değinilmemiş olması garip gelmektedir.
Her sene olduğu gibi temel olan bilgileri ölçerken 2 veya 3 soru daha derin bir bilgiyi ölçmektedir. çalışan ve bilgi sahibini ayırabilen bir sınav olabilmektedir.
 

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

4 oral patoloji 6 Ağız diş ve çene cerrahisi sorusu ile karşı karşıyayız. Sorular genel olarak orta ve kolay düzeydedir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Altı soru temel bilgiyi sorgularken, 4 soru detay bilgiyi sorgulamaktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı sorular

:

3

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

5

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Çukur yüz olarak adlandırılan deformite ile ilgili sorunun şıklarda cevabı bulunmamaktadır. 

ÖSYM’nin Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 22. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ağız diş ve çene cerrahisi notlarımızın, sorularımızın, cevaplarını karşıladığını görüyoruz. Farmakoloji, Mikrobiyoloji, ortodonti, protez bölümlerinden 7 soruyada referans olmuştur. Yani branş notlarımız kendi dersimizde ve diğer branşlarda toplam 13 soruya referans olmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Travma ve eklem konularında zor soru gelme eğilimi olduğundan bu konulara dikkatli çalışmalı

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Lokal anestezi konusu endodonti, farmakoloji ve cerrahide ayrı ayrı sorgulanmıştır. Lisans adaylarının eğitimlerinde ağırlıklı olarak öğrendiği diş çekimi gömülü diş konularının hiç sorgulanmadığı gözlenmiştir.

 

ORAL DİYAGNOZ VE RADYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

DUS 2016 da sorulan Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi sorularının çok özensiz bir şekilde hazırlandığını düşünüyoruz. Sorular arasındaki zorluk derecesi değerlendirmesinde dengenin çok iyi kurulamadığını, soruların ya ‘çok kolay’ ya da ‘-zor ya da çok zor’ soru tipine daha yakın olduğunu gözlemledik. Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi branşına ait sorulabilecek sayısız objektif soru seçeneği mevcutken, hala çelişkili ve yanlış olduğunu düşündüğümüz soruların soruluyor olması endişe verici olarak nitelendirilmektedir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

0

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

5

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 8 tanesi konular ile ilgili esas bilgileri, 2 tanesi ise detay bilgileri test etmek amacıyla sorulmuştur.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı sorular

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru


Sialolitin sorulduğu vaka sorusunun bir değişik versiyonu soru çözümleri sırasında da çözülmüştür. ‘Füzyon’ un sorgulandığı diğer vaka sorusu da temel teorik bilgiyi sorgulayan ‘kolay’ nitelendirilebilecek bir vaka sorusudur.Vaka soruları Ağız Diş ve Çene Radyolojisi adına vazgeçilmezdir. Dersler ve soru çözümü ve kitaplarında sıkça vaka sorularına yer verdiğimiz için vaka sorularıyla ilgili bir sıkıntı yaşamadık.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 36. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

En son 2014’te hazırlanan notların çeşitli sorularda yetersiz kaldığı görülmüş olup, 2016 da hazırlanan yeni notun tüm soruları cevapladığını görmekteyiz.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav da bize gösterdi ki Radyolojinin sorumlu olduğu konu alanının genişliği ÖSYM tarafından her sınavda biraz daha fazla olacak şekilde fark edilmektedir. Radyolojideki 10 sorudan en az 7sini yakalamak isteyen öğrenciler için derste vurgulanan ayrıntılar ve soru kitapları ya da soru çözümlerinde yer alan sorular büyük önem taşımaktadır. Geriye kalan 2 veya 3 soru için ders notunun detay kısımları tamamlayıcı olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Diş Hekimliği Radyolojisi: 1
Ekstraoral radyografi Teknikleri: 1
İleri görüntüleme yöntemleri: 2
Tükürük bezi hastalıklarında görüntüleme: 1
Yumuşak dokuların kalsifikasyon ve ossifikasyonları: 1
Dental Anomaliler: 1
Çenenin radyolojik görüntü veren lezyonları: 1
Muayene: 1
Oral patoloji: 1
 
Ağız diş ve çene radyolojisi branşından ilk defa bu sınavda, ileri görüntüleme yöntemlerine 2 soru verildi. Bu sorulardan bir tanesi detay bilgiyi sorgulamakta ve ‘çok zor’ statüsünde bir soru olup diğer soru ise ilgili konuya ait sorulabilecek en kolay sorulardan biridir. Günden güne kullanımı yaygınlaşan İleri görüntüleme yöntemleri için sonraki sınavlarda da en az 1 soru olmak üzere soru geleceğini tahmin etmekteyiz.
Son 3 sınavdır ısrarla ‘yumuşak dokuların kalsifikasyon ve ossifikasyonları’ ve dental anomali konularından soru gelmektedir. Sorular tahmin edilebilir sorular olup esas bilgileri ölçen sorular olarak yorumlanmıştır.
Çenenin radyografik görüntü veren lezyonları ise konu ağırlığına göre radyolojide çok fazla soru getirmemektedik fakat radyoloji bilgisi ile çözülebilecek cerrahi soruları olarak karşımıza gelmektedir.
Diş hekimliği radyolojisi ile ilgili olan tek soru ise önceden tahmin edilebilir ve konu ile ilgili olarak esas bilgiyi ölçen soru şeklinde karşımıza çıkmıştır.
Tükürük bezi hastalıklarında görüntüleme konusu ile ilgili soru ise konuyla ilgili sorulabilecek en kolay sorulardan biridir.
Dus 2016 ile beraber 8. DUS’u geride bıraktık ve hala panoramik radyografi ile ilişkili mantıklı bir soru karşımıza çıkmadı. Bu sınavda sorulan soru ise mantık yoluyla da çözülebilecek bir soru oldu. Bundan sonraki sınavlarda panoramik radyografi ile ilişkili daha çok bilgi ölçen sorular geleceğini umuyoruz.
Muayene ile ilişkili soruda ise ‘diaskopi’ ile ilgili notlarımızda verdiğimiz örneğin aynısı soruldu. Soru kalitesi olarak düşük ve kolay bir soru olarak yorumlandı.
 

PERİODONTOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel anlamda sınav özensiz hazırlanmış. Sorular özensiz, cevaplar özensiz. Bugüne kadar çıkan periodontoloji sınav sorularının en kötüsü diyebilirim.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

1 yanlış soru
1 detay bilgi.
8 temel bilgi

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

1 tane (Melanosit)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı sorular

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

1 soru hatalıdır, diş taşı ile ilgili soruda seçeneklerin hepsi diş taşı oluşumunda rol oynamaktadır.

ÖSYM’nin Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 42. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

DUSDATA MERKEZLERİ branş notlarının başarısı 100%. 1 adet pededonti sorusu yine sınıflarda bire bir çözdüğümüz bir soru. Yani bilgilerle 11 soru çözebilirler.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notlar ve dersler yeterli.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

2 adet desguamatif gingivitis sorusu vardı.
Likenplanus sorusu 2015 yılında değişik formatta sorulmuştu, yani aynı soru. 2014, 2015 yıllarındaki dişeti cebi sıvısı artışına neden olan faktörlerden yanlış olan hangisidir, sorusu gibi.
Prognoz konusu 2012, 2013, 2015, 2016 yıllarında soruldu. 2012, 2013, 2016 yılları sorusu aynı tip sorular.
İmplantlarla ilgili iptal edilen sorular vardı, bu kez materyali sorarak kendilerini garantiye almışlar, çoğu dişhekimi olmayan kişilerin bile cevaplayabileceği garip bir soru.
– Aşağıdakilerden hangisi diştaşı oluşumunda yer almaz sorusu skandal. Sormak istediği şey farklı ifade farklı. Hele cevaplar magnesium/magnezyum whitlockite yerine vitlokit yazılmış.
Dişeti büyümelerinden son 4 sınav soru geldi.
Gargara sorusu bu konuda klorhexidine den sonra gelen ikinci soru.
Sonuç olarak kalite açısından, 50% bir sınav
 

ORTODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Ortodonti açısından sınav oldukça güzel ve başarılıydı. Genel olarak yorum sorusu sorma trendi bu sınavda da devam etmiş ve oldukça temel seviyede bilinmesim gereken yerlerden hazırlanan sorular karşımızdaydı. Adaylar açısından da olumlu karşılanan bir sınav olmuştur.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

8

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı sorular

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktur. Her ne kadar uzun bir mantıksal yolla sınıf III tedavisi ile ilgili sorunun yanlış olduğu düşünülsede hatalı soru bulunmamaktadır.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Soruların tamamı ve diğer branşlar için de bazı konular ders notumuzda yer aldığından başarılı bir dönem olarak rahatlıkla değerlendirilebilir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Olası konuların çok fazla dışına çıkmadan temel bilgiler üzerine yoğunlaşıp ikinci derece yorumdan uzak durulduğu takdirde önümüzdeki yıllar için de başarı yakalanabililr. Sınav açısından en sık yapılan hata özellikle ortodontide herşeyi bilmeye yada ezberlemeye çalışmaktır. Bu sınav bununla başarı sağlanamayacağını gösteren en güzel örnektir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

ENDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sene endodontide iki hatalı sorunun mevcut olması ne yazık ki hayal kırıklığı yaratmıştır. Endodontinin temel bilgileri gayet güzel sorgulanabilecekken dental anestezi gibi yan konulardan soru sorulması tarafımca gereksiz ve amaç dışıdır. Bu alanlar zaten tüm diş hekimliği alanlarında sorgulanabilecek konulardır ki henüz endodontide sorulmamış temel endodonti adına pek çok soru vardır. Bu sorular dışında hazırlanan sorulaırn başarılı olduğunu ve kursiyerlerimiz tarafından rahatlıkla yapılabilecek düzeyde olduğunu ve kitabımızın ve derslerimizin bunlara % 100 yanıt verdiğini, soruların beklenen ve mutlaka sorulacak dediğimiz yerlerden geldiğini söyleyebiliriz..Bu sınavda ezberden çok yorumla yapılabilecek sorular olmasını güzel bir yaklaşım olarak karşılıyoruz. Bu durumda temel endodonti konusu ve mantığına sahip adaylarımızın soru kaçırmamış olduklarını düşünüyoruz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

6 Temel bilgi, 4 Detay bilgi

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı sorular

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

İki tane vaka sorusu birbirini de cevaplayabilecek şekilde detaylı bir anlatımla gayet güzel şekilde sorgulanmıştır. Bu yıl vaka sorusu gelmesini çok bekliyorduk ki, ileride yine teşhis-tedaviyi içeren bu tarz sorular ile mutlaka karşılaşacağımızı düşünüyoruz.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM’nin Klinik Bilimler kitapçığında yer alan 66. soru mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Branş notlarımız verilen soruların % 100’ünü cevaplayabilecek düzeydedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Adaylar mutlaka endodonti kitabımızı okumalı ve derslerimizde yaptığımız yorumlarla bunları birleştirmelidir. Bu sınavda diğerlerine oranla daha çok yorum sorusu sorulmuştur. Branşımızda da kitabımızda yer alan endodontik enfeksiyon yayılım yolları ve dental anestezi gibi konular kitabımız ve derslerimizle cevaplanabileceği gibi bu sorular da cerrahi ve anatomi derslerden destek alınabilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavı endodonti açısından önceki senelere nazaran biraz daha özensiz hazırlanmış. Güzel yorum soruları kurgulanmaya çalışılmasına rağmen bazı detaylar gözden kaçırılmış ve iki sorunun hatalı duruma düştüğü görülmektedir. Sınav soruları çok kolay, kolay ve orta zorlukta sınıflandırılabilir. Dolayısıyla aslında iki kafa karıştırıcı soru dışında orta veya kolay bir sınav olduğu söylenebilir. Endodontide çok zor veya zor soru sorulmamıştır. Kanal dolgu yöntemleri ile ilgili taşıyıcılı sistemler sorusu ikinci defa farklı şeklide sorgulanmıştır. Kanal dolgusu ile ilgili çok temel konuların sorulması beklenmesine rağmen hala sorgulanmamıştır. Daha önceki sınavlarda sorgulanan şekillendirme konusuna hiç değinilmemiştir. Soru dağılımı açısında dengelidir. Belli konu üzerine yoğunlaşılmamıştır. Bu sınavda diğerlerinden farklı olarak iki vaka sorusu oldukça kolay ve güzel şekilde sorulmuştur. Bu sınavın derslerimizi dinleyen, kitaplara hakim olan, Endodonti mantığını anlayan ve temel endodonti bilgilerine sahip adaylarca üstesinden gelinebilecek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.
 

PEDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların çoğunu zor veya kolay olarak değerlendirmek pek mümkün olmadığı bir sınavdı; çünkü sorular direkt bilgiyi soruyordu. Sorular, direkt textbook’tan alınmasına rağmen, uzun süredir beklediğimiz fentolamin mesilat sorusu dışında çoğunlukla cevap seçeneğini rahatlıkla ikiye indirebiliyordunuz. Bu sınavda en az 5 sorunun açıklaması, geçtiğimiz senelerdeki çıkan soruların açıklamaları ile yapılabilecek nitelikteydi. Deneme sınavlarında sorulan 2 soru da aynen sınavda soruldu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 7 tanesi temel, 3 tanesi detay bilgiyi test ediyordu

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Fentolamin sorusu vardı ama notumuzda mevcuttu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorusu yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Başarılı olarak düşünüyorum. Sadece pedodonti de değil diğer branşlarda da bazı soruların cevabı notlarımızda mevcuttu. Eksik kaldığımız bir soruda, diğer şıklar notumuzda olmasına rağmen, tam cevap şıkkının diğer bir branşta olmasıyla problemi çözdük.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Pedodonti sadece kendi sorularını değil diğer branşlarda ayrıntı olabilecek şıkları da bu sınavda da cevaplayabildi. Soru kitabımızın çözümü birlikte konular iyi çalışıldığında pedodontide sınavda soru çözüm yüzdesi yüksek olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda en az 5 sorunun açıklaması, geçtiğimiz senelerdeki çıkan soruların açıklamaları ile yapılabilecek nitelikteydi. Hatta 2 soru tamamen aynıydı denilebilir. Rezorbsiyon sorularının birinde süt dişlerinde retrograd dolgu yapılamayacağı bilindiği takdirde yapılabiliyordu, diğerinde ise ankilozun replasman rezorbsiyonu olduğunu bilmeniz yeterliydi. Fissür örtücü soruları ise kolay denilebilecek sorular olup, kliniğe yönelik olarak kabul edilebilir. Klinikte bir kez fissür örtücü uygulamış bir kursiyer, rahatlıkla bu iki soruyu yapabilirdi. Sendromlarda Papillon Le-Fevre gelebilecek sendromlar arasında derslerde hep söylediğimiz bir noktaydı; fakat burada cevap bir ayrıntı olmasına rağmen diğer doğru 4 şıkkı kursiyerlerimizin elemesi gerekirdi. Raşitizm sorusu zordu, apse oluşumu bilmek gerekliydi. Fentolamin mesilat sorusu hem notlarda çok açık yazılmış ve 2. deneme sınavımızda çıkan aynı soruydu, geçtiğimiz dönemlerde de farmakolojiden Dus’ta çıkmıştı. Sürme sırası ve yer tutucu sorusu Oklüzal rehberlik konusunda vardı ve yer tutucu 8.deneme sınavında da sorulmuş, sorunun cevabı sınav sorusunda da aynıydı. Restoratif materyal sorusu ise kolay bir soruydu.
Aşağıda görüldüğü üzere soru dağılımının bir standardı olmayıp, başta majör konular olmak üzere tüm konulara ağırlık verilmelidir:
Pulpada görülen komplikasyonlar 2
Sendromlar ve hastalıklar 2
Oklüzal rehberlik 2
Lokal Anestezi 1
Fissür örtücüler 2
Restoratif Materyaller 1