2014-DUS Sonbahar Dönemi
Temel Soru Kitapçıklarında Yer Alan Sorular ve Cevap Kağıtları ÖSYM tarafından Adayların Erişimine Açıldı.