HOCALARIMIZIN 2015 DUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

1 Kemik, 1 Kas, 1 solunum, 1 metabolizma ve 2 adet nöroanatomi sorusu gelmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

2 soru detay bilgyi test edeni, kalan 4 soru ise orta ve kolay dereceli sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızda tüm sorularla ilgili bilgiler mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Adayların baş-boyun anatomisiyle ilgili konuları; nöroanatomi, kafa kemikleri, kaslar, solunum ve dolaşım konularına ağırlık vererek çalışmaya devam etmeleri önerilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Metabolizmayla ilgili 4. Soru diş hekimliği müfredatı dışında detay bir sorudur. Nöroanatomiyle ilgili “pupilla ışık refleksiyle ilgili ganglion” sorusu yine detay bilgi içeren zor olarak nitelendirdiğimiz bir sorudur. Diğer sorular düzenli çalışan bir adayın rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardır. Eklem ve dolaşımla ilgili soru çıkmadı. Müfredat dışı olarak değerlendirdiğimiz “Ligamentum teres hepatis aşağıdaki yapılardan hangisinin kalıntısıdır?” sorusu haricinde dengeli bir sınav olarak yorumlayabiliriz.

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınav FHE açısından orta zorlukta bir sınavdı. 6 fizyoloji, 3 histoloji ve 1 embriyoloji sorusunun gelmesi, oran açısından da bizi şaşırtmadı. DUS’un 7. Sınavında da gördük ki FHE sorularında temel bilgimiz ölçülmeye çalışılmaktadır. Ancak her 10 sorudan 1 veya 2 tanesi ya çok ağır soru ya da notlarımızda bilgisi yer almayan sorular olmaktadır. Ve yine beklediğimiz gibi üriner sistem, endokrin sistem, genital sistem ve genel embriyolojiden soru gelmedi :)))))))

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 6 tanesi temel bilgiyi, 4 tanesi ise detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.
  

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız 10 sorudan 9 tanesine cevap verebilecek kapasitedeydi. Kamp notumuz ise 10 sorudan 8 tanesine cevap verebilecek kapasitedeydi.
Bununla birlikte Biyokimyadan 2 soru, patolojiden 1 soru ve tıbbi biyoloji ve genetikten 1 sorunun da cevabı kitabımızda bulunmaktaydı.
  

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Öncelikle kitabımızı yenilememiz gerektiğini düşünüyorum. 10 soruda 10 soruyu yakalayabiliriz. Notlar elden geçmeli.
  

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?
Bu sınavda 6 fizyoloji, 3 histoloji ve 1 embriyoloji sorusu geldi. Bu beklediğimiz bir orandı. İstisnalar olmasına rağmen yine temel bilgimizi ölçen sorular mevcuttu. 10 sorudan 1 tanesi gerçekten ağırdı. Üriner sistem, endokrin sistem, genital sistem ve genel embriyolojiden soru gelmedi. Bunu da bekliyorduk zaten.
Soru dağılımı da geçen sınavlarda rastladığımız soru dağılımına sahipti.

Solunum: 1
OSS-EF: 2
Embriyo:1
GIS:2
Hematopoetik sistem:2
Doku:1
Kas:1
 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branş sorularımızı genel olarak temel bilgiyi ölçen sorular olarak değerlendirebiliriz. Sorularımız basit ve orta zorlukta olarak işlenmektedir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Tüm sorular temel bilgiyi ölçmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?
Tüm soruların cevapları notlarımda yer almaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Temel biyokimya bilgisi bizim için yeterli gibi görünüyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Enzimler ve Glikoliz (karbonhidrat metabolizması) çıkmaya devam ediyor. İlk defa vitamin sorusu çıktı. Klinik proteinlerden bu çıkan 2. Soruydu.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak sorular yüzeyel bilgiyi sorguluyor. Detay bilgi gerektiren soru bulunmamaktadır. Son iki sınavdır mikrobiyoloji sorulasrının bu kadar sıradanlaşmasının sebebi soru soran hocanın değişmiş olması diye düşünüyorum. Bu denli kolay soru sorulması da sınav açısından iyi değerlendirilemez. Az çalışanla çok çalışanı ayırt edemez. O yüzden sorular bana göre özensiz, ayıredici özelliği bulunmayan sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

26-27

soru

Kolay

:

23-24

soru

Çok Kolay

:

25-28

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Tamamı temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1 (26)

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

25.

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

% 100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

7 sınavı geride bıraktığımıza göre artık rahatlıkla mikrobiyoloji açısından detay çalışmanın gerekli olmadığını söyleyebilirim.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Mikrobiyoloji sorularının iki tanesi çok kolay (25, 28), iki tanesi kolay (23, 24), iki tanesi (26, 27) orta düzeyde zor olarak değerlendirilebilir. Ders notlarında tüm sorulara referansımız mevcuttur. Bilgilerin tümü derste anlatılan bilgilerle cevaplanabileceğinden başarımız % 100’dür. Temel virolojide sorulan virulans faktörleri sorusu (26) mantıkla cevaplanabilecek yorum gerektiren sorudur. Geçmiş sınavlar baz alınarak değerlendirildiğinde, bizim bilgimize nazaran daha yüzeyel bilgiyle cevaplanabilecek bilgiler sorulmaktadır. Bu nedenle sınava hazırlanırken ekstra kitap, soru bankası vb. gerekmemektedir. Mikrobiyolojinin her branşından bir soru çıktığı için konu elemek mantıklı bir yaklaşım değildir.

 

ORAL PATOLOJİ VE TEMEL PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Temel patoloji adına hatasız, patolojinin en temel konusu olan hücre hasarı ve adaptif değişiklikleri sorgulayan orta zorlukta daha önce diğer sınavlarda sorgulanmış olması itibari ile de ayırıcılık indeksi düşük, bonus bir sorudur.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

0

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

1 tanesi detay bilgi kalanı temel bilgi sorusu

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Öngördüğümüz şekilde temel patolojinin en temel, köşe taşlarını oluşturan bilgiler sorgulanmaya devam edecektir. Bu anlamda literatür bilgisi ya da detay bilginin önümüzdeki yıllarda çok fazla sorulacağı kanaatinde değiliz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Son sınavı da takip ettğimizde temel patoloji de sorulamış konu başlığı kalmadı. Ancak soruların kendi içindeki dağılımına baktığımızda inflamasyon konusu ağırlıklı olarak sorgulandı ve bu trendde de devam edecek gibi gözüküyor.
  

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 2 tanesi detay bilgiyi test ediyorken 3 tanesi temel bilgiyi test ediyordu

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızda soruların yanıtlarının tamamı vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Farmakolojide temel bilgileri her fırsatta tekrar etmek lazım, bunun uzerıne soru çözmek buyuk kolaylık saglayacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Diğer konulara oranla üzerinde daha az durduğumuz immün modülatör ilaçlardan soru çıkması ve santral sinir sistemi (lokal anestezikler, genel anestezikleri opiyat…) ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlardan hiç soru sorulmaması şaşırtıcı…

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu DUS döneminde çıkan sorularımız genellikle direkt bilgiyi ölçer nitelikte olup, orta zorlukta oldukları söylenebilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi ölçen 6 adet, detay bilgiyi ölçen 3 adet soru bulunmaktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

100/100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Protetik diş tedavisi branşından detay soru gelmemekte olup, temel bilgiler ve güncel tedavi yöntemlerinin bilinmesi sınavda başarı adına önemli bir adım olacaktır. Şu aşamada çok fazla detay bilgiye gereksinim bulunmamaktadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sınavda ağırlıklı olarak sorularımız , Sabit Protez bölümünden gelmiş olup, beklemediğimiz bir konu ya da sürpriz sayılabilecek bir durum bulunmamaktadır.
Sabit protez bölümünden gelen sorular, kolay ve orta zorlukta olup, temel bilgi gerektiren sorulardır.
Hareketli protezlerden gelen sorular, hem bilgi hem de bilgiyi yorumlamayı gerektiren orta zorlukta sorulardır.
Dental materyallerden gelen sorumuz kısmen zor nitelikte olup, güncel materyal bilgisi gerektirmektedir.
Genel olarak sorular 10’da 9 doğruyu rahatlıkla yapılmasını sağlayacak nitelikte olup, 1 adet detay sayılabilecek soru mevcuttur. Tüm bunlar göz önüne alındığında, protetik diş tedavisi adına ‘orta zorlukta’ bir sınav olduğu söylenebilir.
 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak yoruma dayalı. Materyal bilgisi ve klinik durumun birlikte değerlendirildiği soru tipleri kullanılmış.
   

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

2 tanesi detay bilgi kalanı temel bilgi sorusu.
  

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Kitap yeterlidir.
  

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Konu dağılımı uzun zamandır diş sert dokularını kapsamamaktadır. Bu da bana göre çelişkili bir durumdur. Çürük konusu ve tükürük konusu sorulmaması beklenen bir durum değildi. Genellikle materyal bilgisi ağırlıklı sınav olmuş.
 

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Ağız Diş Çene Cerrahisi’nde DUS 2015’te sorulan soruları değerlendirdiğimizde, 3 adet patoloji, 7 adet Cerrahi sorusu sorulmuştur. Sorulan sorular genel klinik cerrahide sıkça karşılaşılan cerrahi başlıklarını içirmektedir. 1 Soru ise text booklarda çelişkili ifadelerle anlatıldığından doğru cevabı bulunamamıştır.
  

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

61

soru

Zor

:

64, 66

soru

Orta

:

62, 67, 68

soru

Kolay

:

63, 70

soru

Çok Kolay

:

65, 69

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

7 tane soru temel bilgiyi
3 tane soru detay bilgiyi sorgulamaktadır.
  

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.
  

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

68.

soru

Tanı yöntemleri

:

69.

soru

Tedavi soruları

:

69.

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

62.

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Sedasyon maddesi olan Midazolam’la ilgili sorunun doğru cevabı seçeneklerde bulunmamaktadır.

ÖSYM Klinik Bilimler 28. soruyu iptal etmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarda, Dusdata kitaplarında sorularla ilgili bölümler anlatılmıştır. Geçmiş yıllarda Ağız Diş Çene Cerrahisi bölümünde ağırlıklı olarak sorular patoloji sorularının azaldığı Cerrahi sorularının arttığı gözlendi. Derslerde, soru çıkan yerler önemle vurgulanmıştır.
  

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Cerrahi kitabı ve patoloji kitabının vurgulanan kısımların dikkatle çalışmaya devam edilmesi yeterlidir. Geçmiş sınavda olduğu gibi yine tomografi yorumu sorulmuştur. Bu konudaki dersteki öğretiler yeterlidir.
  

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda travma konusu ve enfeksiyon konusu öne çıkmıştır. Beklenilen aksine ana konulardan ortognotik cerrahiden soru gelmemiştir. Genellikle bilgiyi sorulayan sorular gözönüne alındığında soruların zorluğu orta-zor arasındadır.

 

ORAL DİYAGNOZ VE RADYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

Orta

soru

Kolay

:

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

4 Temel 2 Detay

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

– Olası tanı soruları : 1
– Tanı yöntemleri : 3
– Tedavi soruları :
– Komplikasyon – Yan etki soruları :
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

İyi

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Her zaman ders notları takip edilmeli

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Radyoloji soruları beklenen düzeydeydi. Diğer yıllara nazara radyoloji soruları iyi hazırlanmış.
 

PERİODONTOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

2 detay bilgi 8 temel bilgi
  

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.
   

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

  

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.
   

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100
   

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sadece notlar yeterlidir.
   

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sorulabilecek yerlerden gelen sorular.
  

ORTODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak temel bilgilerin sorgulandığı sorular yer almaktadır. Tartışmalı sorulardan uzak durularak , net bilgilere yer verilmiştir. Soru dağılımında ise değişikliğe gidilerek vaka sorularına ağırlık verilmiş ve homojen bir sınav olmuştur.
   

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

9 soruda temel bilgiyi sorgulanmıştır. Geri kalan bir soruda ise detay bilgi yer almıştır.
   

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular temel ve klasik bilgiler üzerine kurulmuştur.
  

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

4

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

  

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.
  

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ortodonti ders notu ve kamp notunda sınavda yer alan 9 soru yer almaktadır, TME eklem rahatsızlıkları ile ilgili soru da diğer branşlarda net bir şekilde yer almaktadır. Vaka sorularında ise yorum kısımları ders notlarındaki bilgilerle rahatça yapılabilecek şekilde sınavda kurgulanmıştır.
  

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?


 

ENDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Endodonti sınavımız özellikle detay ve çeldirici içeren bir önceki sınava göre kolay olarak değerlendirilebilir. Soruların yarı byarıya temel ve detay bilgi ölçmektedir ancak detay bilgi soruları da oldukça beklenen ve vurgulanan, bu nedenle yine kolay veya en fazla orta zorlukta değerlendirilebilecek düzeydedir. Konu dağılımı açısından dengeli bir dağılım göstermektedir. Herhangi bir marka sorusu sorulmaması sevindiricidir. Konu ve soru kitaplarımız bu sınavda % 100 başarı göstermiş olup adayların materyallerimizle hazırlandıkları taktirde soru kaçırma ihtimalleri yok denebilir.
  

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

1

soru

   

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

5 temel-5 detay bilgi sorusu
   

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

  

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular temel ve klasik bilgiler üzerine kurulmuştur.
  

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

   

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Lüksasyon yaralanmalarının şiddetinden bahseden soruda iki doğru cevap bulunmaktadır.

ÖSYM Klinik Bilimler 69. soruyu iptal etmiştir.

 

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Endodonti alanında sorulan sorular konu kitabımızda vurgulanmıştır. Ayrıca soru kitaplarımızda ve deneme sınavlarımızda asıl sorular ile oldukça yakın sorular mevcuttur. Dolayısıyla sadece notlara ve sorularımıza çalışan bir kursiyerin bu sorulara % 100 yanıt vermesi beklenir.
  

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bir önceki sınav bu sınava göre çok daha fazla çeldirici içeren ve daha zor bir sınavdı. Bu sınavda ise endodonti sorularının genel olarak orta veya kolay olarak değerlendirilebilecek düzeydedir. Hatalı veya çelişkili soru bulunmamakta ve notlarımız, sorular ve ders anlatımı sırasında sürekli vurgulanan ve önemi belirtilen temel endodonti konularından sorular sorulmuştur. Kursiyerlerimize konu kitaplarımızdan derlerimizi de dinlemek suretiyle çalışmaları ve bol soru çözümü yapmaları önerilir.
  

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sınavda çok zor veya zor soru bulunmamaktadsır. Zorluk derecesi orta veya kolay olarak değerlendirilebilir. Hatalı ve çelişkili soru bulunmaması sevindiricidir. Soruların genel dağılımının dengeli olduğu düşünülmektedir. Bu sınavda daha önce sıkça soru sorulan pupa biyolojisi, beyazlatma gibi konulardan soru sorulmamıştır. Konu bazında incelenirse soru dağılımının şu şekilde odluğu görülebilir.

– Kök kanal anatomilerinden 1
– Teşhis yöntemlerinden 1
– Periapikal cerrahiden 2
– Kanal aletlerinden 1
– Post endodontik restorasyonlardan 1
– Dental travmatik yaralanmalardan 1
– Kök kanal dezenfeksiyonu ve irrigasyondan 2
– Vaka sorusu 1
İlerleyen sınavlarda kök kanal dolgu maddeleri ile ilgili soru sorulması beklenebilir. bunun yanında vaka sorularında bir tane de olsa her sınavda soru sorulması ön görülebilir. Detay bilgi gerektiren birkaç soru olmasına rağmen bu soruların konu kitabı ve ders anlatımı sırasında sıkça vurgulandığı düşünülürse beklenen sorular odluğu söylenebilir.
  

PEDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Pedodontide sorularının yarısı kolay ve çok kolay nitelikte olup, diğer yarısı direkt bilgiye yönelikti. Bu sebeple düşündüren sorulardan, yorum yapmayı gerektiren bilgilerden uzaktı. Bir de dünyada gelişmiş ülkelerde pedodontide kullanılması bırakılan ve çoğu yeni textbookta yer almayan amalgam sorusunu kursiyerlerimiz ancak restoratif dersinin bilgilerinden yapabildiler. Özetle, soru kalitesi düşük, textbooklardan cımbızla ayıklanmış cümlelerden sorular çıkarılamaya çalışılırken bir kısım da soru çok kolay olarak karşımıza geldi, soruların ayırıcı özelliği yoktu.
  

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

4

soru

  

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 5 tanesi detay bilgiyi test ediyordu ama bu beş sorudan üçünün seçeneklerinden yola çıkıldığında doğru yanıta ulaşmak kolaydı. Diğer 5 soruda temel bilgiyi test ediyordu.
  

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu aksine çok eski bilgiler sorulduğu için yeni textbooklarda bu bilgiler yoktu.
  

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.
  

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Başarılı olarak düşünüyorum. Sadece pedodonti de değil diğer branşlarda da birçok sorunun cevabı notlarımızda mevcuttu. Eksik kaldığımız iki soruda diğer branşların katkısı ile bu problemi çözdük.
  

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Pedodonti sadece kendi sorularını değil diğer branşlarda ayrıntı olabilecek soruları da bu sınavda da çözebildi. Soru kitabımızın çözümü birlikte konular iyi çalışıldığında pedodontide sınavda soru çözüm yüzdesi yüksek olacaktır.
 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soruların çok ayırıcı niteliği olduğuna inanmıyorum, yarısı çok kolay, diğer yarısı ise direkt bilgiyi test ediyordu. Yine her sen olduğu gibi yer tutucu sorumuz geldi. Bunun dışında derste defalarca söylediğimiz gibi ektodermal displazi de yine soru olarak karşımızdaydı. Sedasyon maalesef fakültelerde es geçilirken, derste yaklaşık üzerinde bir saat durmamızın meyvesini yine aldık, hem pedodontiden hem cerrahiden iki soru karşımıza geldi. Yine derste, özellikle kalsiyum hidtoksit ampütasyonunda çok konuştuğumuz internal rezorbsiyon, iki günlük ders boyunca en az 10 kez söylediğimiz okul öncesi çocuklarda garagara kullanılmaz cümlesi sınavda kursiyerlerimize tanıdık gelmiş ve neredeyse aynı soruları da derste çözdüğümüzü de sınavda hatırlamış olduklarını umuyorum. Amalgam sorusu ise bizim sadece eski textbooklarda olduğundan, restoratif dersine bıraktığımız bir konuydu, hocamız da derste bu konu üzerinde durduğu için kursiyerlerin rahatlıkla yapabildiklerini düşünüyorum. Yeni doğan sorusunda belirli bir mantık yürütülerek doğru şıkka ulaşılabiliyordu. Biz dünya nereye gidiyorsa DUS sınavı da o yöne doğru gittiğine inanarak eğitimlerimizde günceli yakalayıp değerli meslektaşlarımıza aktarıyoruz ama bu güncelin soru hazırlayan jüri tarafından yeterince dikkate alınmadığı veya soru hazırlama kısmının biraz hafife alındığı kanaatindeyiz.