HOCALARIMIZIN EYLÜL 2014 DUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu dönem soruları Anatomi soruları geçmiş dönemlere göre bariz bir şekilde özensiz hazırlanmış ve detay bilgi içeren sorulardır. 1. ve 3. sorular bu konuda dikkat çekici sorulardır.

Özellikle 1. soruda sorular “Duodenum’un komşuluk yapmadığı organ” ile Diş hekimliği’nin ne gibi bir alakası olduğunu bu soruyu hazırlayan kişi/kişilere sormak isteriz.

“Ben bir soru sorayım da bu soruyu çok az kişi yaparsa çok sevinirim” mantığı ile hazırlanarak DUS Sınavı’nda son olarak sorulan sorumsuzluk örneği sayılabilecek bu gibi soruların bir kez daha gündeme gelmemesini diliyoruz.

3. soru ise uzmanlık ötesi sayılabilecek detayda bir sorudur. Os sphenoidale’de sorulabilecek çok sayıda oluşum varken ikinci planda kalmış bir detayın karşısına soru olarak getirilmesini özensizliğin doruk noktası olarak görüyoruz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru (1,3)

Zor

:

1

soru

Orta

:

2

soru (5,6)

Kolay

:

1

soru (4)

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

1 ve 3. sorular detay bilgiyi (özellikle 1. soru aşırı detay bilgiyi) test eden sorulardı. 2, 4, 5 ve 6. sorular temel bilgiyi test eden sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Komplikasyon – Yan etki soruları: 2. soru. Parasempatik sistem ile ilgili olan bu soru ganglion pterygoplatinium hasarı sonucunda ortaya çıkan komplikasyon ile ilgili bir sorudur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%6,6

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Görülüyor ki soruları hazırlayan kişiler “Anatomi” kavramına DUS Sınavı’nda geniş bir açıyla bakmaya başladılar.

Bu durum önümüzdeki sınavlara hazırlık sürecinde mümkün olduğu kadar eski TUS sorularının da gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Derslerimiz esnasında bu sorulara yer vereceğiz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sindirim sisteminin bir parçası olan duodenum sorusu (1. soru) bu sınavın en büyük sürprizini teşkil etmektedir. Diş Hekimliği mesleği ile hiçbir alakası olmayan bu konunun soru olarak karşımıza gelmesi

soru hazırlayanların özensiz ve sorumsuz davranışlarının bir göstergesidir. Diğer sorular genellikle detay bilgi içermesine rağmen kabul edilebilir nitelikte sorulardır.

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

HFE’de çıkan soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Sinir sistemi … 3 soru

GIS… 1 soru

Hematopoez …1 soru

KVS … 1 soru

Kas … 1 soru

Hücre … 1 soru

Embriyoloji … 1 soru

Doku … 1 soru

Bu dağılıma baktığımızda tahminlerimize yakın bir dağılım olduğu gözlenmekte.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 9 tanesi temel bilgiyi, 1 tanesi ise detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız 10 sorunun 9 tanesinin cevabını verebilecek niteliktedir. Aslında sorulardan 1 tanesi yorum gerektirdiğinden kitabımız soruların hepsine yanıt verebildiği de söylenebilir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

ÖSYM yine klasik bir soru dağılımı yapmış. Bu noktada branşımız açısından özel bir önerim bulunmamaktadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda dikkat çekici olan temel embriyolojiden soru gelmiş olmasıdır. Zorluk açısından baktığımızda ise sorular çok da zorlayıcı değildi.

Hücreden temel bilgimizi ölçen bir soru beklerken sadece yorum ile çözülebilecek bir soru şeklinde gelmesi ilginçti.

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Biyokimya soruları genel olarak ele alındığında 1 önceki sınava göre zorluk derecesinin biraz daha fazla olduğu söylenebilir.

İlk DUS sınavından beri genel olarak ele alındığında 6 biyokimya sorusunun genel sorular olduğu çok fazla detay sorulmadığı izlenebilir.

Ama bazı sınavlarda birer tane detay sorusu da karşımıza çıktı. Bu sınav detay diyebileceğimiz 1 sorumuz var. Ancak kesinlikle biyokimyayı çalışanın rahatlıkla yapabileceği tarzda sorular olduğu kesin.

Biyokimya diş hekimlerinin en zorlandığı ama çalışanında iyi yaptığı bir ders.

DUS’ çalışna biyokimyayı çalışır ve eski TUS sorularını da dikkatli çözerse çok rahatlıkla biyokimyada başarılı olacaktır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

1 sorumuz detay bir bilgiyi ölçüyordu. Detay bilgiyi soran sorumuzda rahatlıkla yorumla çözülebilecek bir soruydu. Diğer sorularımızın tamamı ise temel bilgi sorusuydu. 4 soru eski TUS sorularıyla birebir örtüşen soruydu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni literatür bilgisi içeren soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sınavda çıkan biyokimya sorularının 1 tanesi hariç hemen hepsinin cevabı doğrudan notlarımızda ve spotlarımızda var. Sadece 1 sorunun bilgisini bir çok textbook’ta da doğrudan bulmak olası değil.

Biraz detay bir bilgi. Yorum yapılarak sonuca ulaşılabilir. Notlarımızın, notlarımızın içinde yer alan spotlarımızın ve soru kitaplarımızın başarısının iyi olduğu söylenebilir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

DUS sınavına çalışanlar biyokimya için:

Notlarını mutlaka 1 kez çok iyi çalışmalılar.

Sık tekrar yapmalılar

Eski TUS sorularını da mutlaka çok iyi gözden geçirmeliler.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Biyokimya soruları genel sorular olma özelliğini bu sınavda da korudu. Bu sınavdaki soruları bir önceki sınava göre biraz daha zor olduğu söylenebilir.

Ama 4 soru eski TUS soruları ile birebir örtüşüyordu.

Karbonhidrat metabolizması: 1

Aminoasitler, Proteinler, ilgili bileşikler: 3

Enzimler: 1

Hormonlar:1

Biyokimya sorularında aminoasitler, proteinler ve proteinlerle ilgili konular (enzimler v.b.) ağırlık olarak bu sınavda fazlaydı. Genel olarak sınavlarda da bu konunun ağırlık olduğu söylenebilir.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 İmmünoloji sorusu bazı kursiyerlerin kafasını karıştırsa da, altı soru da kolaylıkla cevaplanabilecek, makul sorulardan oluşmaktadır.

Ayrıca mikrobiyoloji bilgileriyle cevaplanabilecek patoloji ve farmakoloji soruları da vardır. Branşımız açısından sevindirici sorular bulunmaktadır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

1

soru (28)

Kolay

:

3

soru (25,26,27)

Çok Kolay

:

2

soru (23,24)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru (25,26)

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

2

soru (23,24)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda parazitoloji ve mikoloji soruları sorulmamış, bu üç branşa hakim olmayan kursiyerlerin de cevaplayabileceği kolay bir mikrobiyoloji sınavıydı.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Parazit ve mantardan hiç soru sorulmamış. Branşımızda da anlatılan, farmakoloji bilgileriyle de cevaplanabilecek iki adet ilaç sorusu bulunmaktadır.

Temel mikrobiyoloji 1 (27)

Antibakteriyel ilaç: 2 (23, 24)

Bakteriyoloji: 1 (25)

Viroloji: 1 (26)

İmmünoloji: 1 (28)

ORAL PATOLOJİ VE TEMEL PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Oral patolojide Bir soru kolay, diğer soru bilgiyi dolaylı kullanmayı gerektirecek şekilde seçilmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

4 soruda da temel bilgi test edilmiştir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bu soruları tam olarak karşılayacak düzeydedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavdaki oral patoloji soruları, ders notlarımızın ve saydam sunumlarımızın fazlasıyla yeterli olduğunu göstermiştir. Elbette yine de esas olan, DUS adaylarımızın bu bilgileri iyi özümsemesidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

İki oral patoloji sorusu ile oral patoloji ders materyalleriyle cevaplanabilecek, cerrahi ve oral diagnozda çıkan 10 soru topluca değerlendirildiğinde, bu sınavda oral patolojinin her bölümünden soru çıkabileceği görülmektedir. Ya sorunun içinde veya seçeneklerde olmak üzere, ders notumuzda olup değinilmedik fazla bir yer olmadığı görülebilir. Bekleneceği gibi oral kanser ve odontojenik lezyonlar biraz daha ağırlıklıdır. Daha önceki ve şimdiki DUS’ larda ilginç olan, oral patolojinin özgün yönlerinden olan histomorfolojiye dayalı soruların, daha çok klinik bilimlerde sorulmasıdır. Yani, oral patoloji ve klinik (cerrahi ve oral diagnoz) bilimler harmanlanmış haldedir.

2 temel patoloji sorusunun ikisi de temel bilgiyi ölçen çok fazla yorum gerektirmeyen hatasız hazırlanmış sorulardır. Normal ders notumuz dersteki slaytlarımız denemelerimiz ve çalışma sorularımızda mevcut olan sorulardır. Bu anlamda birden fazla yerde materyallerimiz içerisinde bulunduğundan ve hem derslerde hem de kampta bir çok kez tekrar ettiğimiz için bütün kursiyerlere rahatlıkla yapabilecekleri sorulardır. Soruların hatasız hazırlanmış olması yapabileceğimiz nitelikteki bu sorularda puan kaybımızı azaltmıştır.

Özellikle hücre zedelenmesindeki morfolojik değişiklikler ile ilgili soru uzun süredir beklediğimiz bir soruydu. Konunun sınavsal önemi açısından bundan sonraki dus sınavlarında aynı konudan soru beklemeliyiz. Diğer sorumuz ise inflamasyondan geldi, inflamasyon konusu nerdeyse yüzde yüz olasılıkla beklediğimiz yerdi. Bu nedenle hem konu kitabında hem de derslerde üzerinde en fazla durduğumuz konuydu.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Farmakolojiden bu sınavda genel olarak beklenen ve yapılabilir sorular gelmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

2 tanesi detay bilgi gerektiriyordu.Diğerleri direkt bilgi ile yapılabilir sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız soruların yanıtlarının tamamını karşılıyor.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Geçen sınavlara göre daha fazla bilgi ölçen ve diş hekiminin bilmesi gereken konuları soran sorular vardı. Dersi dinlemek ve vurgulanan yerlere dikkat etmekle kolaylıkla yapılabilecek farmakoloji soruları vardı.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Genel farmakoloji, nonsteroid antiinflanmatuvar ilaçlar, otonom sinir sistemi soruları beklenen ve üzerinde fazlaca durulan konulardı. Diüretik sorusu ise genel bilgiyle yapılabilecek zor olmayan bir soruydu.

Diüretik sorusu yerine lokal anestezik ya da antibiyotik sorulsaydı çok daha iyi olurdu.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak kolay bir sınav olduğunu düşünüyorum. Çok kafa karıştırmayan ve detay olmayan bilgilerin sorgulandığı bir sınav.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

7 tane soru temel bilgiyi, 4 tane soru ise görece detay bilgiyi test etmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru bulunmamaktadır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders Notu Başarımız %100, Kamp Notu Başarımız %70.

Kamp notunda yer almayan %30’luk orandaki bilgi kamp dersinde konuşulmuştur. Referanslar video görüntüleriyle desteklenecektir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda Protetik Diş Tedavisi dersine ait soru dağılımları konulara göre aşağıdaki gibidir :

Sabit Protezler: 4 soru

Hareketli Bölümlü Protezler: 2 soru

Tam Protezler: 2 soru

Temporomandibuler eklem: 1 soru

Maddeler Bilgisi: 1 soru

Dental İmplantoloji: 0 soru

Çene yüz protezleri: 0 soru şeklindedir.

Bugüne kadar yapılan DUS’larda soru dağılımları benzerlik göstermektedir. Sabit protezler ve maddeler bilgisi sorularının toplamı, genellikle toplam soru sayısının yarısını oluşturmaktadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bilgiyi ölçen zorluk  ve ayırıcıklık indeksi yüksek bir sınav yapılmıştır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

3

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

İki adeti detay diğerleri doğrudan bilgi sorgulamaktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

1 adet soru literatür bilgisidir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

10 sorunun cevabı var ve üzerinde yoğun olarak durulmuş bilgilerdir. Bu nedenle başarılı görüyorum.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

İyi çalışmaları ve kitabımızı çok iyi okumaları gerekmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branş sorularımız amacından sapmış vaziyette % 60 oranla “oral patoloji” yi ilgilendiren oldukça kolay sorulardır. “Ağız ve çene cerrahisi” kapsamında esas olarak soru beklemekteyiz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

7 tanesi temel bilgiyi, 3 tanesi de detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sorular genellikle oral patoloji branşından sorulmuştur. Kalan 4 cerrahi sorusunun yanıtlanması için notlarınız yeterlidir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Adaylara temel bilgileri iyi öğrenerek yola devam etmelerini öneriyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

“Sinüs taban elemasyonu” ve “apikal rezeksiyon” konularından soru gelmiş olması sevindiricidir. Ortognatik cerrahi konularından hiç soru sorulmamış olması ise şaşırtıcıdır.

 

ORAL DİYAGNOZ VE RADYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Geçen yıla oranla daha itinalı hazırlanmıştır.

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

4 tanesi detay bilgi, 4 tanesi de temel.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çok iyi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Slaytlar ve ders notu bilgileri yeterli, iyi özümsenmesiyle radyolojiden gelebilecek soruların cevaplanmasında bir komplikasyon olacağını düşünmüyorum.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Diğer sınavlara göre daha özenli hazırlanmış bir sınav olduğunu düşünüyorum. Sanırım Dus sınavını hazırlayanların, bizlerin fizik mühendisi değil, diş hekimi olduğumuzu hatırladılar.

PERİODONTOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

4

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sınavda 5 soru bilgiyi ölçen soru, 4 soru detaylı 1 soru çok zor soru.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

1 soru.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

ÖSYM Klinik Bilimler 45. soruyu iptal etmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%98.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

İmmünoloji ve hast modulation ile ilgili 4 soru çıktı, bu konuya ağırlık verilecek.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımı kötü idi. 4 soru yakın konu sorularını içeriyordu.

ORTODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2014 DUS’ta klinik branşlar içerisinde zorluk derecesi açısında üst sıralarda yer alabilecek nitelikte sorular seçilmiştir. Özellikle bir – iki soru aşırı derecede zor ve detay bilgi gerektiren sorular içermekteydi.

İlk DUS’un yapılmasından bu yana daha az tartışmalı soru bulunmasına rağmen Ortodonti’de yükselen bir trendle klinik sorulara ve vaka kurgularına yer verilmeye başlanmıştır. Bu açıdan bazı sorular sadece saf bilgi değil aynı zamanda yorum içerdiğinden zorlayıcı olabilmektedir.

Bu sınavda sorulmuş olan Begg tekniği ile ilgili soru aşırı derecede zor ve gereksiz bilgi içeren Doktora seviyesinde bir sorudur. Artık neredeyse hiç kullanılmayan bir teknikle ilgili böyle zor bir soru gelmesi manidardır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgi sorgulayan soru adedi; 7

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Minividalar ile ilgili soru çok yeni olmamasına rağmen DUS’ta yeni kurgulanan konulardandır. Aynı zamanda güncel olarak popüler bir konu olan alveoler distraksiyonda yeni bilgi sorgulamaktadır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

5

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

2

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

DUSDATA Ortodonti ders notu sınavda sorulan soruların tamamını kapsamaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Güncel konularla ilgili yeni bilgilere yer verilmesi sınava çalışanlar için faydalı olacaktır. Aynı zamanda bu sınavda göstermiştir ki temel bilgi soruları her zaman pastanın büyük kısmını oluşturduğundan çalışırken dikkat edilmesi gerekenlerde bir numarada yer almalıdır. Gelecek sınavlarda da Ortodonti’de yükselen trendle daha zor soruların gelmesi ve vaka kurgularına yer verilmesi oldukça olasıdır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

ENDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sorulara genel olarak baktığımızda bir önceki sınavdan daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Her zaman beklediğimiz ve her sınavda artık görmeye alışkın olduğumuz teşhis yöntemlerinden bu sınavda da iki tane ancak kolay soru soruldu. Bunun dışında patoloji ile ilişkili olarak dentin ve pulpa biyolojisi üzerinden sorulan soru ve özellikle bu soruyu bekliyoruz diyerek vurguladığımız kök dışı enfeksiyon etkeni olan mikroorganizma sorusu kursiyerlerimiz için basit ancak genel katılımcılar için zor bir soru olarak değerlendirilebilir. Bu soruların endodontide ayırt edici olacağını düşünmekteyim. Buna benzer olarak rejeneratif tedavi ile ilgili soru da zor ve direkt bilgi gerektiren ayırt edici sorulardan olup derslerimizde sorulabileceği vurgulanarak benzer sorular çözülmüştür.

Soruların genel anlamda beklediğimiz yerlerden ve vurgulanan konular arasından sorulduğunu söyleyebiliriz. Bir vaka sorusu olarak düzenlenen hamile hastaya endodontik yaklaşım sorusu derslerimizde diğer branşlarda anlatıldığı için anlatılmamıştır ancak genel diş hekimliği bilgilerimizle yapılabilecek düzeydedir. Herhangi bir hatalı soru olmaması endodonti sorularında soru soruş biçiminin düzeldiğini ve soruların daha özenli hazırlandığını göstermektedir. Ancak dolaylı yoldan marka sorusu sorulmuştur bu soru yapılabilecek düzeyde olmakla birlikte marka ismi içermesi bakımından bazı kursiyerlerimizde strese sebep olmuş olabilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

5 temel bilgi, 5 detay bilgi sorusu mevcuttur.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız sorulan soruların % 90’ını yanıtlayacak düzeydedir ve başarılıdır. Hamilelikte endodontik yaklaşım ile ilgili konu kitabımızda yer almamaktadır ancak bunun sebebi diğer branşlarda yeterince anlatılıyor olmasıdır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Kursiyerlerimiz ders ve soru kitaplarımızdan yararlanarak ve deneme sınavlarımızı takip ederek hazırlanabilirler. Bu sınavda ders sırasında özellikle vurgulanan ve önemli olduğu belirtilen yerlerden soruların gelmesi kursiyerlerin derse katılımının önemini göstermektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Kanal dolgu maddeleri ve yöntemleri soru sorulmasını beklediğimiz bir konu olmasına rağmen soru gelmemiştir bu durum şaşırtıcıdır. Geçen sınavlarda şekillendirme konusuna yönelik sorular gelmiş olmasına rağmen burada soru olmaması ilginçtir. Teşhis ve tedavi yöntemlerinden 2 tane soru sorulması kanaatimce fazladır. Bu soruların ikisi de benzer ve kolay düzeydedir. Bu konuda her sınavda mutlaka soru sorulmaktadır ve konunun önemsendiğini göstermektedir. Ancak buradaki etkenlerden birinin bu konuda soru hazırlamanın kolay ve risksiz olması olduğunu düşünüyorum.

PEDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınavda karşımıza gelen sorunun 10 tanesinden 7’si çok kolay ve kolay zorluğunda olup, direkt bilgiyi ölçmektedir.

Bu sınavda da sorular önceki sınavlarda olduğu gibi Türkçe’ye çevrilmiş iki textbook’tan gelmiştir. Soruların kalitesine gelince, öğrenciye yorum yaptırmaktan uzak, ana metinden bir iki kelimenin değiştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Bu sebepten meslektaşlarımızın, çocuk diş hekimliği çalışırken direkt bilgi olan metinleri atlamadan çalışmalarının karşılığını aldıklarını düşünüyoruz. Genel olarak çalışanın rahatlıkla yanıtlayabileceği, fazla yorum gerektirmeyen ve zor olmayan bir sınav olarak değerlendirilebilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların sekizi temel bilgiyi, ikisi detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Böyle bir soru olmadığı gibi, genellikle direkt textbook bilgisini test eden bir sınavdı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notu ve soru kitaplarımızda soruların cevaplarına ulaşmanız mümkündür. Her sınavda olduğu gibi, çocuk diş hekimliği soru ve ders kitaplarındaki bilgilerle diğer branşların bazı sorularını cevaplamak da yine mümkün olmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Direkt bilgiyle bu sınavda da 8-9 soruyu yakalama olasılığı vardı. Daha fazlasını isteyenler için artık detaylara inmek gerekiyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Pedodonti textbooklarıyla uyumlu olarak sorular sorulmuş, fakat Pedodontinin temel konuları içerisinde olan Fluor sorusuyla bu sınavda karşılaşmadık, sadece bir seçenekte fluorozis şıkkını gördük.

Soruların dağılımına gelince:

Dental travma; Soru oldukça basit olup sadece travma sınıflamasının bilinmesi yeterliydi.

Sürme; Geç ve erken sürme nedenleri her sınavda karşımıza gelen bir soru, kursiyerlerimiz de bu bilgiye sahip oldukları için kolaylıkla bu soruyu cevaplandırmışlardır.

Genel Anestezi sorusu ise orta zorlukta bir soru olup, rahatlıkla iki seçeneğine indirilebilecek bir soruydu. Uyumlu hastanın genel anesteziye ihtiyaç duymadığı yorumuyla doğru seçeneğe ulaşılabilirdi.

Yer tutucu sorusu ise direkt bilgi sorusuydu ve kolay bir soruydu.

Parsiyel pulpatominin tanımını bilenler için cevaplaması kolay bir sorudu. Daha öncede 2 defa DUS sınavında çıktığı için kursiyerlerin oldukça aşina oldukları açıklaması vardı.

Turner hipoplazisi sorusu da direkt bilgi sorusu olup, dersleri takip eden kursiyerlerimize bir üniversite her vizede bir hoca tarafından sürekli sorulan soru olarak akıllarında kaldığını umduğumuz basir bir soruydu.

Renklenme sorusu, daha önce endodontide ve tedavi de karşımıza gelen, basit bir mantıkla bile cevabına rahatlıkla ulaşabileceğiz bir soruydu.

Periodontitis sorusu ise zor ve detay olarak kabul edilebilecek bir soru olup, soru kitabımız çözen kursiyerlerimiz için rahatlıkla çözülebilecek bir soruydu.

Lokal anestezi sorusu ise orta zorlukta olup, temel bilgiyle cevaba ulaşırken, diğer seçenekleri elemek için biraz detay bilinmeliydi.

White spot sorusunda ise defalarca değindiğimiz tekrar remineralize olabilen lezyon olarak karşımıza gelen, modern diş hekimliğinin en temel avantajı olarak bilinen sorunun, kursiyerlerimiz tarafından %100 oranında yapıldığı kanaatindeyim.