HOCALARIMIZIN NİSAN 2014 DUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu dönem sorulan sorulardan üçü osteoloji, biri kas biri nöroanatomi biri de sindirim/nöroanatomi sorusuydu.

Bu soruların tümü de sorulmasını beklediğimiz sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

soru

Kolay

:

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların biri detay, diğerleri temel bilgiyi test eden sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Görülüyor ki artık, Anatomi sorularından en az bir tanesi detay bilgiyi ölçen soru ve bu soru da sıralamadaki yeri belirleyecek sorulardan

biri olacaktır. DUS’a hazırlık döneminde bu ayrıntıya dikkat gösterilerek çalışmalar yapılmalıdır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından

da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Eklemler, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili bir soru sorulmamış olması dikkat çekicidir.

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Nisan 2014 DUS, HFE açısından, soruların yarısının yorum gerektirmesine rağmen, normal zorlukta geçen bir sınav oldu.

Embriyolojiden hiç soru gelmemesi ilginçti. Daha önceki sınavlarda da olduğu gibi belli bir konu üzerine değil de, her konudan sormaya çalışmışlar.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 9 tanesi temel bilgiyi, 1 tanesi ise detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız 10 sorunun 9 tanesine cevap verebilecek düzeydeydi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

HFE konusunda her konudan soru sormaya çalışıyorlar. Dolayısıyla her konu önem arz ediyor. Embriyoloji ise sürprizlerle dolu.

Bu sınavda Embriyolojiden hiç soru gelmemesi ilginçti.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından

 da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımına bakacak olursak;

Hücre-1

Bağ dokusu-3

Kas-2

Hematopoetik sistem-2

Elektrofizyoloji-1

Endokrin-1

Bağ dokusundan yine çok soru bekliyorduk, şaşırmadık. Embriyolojiden soru gelmemesi sürpriz oldu. Ama soruların

geneline bakacak olursak, bu sınavda HFE korkusunu aştığımızı düşünüyorum.

Çünkü 1 soru dışında sorular mantıklı, anlaşılır ve kaçırılmayacak türdendi.

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Biyokimya soruları ilk DUS sınavından beri genel bir biyokimya bilgisi ölçer tarzda çıkıyor. Bu sınavda da aynı şekilde genel biyokimya

bilgisini ölçen sorular karşımıza çıktı. Biyokimya sorularının kolay olduğundan bahsedebiliriz.

Biyokimyayı iyi çalışanlar 6 sorunun tamamını cevaplayabilir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Detay bilgiyi ölçen soru yoktu. Tüm soruların temel bilgiyi ölçtüğünden bahsedebiliriz.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni literatür bilgisi içeren soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

DUS Biyokimya notlarımız tüm soruları çok rahat yanıtladı. Tüm sorularının yanıtları notlarımızda bulunduğu gibi tüm

sorular spot bilgilerimizde de mevcuttu. Ders notlarımızın DUS için yeterli olduğu ve sınava hazırlananların bu notları

güvenle kullanabilecekleri bu sınavda ki soruları da tamamen yanıtlamasıyla bir kez daha ortaya çıktı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

DUS sınavı 6 biyokimya sorusu Nisan 2014 dahil tüm sınavlarda temel biyokimya bilgisi ölçecek şeklide soruldu.

Dershanemizin notları, spot bilgileri ve çalışma soruları kaynak olarak çok yeterli.

Biyokimya çalışanların detaylara girmeden temel bilgileri çalışmaları ve bu

bilgileri sorularla pekiştirmeleri ve spotlarla tekrara yapmaları başarı için yeterli olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından

da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımının Nisan 2014 sınavında dengeli dağıldığından bahsedebiliriz.

Soruları detaylı incelediğimizde:

Karbonhidrat metabolizması: 2

Hormonlar (etki mekanizması): 1

Lipid metabolizması: 1

Protein (Azot) metabolizması: 1

Koenzimler: 1 (Bu soru lipid metabolizması ve hatta  vitaminler konusu bilgileri ile de çözülebilir)

İlk defa karbonhidrat metabolizmasından 2 soru çıktı.

Bu sınavda daha önceki sınavlarda ağırlık olarak karşımıza çıkan kollajen , glukozaminoglikanlar

ve aminoasitlerin genel özelliklerinde soru çıkmadı.

Hormonların etki mekanizmaları ilk defa soruldu ama sorulmaya devam edecektir.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Geçirdiğimiz tüm sınavlara bakacak olursak en kolay Mikrobiyoloji sorularının bulunduğu sınav Nisan 2014 DUS diyebiliriz.

Tamamen temel bilgiyi ölçen ayrıntı, zor, ya da yanlış sorunun bulunmadığı bir sınavdı.

Kötü yanı çalışan ve çalışmayanın tam olarak ölçülemediği ve ayırt edicilik indeksi bulunmayan sorulardan oluşmasıydı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

1

soru (28)

Kolay

:

3

soru (23,24,25)

Çok Kolay

:

2

soru (26,27)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların tamamı temel bilgiyi test ediyor.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır, yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bir defa ders dinleyen birinin bile rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardan oluşmaktaydı, Soru bankasını çözen kişiler benzer ya da aynı soruların tamamını çözmüşlerdir.

Yanlış yapan varsa ancak sınav performansından dolayı yanlış yapmıştır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından

da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

3 tane Temel mikrobiyoloji (23,24,26) bir tane Temel viroloji (25) 1 tane parazit (28)

bir tane Temel immonoloji (27) sorusu bulunan sadece temel bilgilerden oluşan bir sınavdı.

Üzücü yanı sorular arasında bilen ile bilmeyeni ayırt edici kaliteli ve eleyici soru bulunmamasıydı…

PATOLOJİ  HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınav sorular açısından iyi bir sınavdı. Genel olarak değerlendirdiğimizde bilgiyi ölçen sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların ikisi de temel bilgiyi kullanmayı sorgulayan basit sorulardır. 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorularımızın 2 si de klasik textbook bilgisiyle rahatça yapılabilen sorulardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız soruların tamamına cevap veriyordu. Diğer branşlardan da soru cevaplamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Kesinlikle dus ders notlarından çalışmalarını ve dönem içi dersleri takip etmelerini öneriyorum.

Soru kitaplarımızdan bol soru çözmelerini öneriyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Yoktur.

ORAL PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Temel Bilimler Testinde, 2 soru temel patoloji, 2 soru oral patolojiye aitti. Önceki bu alana ait sorulara kıyasla, bu sınavda, kelimenin tek anlamıyla “adayı üzmeyecek” sorular çıktığı söylenebilir.

Tabii, bu değerlendirme çalışarak sınava girmiş adaylar için geçerli… Sorular açık ve netti.

Tartışmalı veya tereddütte bırakan sorular değildi. Yalnız, sınav komisyonunun terminolojiye dikkat etmesi

 gerektiğini de belirtmek gerekir. Örnek vermek gerekirse “T hücre lenfositi” denmiş; yanlıştır. Ya “T hücre” denir veya

“T lenfosit” demek gerekir. Başka özensiz ifadelerle karşılaştığımızı da söyleyelim.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Üç soru (30, 31, 32) temel bilgiyi ölçüyordu. Bir soru (29) daha az konuşulan, daha az bilinen bir konu hakkındaydı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru (30, 31, 32)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (29.soruda birbirine yakın 2 lezyonu karşılaştırma

gereği vardı.)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Bu niteliklerde soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Branş notlarımız, sadece patoloji sorularını değil, çene cerrahisi ve oral diagnoz alanlarından da genel olarak (ortalama)

3’er soruyu yanıtlama başarısına sahiptir. Bu sınavda notlarımızla örtüşen soru sayısı 15 dolayındadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Patoloji ve oral patolojiyi öğrenmek, bu tür sınavlarda önemli avantaj getirir. Bu gerçek, her sınavda karşımıza çıkıyor.

Ayrıca, bu alandan gelen sorular genellikle (elbette çalışılmış olması şartıyla) önemli sürprizler içermemektedir.

Bu nedenlerle sınava hazırlanan adaylara, fazla kıyıda köşede kalmamış, neticede bir hekimin bilmesi gereken sağlam bir

patoloji ve oral patoloji bilgisiyle donanmalarını tavsiye edebiliriz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Şimdiye kadar temel patolojiden “neoplazi” konusundan soru çıkmaması dikkate alınmalıdır.Önümüzdeki sınavlarda bu açık kapatılabilir!

İnflamatuar mediatörler, adhezyon molekülleri, yüzey molekülleri, genellikle sorgulanan bilgiler olmakla birlikte, sınavın amacına

uygun olarak, daha sık adı geçenlerden seçiliyor. Oral patoloji ise hemen her yerinden “didiklenmiş” durumda…Antiteler, ya doğrudan

soruluyor veya seçeneklerde yer alıyor.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 1 tanesi detay bilgiyi test ediyorken 3 tanesi temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızda soruların yanıtlarının tamamı vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Farmakoloji çok tekrar gerektiren bir ders ve tekrarlanan temel bilgilerle 1 soru hariç diğerleri kolaylıkla yapılabiliyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından

 da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

4 sorunun 2 tanesi detaylıca anlattığımız öenemını her zaman vurguladığımız antibiyotiklerden sorulmuş, santral sinir sistemi (lokal anestezikler, genel anestezikleri opiyat…) ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlardan hiç soru sorulmaması şaşırtıcı…

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bugüne kadar yapılan DUS’lar içindeki en kolay protez sorularının sorulduğu sınav. Her DUS sınavında 1 ya da 2 tane detay soru olurdu.

Bu sınavda detay ya da zor soru yok. Bütün sorular dönem içindeki derste ve kamp dersinde üzerinde durduğumuz konular.

Diyagram sorusu bile tam çıkacağını tahmin ettiğim biçimde sorulmuş

(Ek notlarımızda mevcut). Öğrencilerin dikkatli okurlarsa 10’da 10 yapacaklarını düşünüyorum.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Tamamı temel bilgiyi test etmektedir. Detay bilgiyi test eden soru bulunmamakta.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni soru bulunmamaktadır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızın başarısı %100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Önceki DUS’larda bir ya da iki tane çok zor (ya da detay) soru bulunurdu. Bu DUS’taki bütün sorular son derece kolay.

Derslere katılan herkesin çok başarılı olacağını düşünüyorum.

Çünkü soruların tamamı slaytlarda yer alan bilgilerden oluşmaktadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından

 da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda Total Protez sorusu yoktu. Eski DUS’larda her sınavda en az bir en fazla iki tane Total protez sorusu bulunmaktaydı.

Soru dağılımı her sınavda derslere göre biraz değişiklik

göstermekte. En büyük yoğunluğun sabit protezler ve hareketli bölümlü protezlere verildiğini görüyoruz.

Soru Dağılımı Sabit Protezler ve TME: 2

Sabit Protezler: 3

Hareketli Bölümlü Protezler: 4

Tam Protezler: 0 (Sürpriz)

Maddeler Bilgisi: 1

Çene Yüz Protezleri: 0

Dental İmplantoloji: 0

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bilgiyi ölçen ve ayırıcı ve zorluk derecelendirmesi iyi olan sorulardan oluşmaktadır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Hepsi genel bilgiyi ölçmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

10 sorunun 10 adeti de kitabımızda vardır ve cevaplanabilmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Temel olan bilgileri çok iyi anlamalı ve öğrenilmelidir. Gerektiğinden şıklardan da cevap bulunabilmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Diş sert dokularından bir soru bulunmaması sürpriz olarak tanımlanabilir.

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 Cerrahi kapsamında sorular değerlendirildiğinde sokuların oldukça kolay ve kursiyerlerimiz tarafından kolaylıkla çözülebilir olduğunu görülmüştür.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru (30)

Zor

:

soru

Orta

:

5

soru (24,26,27,28,29)

Kolay

:

2

soru (22,25)

Çok Kolay

:

2

soru (21,23)

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

21-22-23-25-26-28-29 temel bilgiyi 24-27-30 detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru (21,23,24,25,27,30)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (26,29)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (28)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru (22)

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru (22)

Tanı yöntemleri

:

1

soru (27)

Tedavi soruları

:

1

soru (28)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru (29)

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Soru dağılımı ve yanıtlara bakıldığında branş notlarımızın bu sınavdaki soruları cevaplamak adına

son derece yeterli olduğu görülmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda daha önceki DUS’larda olduğu gibi yine, “Ağız Diş ve Çene Cerrahisi” branşı olmamıza rağmen “Oral Patoloji Soruları” yer almaktadır.

Bu durum gelenekselleşme eğilimi göstermektedir. Bu nedenle adayların geniş kapsamlı Cerrahi Ders Notumuzun yanı sıra;

alanımızdaki soruları tam olarak cevaplayabilmek için Patoloji bilgilerine de ağırlık vermeleri gerektiğini belirtmek gerekmektedir

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Ağırlıklı olarak geçmiş DUS’larda sorulduğu gibi ortognatik cerrahi, dudak damak yarığı, temel cerrahi prensipleri, lokal anestezi

ve patoloji bilgilerini test eden sorular görülmüştür. Ancak beklendiğinin aksine Cerrahi konuları kapsamında geniş yer tutan travma konusundan soru gelmemiştir.

 

ORAL DİYAGNOZ VE RADYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

4

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

İyi bir başarıya sahipti.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders slaytları yeterli. Slaytlara daha fazla konsantre olmak daha iyi olur.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sürpriz yok ancak bir soru tamamen radyoloji uzmanlarına sorulması daha uygun. Bir diş hekimi için çok ağır ve tamamen fizik içerikli.

Banyo solüsyonlarından ve röntgen tüpünden soru gelmemesi şaşırtıcı.

PERİODONTOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınav sorular açısından iyi bir sınavdı. Genel olarak değerlendirdiğimizde bilgiyi ölçen sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

8 tanesi temel bilgiyi 2 tanesi detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız soruların tamamına cevap veriyordu. Diğer branşlardan da soru cevaplamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Kesinlikle dus ders notlarından çalışmalarını ve dönem içi dersleri takip etmelerini öneriyorum.

Soru kitaplarımızdan bol soru çözmelerini öneriyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Yoktur.

ORTODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak kolay ve orta zorlukta sorulardan oluşmaktadır. ÖSYM her sınavda olduğu gibi Ortodonti branşının içerisinde de

1-2 soruya zorluk derecesi olarak zor denebilecek sınıfta yer vermiştir. Bunların dışında Ortodonti branşında sorulan

sorular gayet açık, net ve itiraz gerektirmeyen sorulardan oluşmaktadır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 8 tanesi temel bilgiyi sorgulamaktaydı. Bunların dışındaki 2 tane soru biraz detay denebilecek seviyede

fakat ders notlarında yer alan sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru (Sefalometri, gömülülük, sendromlar ve erüpsiyon )

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

3

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Sınavdaki 8 soru ders notlarında birebir yer alan sorulardır. Bunun dışındaki 2 soru ise yine ders notlarındaki

bilgi ile yorumlanabilecek türden sorulardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

ÖSYM’nin DUS için hazırladığı sorular genel olarak kolay ve orta zorluktaki sorulardır.

ÖSYM bir miktar klinikteki soruların zorluk derecesini her geçen sınavda yükseltmektedir.

Durum böyle olunca Ortodonti için de ilk yapılan 2012 Nisan DUS’undan bu yana giderek artan bir zorluk derecesi görülmektedir.

Bu sınavda ÖSYM’nin sorduğu özellikle birkaç vaka sorusunda klinik bilgi sorgulayan ve daha çok yorum gerektiren sorulara

yer vermesi buradaki bakış açısını göstermektedir.

Bu sebeple bir sonraki sınav içinde konu sayısını kısaltmak yerine kapsamlı bir çalışma şarttır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

ÖSYM ilginç olarak daha önceki DUS’lardaki soru dağılımının aksine büyüme ve gelişmeye bu sınavda hiç yer vermemiştir.

Bununla beraber teşhis ve tedavi planlaması bölümünden sadece Sefalometrik analiz ile ilgili bir soru çıkmıştır.

Ayrıca ÖSYM ilk defa vaka kurgularında detaylı bir şekilde tedavi ile ilgili bir soruya yer vermiştir.

ENDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2014 Eylül Dus sınavı endodonti açısından oldukça mantıklı güzel ve tam anlamıyla endodontik bir sınavdı.

Özellikle ilk iki sınavda mikrobiyoloji, periapikal cerrahi gibi branşlardan da endodontik bağlantılı sorular üstelik

oldukça detay bilgi gerektirecek şekilde sorulmuş olması,bir takip tartışmalara açık sorular sorulmuş olması

ve tabi ki marka soruları endodonti yi zor ve karmaşık bir hale getirmişti.

Bu sınavdan önceki son iki sınavda ise soruların sadeleştiği ve daha temel endodonti konularından oluştuğu gözlendi.

Bu eğilimin bu sınavda da devam ettiği görülmektedir. Bu sınavın tamamen temel endodonti konularından oluşan, oldukça beklenen,

sorulması an meselesidir dediğimiz sorular tartışmaya yer vermeyecek şekilde sorulmuştur. Soru dağılımı incelendiğinde

irrigasyon ve beyazlatmadan ikişer soru, periapikal doku hastalıklarından bir, dentin pulpa kompleksinden iki, travmadan bir,

giriş kavitelerinden bir, vitalite belirleme yöntemlerinden ise bir soru sorulduğu görülmektedir.

Bu sorular arasında aşırı detay bilgi gerektiren ve çok zor diyebileceğimiz bir soru yoktur.

Bu bakımdan soruların üçü orta, beşi kolay, üküsü çok kolay olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda nedenle endodonti

adına güzel bir sınav geçirdiğimiz kanaatindeyim.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

4 detay bilgi 6 temel bilgi gerektiren soru sorulmuştur.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni litaretür bilgisi gerektiren soru bulunmamaktadır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Endodonti konu kitabımız, soru kitaplarımız ve deneme sınavlarımız bu soruların hepsine cevap verebilecek potansiyel göstermiştir.

Notlarımızdan çalışıldığında soruların tamamı rahatlıkla yanıtlanabilir. Bu nedenle başarımız % 100’dür.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bununla birlikte son üç sınavın temel endodonti konularına odaklandığı görülmektedir.

Bu nedenle adaylara gereksiz detaylara boğulmadan temel konulara odaklanarak çalışmalarını önerebiliriz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu soruda özellikle sorulması an meselesi dediğimiz sorular sorulmuştur. Beklenmedik ve şaşırtıcı bir soru bulunmamaktadır.

Özellikle pulpa biyolojisi ve tanı yöntemlerinden hatta biraz daha detaya inersek vitalite yöntemlerinden hemen her sınavda mutlaka

soru sorulduğu görülmüştür.Bir önceki sınavda aynı anda üç kanal şekillendirme sorusu sorulurken bu sınavda sorulmamıştır.

Bu sınavda kanal dolgu yöntem ve materyalleri ile ilgili soru sorulmaması şaşırtıcı olabilir.

Dolayısıyla bir sonraki sınavda sorulması muhtemeledir. Soru dağılımımıza bakacak olursak:

İrrigasyon: 2

Devital beyazlatma: 2

Periapikal doku hastalıkları: 1

Dentin pulpa kompleksi, pulpa biyolojisi: 2

Travmatik yaralanmalar: 1

Endodontik giriş kavitesi prensipleri: 1

Tanı ve tedavi yöntemler: 1

PEDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sınav sorular açısından iyi bir sınavdı. Genel olarak değerlendirdiğimizde bilgiyi ölçen sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

1

soru (114)

Orta

:

2

soru (118-119)

Kolay

:

7

soru (111-112-113-115-116-117-120)

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

8 tanesi temel bilgiyi 114-119 detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru (111,112,113,115,116,117,118,120)

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru (114-119)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru (119)

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

1

soru (120)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız soruların tamamına cevap veriyordu. Yalnız 114 deki çölyak hastalığı mine hipoplazisi ilişkisi ile

119. Sorudaki riga fede hastalıkları şıkları diğer branşlardan cevaplandırılmıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders notlarımız tüm soruları cevaplandırabildiği için kesinlikle dus ders notlarından çalışmalarını ve dönem içi dersleri

takip etmelerini ve soru kitaplarımızdan bol soru çözmelerini tavsiye etmekteyiz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı?

Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sürpriz şekilde ilk defa travma konusundan sorulmadı.

Geçen Eylül 2013 sınavında olduğu gibi yine yumuşak doku lezyonlarından bir soru vardı.

O soruda diğer şıkların kolaylıkla elenebilmesi nedeniyle soru cevaplanabilmiştir.

Genel olarak pedodonti – çocuk diş hekimliği açısından bakıldığında iki soru haricinde kolay bir sınav diyebiliriz.