HOCALARIMIZIN EYLÜL 2013 DUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu dönem sorulan Anatomi sorularının geçtiğimiz dönemlere nazaran daha selektif, çalışan ile çalışmayanı ayırıcı nitelikli sorular olduğunu görüyoruz. Özellikle 3.soru geçmiş yıllarda TUS’da sorulan hyoid altı kaslarının innervasyonları ile ilgili soruları anımsattı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

0

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların tümü temel bilgiyi ölçen sorulardı.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav da ders notlarımızın başarısını bir kez daha göstermiştir. Bir sonraki döneme hazırlanan arkadaşlara önerimiz ders notlarımız ve soru kitabımız ile hazırlanmaları yönündedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

1.Soru solunum sistemi sorusu; kolay soru. 2.Soru osteoloji sorusu; kolay soru 3.Soru nöroanatomi sorusu; zor soru 4.Soru nöroanatomi sorusu; zor soru 5.Soru osteoloji sorusu; kolay soru 6.Soru hareket sistemi (kas) sorusu; kolay soru Görüldüğü gibi dolaşım sistemi, eklemler ve sindirim sistemi ile ilgili soru sorulmamıştır.

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

HFE için sorulan 10 soru sınıflandırması;

Embriyoloji-2

Elektrofizyoloji ve nörofizyoloji-2

Hücre-1

Bağ dokusu-1

Solunum-1

GIS-1

Branşi belli olmayan -1

HFE konu kitabımız 10

sorudan 8 tanesine cevap verebilmiştir.

Embriyoloji, Elektrofizyoloji ve Nörofizyolojiden 2’şer soru gelmesi dışında soru dağılımı beni şaşırtmadı.

11 numaralı sorunun bizim branşımızla ilgili olmadığını düşünüyorum. Gelen 2 embriyoloji sorusunun 1 tanesinin cevabı Endokrin notumuzda (anlatmadığımız)bulunmaktadır, diğeri ise embriyoloji notunda bulunmamaktadır. En kısa sürede bu eksik konu, sonraki yıl için embriyoloji notlarına tarafımdan eklenecektir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 5 tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, 5 tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Sinir hücresinin aksiyon potansiyeli ile ilgili soruda iki doğru cevap bulunmaktadır.

ÖSYM Temel Bilimler 15. soruyu iptal etmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

10 soruda 8 tanesine cevap veren bir notumuz var. Geçen sınav ise 10’da 9 idi. Zaten asıl hedef 10’da 9 !!! Embriyoloji notuna bazı eklemeler yapılarak bu düzeltilir kanaatindeyim. Ayrıca 11. soru gibi pek çok bölümü ilgilendiren multidisipliner sorular “10’da 9” kriterimiz için tehlike oluşturuyor.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Embriyo dersinde “faringeal arkus” konusunun daha da “detay”ına inmek ve bunu nota eklemek.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

HFE olarak 12 konumuz var ve 10 soru sorulduğundan dolayı, bazı konuların sınavda gelmemesini doğal karşılıyorum. Ancak bazı branşlardan 2 soru gelmesi şaşırtıcı oldu (Embriyoloji ve Elektrofizyoloji ve Nörofizyoloji) 11 numaralı sorunun bizim branşımızla ilgili olmadığını düşünüyorum.

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branşımın soruları genellikle temel bilgiyi sorgulayan sorular olarak karşımıza çıktı. Biyokimya branş sorularını genel olarak kolay diye tanımlayabiliriz. Sadece kollajen sorularının bir tanesi biraz daha detay bir bilgiyi sorguluyordu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Kollajenin posttranslasyonel modifikasyonlarını soran bir sorumuz biraz detay bilgiyi diğer 5 sorumuz temel bilgiyi sorguluyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Biyokimya sorularında çok yeni yada literatür bilgisini sorgulayan bir soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız ve dersi içeriklerimiz tüm soruların cevaplanmasında yeterliydi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Biyokimya soruları hala çok temel bilgiyi sorgulayan şeklinde karşımıza çıkıyor. Sadece 1 soru biraz daha detay bilgiyi sorguluyor. sınava girenlerin önce çok temel bir biyokimya bilgisi edinmesi, sonra bazı konularda biraz daha detay bilmesi önemli.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda kollajenle ilgili 2 tane soru olması bence biraz süprizdi. Hücre, fibröz proteinler, glukozaminoglikanlar, aminoaistlerin sınıflandırma ve genel özellikleri, lipidlerin genel özellikleri, posttranslasyonel modifikasyonlar bu sınav dahil en çok soru çıkan yerler oldu.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınav Mikrobiyoloji soruları gereksiz ve saçma olarak değerlendirebileceğim soruların daha fazla olduğu, kalitesiz ayırıcılığı bulunmayan sorulardan oluşmaktadır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2 (T23,T27)

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

2 (T24,T25)

soru

Kolay

:

1 (T26)

soru

Çok Kolay

:

1 (T28)

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

27. soru dışındaki sorular genel anlamda temel bilgiyi test etse de, ayrıntı ve indirekt olarak sorulmuş sorularak çoğunluktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1 (T25)

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1 (T27)

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

% 100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda emin olduğum şey; parazitoloji konularında ayrıntı ve zor sorular sormaya devam edecekleri oldu. Parazitolojiye daha detaylı çalışmalarını öneriyorum.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınav mikrobiyolojik bilgiden ve veriden ziyade genel nosyon ve yorumlama sayesinde cevaplanabilecek sorulardan oluşmaktadır.

İlk soru parazitolojiden gerçekten çok detay bir bilgi olan, diş hekimlerine mesleki anlamda ve pratikte hiçbir katkı sağlamayacak, bizim bile klinikte çok nadir karşılaştığımız bir etkeni sorgulamaktaydı. Anladığım kadarıyla özellikle parazitoloji alanından diş hekimliğiyle ilgili hiçbir soruyla karşılaşamayacağız.

24. soru zoonoz etkenlerini sorgulayan bir soru gibi görünse de boğmacanın sadece insan kaynaklı olduğunu vurgulayan, orta zorlukta ancak öğretici bir sorudur.

25.soru hekimlik nosyonuyla cevaplanabilecek, cevaplamak için hem immünoloji bilgisi hem de yorum gerektiren bir sorudur.

26.soru dersi dinleyen her kursiyerin kolaylıkla doğru cevapladığından emin olduğum, temel viral özellik ve virüsün oluşturduğu kliniği sorgulayan öğretici ve güzel bir viroloji sorusudur.

27.soru farmakoloji bilgisi isteyen ne sorduğuyla ne sormak istediği arasında bağlantı kurabilirsek, ya da şıklardan eleme yoluyla gidebilirsek doğru cevaplayabileceğimiz kalitesiz bir sorudur.

28.soru fırsatçı mantarın sorgulandığı, bu sınav branşımızın en kolay sorusudur. Sınav analizinde immunoloji hariç mikrobiyolojinin diğer tüm konularından soru sorulmuş olmakla birlikte, temel mikrobiyoloji ve bakteriyoloji hakimiyetinin olduğunu görmekteyiz.

PATOLOJİ  HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Eylül 2013 DUS sınavı Temel Patoloji adına bir önceki sınavın devamı niteliğinde olan ve sorularda zorluk derecesinin her geçen sınav bir kademe arttığını gördüğümüz bir sınav niteliğindeydi. Temel Bilimler 29. soru inflamasyon konusundan gelen %100 beklediğimiz zorluk derecesi çok kolay ayrıcılık indeksi oldukça kötü olan bir soru iken Temel Bilimler 32. soru zorluk derecesi çok zor. Ancak şıkları itibariyle ayrıcılık indeksi zayıf olan bu nedenle de ne kadar zor sorulmuş olursa olsun temel bilginin yorumlanmasıyla kolaylıkla yapılan bir soru oldu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

0

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel Bilimler Testi – 29. soru direkt temel bilgiyi ölçen akut – kronik inflamasyonun morfolojik paternlerini ayırmayı hedefleyen kolay bir soru. Temel Bilimler Testi – 32. soru ise detay bir bilgiyi ölçen ancak temel patoloji bilgisinin (Onarım ve Yara iyileşmesi) yorumlanmasıyla yapılabilecek kolay bir soru.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

İki soru da klasik kitaplarda yer alan bilgileri test etmektedir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Branş notlarımız soruları bire bir karşılamaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında temel bilimlerde bir önceki sınavda da defaat ile belirttiğim gibi standart sapmanın her geçen sınavda azalması zorluk derecesinin artması çalışan ile çalışmayan öğrenci ayrımını daha adaletli bir şekilde sağlamış görülse de bu durum isabet yüzdemizi korumak için her geçen sınav daha fazla iş yükü üzerimize yüklemektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bununla birlikte 4 sınavdır her sınavın istisnasız 1 sorusu inflamasyon konusundan gelmiştir. Bundan önceki 3 sınavın diğer 2. sorusu İmmünoloji’den. Hatta tip II aşırı duyarlılık reaksiyonundan gelmiştir. Ancak son sınavda 2. sorumuz Onarım konusundan gelerek kendi istatistiğini bozsa da üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu olduğu için ve her ne kadar detay sayılabilecek bir noktadan gelmiş olsa da basit bir yorumla büyük oranda yapılmıştır. Bu itibarla son 4 sınava baktığımızda;

 

1. soru

2. soru

Nisan 2012

İnflamasyon

İmmünoloji

Eylül 2012

İnflamasyon

İmmünoloji

Nisan 2013

İnflamasyon

İmmünoloji

Eylül 2013

İnflamasyon

Onarım ve Yara iyileşmesi

Soruların dağılım sıklığı yukarıdaki tablodaki gibidir. Bu itibarla bundan sonraki sınavlarda çok büyük oranlarda bu dağılıma uygun şekilde sorular gelecektir. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarımızı bu yönde yürütmekte fayda vardır.

ORAL PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Eylül 2013 DUS’ta Oral Patoloji adresli 2 soru, Temel Bilimler Testi 30 ve 31 no.lu sorulardır. Her iki soru da oral patolojinin belli başlı konularını özümseyerek çalışmış olanların zorlanmadan yanıtlayabilecekleri niteliktedir. Sorular, açık-net sorulmuştur.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel Bilimler Testi – 30 no.lu soru, lisans eğitiminde mikrobiyoloji ve patoloji konuları içinde yer alan ve günümüzde artık iyi bilinen “yüksek risk HPV” bilgisini test etmektedir.

Temel Bilimler Testi – 31 no.lu soru ise bir lezyonun histopatolojik bulgularını bilmeye dayalıdır ve bu yönüyle detay bir bilgiyi test etmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

İki soru da klasik kitaplarda yer alan bilgileri test etmektedir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Temel Bilimler Testi – 31 no.lu soru, klinik ve histopatolojik bulgulara dayalı olası tanı sorusudur.

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Branş notlarımız soruları bire bir karşılamaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda oral patoloji konularına ait sorular, 2 adet Temel Bilimler Testi’nde, 2 adet Çene Cerrahisi’nde ve 4 adet Oral Diagnoz-Radyolojide olmak üzere, toplam 8 adettir. Bu sınavlarda oral patoloji branşı kendi özgün adresi dışında klinik dallara da referans verebilmektedir. Sınava hazırlananların temel ve oral patolojiyi özümsemeleri, diş hekimliği kapsamında hekimlik yetilerini geliştirmenin yanında, sınavda da avantaj sağlayacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Hangi tip HPV oral kanser etyolojisinde rol alır? (Temel Bilimler Testi, 30. soru). Oral kanser, oral patolojinin en başta gelen konusu olduğu kadar, profesyonel diş hekimliğinin de kritik konuları arasındadır. Bu nedenle her zaman sorulabilecek konulardan birisidir. Oral kanser etyolojisinde adı geçen HPV, mikrobiyolojide de anlatılmaktadır. Bu soruda esas olarak HPV hakkındaki oldukça temel bir bilgi test edilmektedir: HPV’lerin hangi tipleri karsinogenezde yer alır? Elimizdeki siğilin de bir HPV lezyonu olduğunu biliyor muyuz? Siğili hangi HPV yapar? Direkt bilgi ölçen, fakat HPV’nin günümüzdeki iyi bilinen önemi nedeniyle, kolay derecesinde bir sorudur.

Periferal dev hücreli granülom (Temel Bilimler Testi, 31. soru), dişeti mukozasında ortaya çıkan reaktif lezyonlar arasındadır. Kolay anlaşılır, kolay akılda kalır özellikler taşır: lezyona adını veren osteoklast tipi dev hücrelerden çok zengin olması gibi! Sınava girecekler açısından bu sorudan çıkarılması gereken sonuç, hep tekrarladığımız gibi, lezyonların en tipik histopatolojik özelliklerini bilmekte yarar olduğudur. Bu lezyonun klinik özelliklerini öğrenen fakat patolojik özelliklerini bilmeyi “gereksiz” saymış bir aday için bu soru sıkıntılı olabilir.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınavda farmakolojiden beklenen konulardan sorular gelmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

0

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 3 tanesi temel bilgiyi, diğeri ise detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi ölçen soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Vaka sorusu yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Farmakoloji ders notu tüm soruları karşılamaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Tüm sistemleri farmakolojisi ve antibiyotiklerde daha ayrıntı sorular gelmeye başladı. Sistem farmakolojilerine dikkat!

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Farmakolojiden her sınavda bir tane çok zor soru çıkıyor. Bu sınavda anestezik madde ve oid antiinflamatuvar ilaçlardan soru gelmemesi sürpriz oldu. Yine de soruların yanıtlarının hepsi notlarımızda olan konulardı ve biraz dikkatle rahatlıkla yapılabilir sorulardı.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sorular eski sınavlarda çıkan sorulardan daha kaliteli. Daha doğru bir soru dağılımı olduğu görüşündeyim.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 1 tanesi detay bir bilgiyi test ederken; diğer sorular temel bir bilgiyi test etmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7 (51, 53, 54, 55, 58, 59, 60)

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2 (56, 57)

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1 (52)

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

1 tane çok yeni soru vardı. Işık ile polimerize edilen akrilik kaide materyalleri texbooklarda henüz yer edinmedi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notların başarısı son derece yüksek.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Protez soruları ezber bilgilerle değil; mantığı kavranmış bilgilerle hatasız cevaplanabilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Hareketli bölümlü protezlere gereğinden fazla ağırlık verilirken tam protezlerden sadece bir soru soruldu. Genel olarak sorular çözülemeyecek zorlukta değildi.

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların bazıları yanlış hazırlanmış.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

2 soru çok fazla detay sorusudur. Kalanı genel bilgi sorusu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

….

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Güzel.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Detaya çok girmeleri gerekmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Genel olarak sorular kitabımız ve derslerimizde bahsedilen konular.

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branş sorularımızın genel olarak orta zorluk düzeyinde açık ve anlaşılabilir sorular olduğu görülmektedir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

3 (K22, K24, K28)

soru

Orta

:

2 (K21, K65)

soru

Kolay

:

3 (K23, K26, K30)

soru

Çok Kolay

:

2 (K27, K29)

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 6’sı temel (K23, K25, K26, K27, K29, K30), 4’ü detay (K21, K22, K24, K28) bilgiyi test ediyor.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7 (K21, K23, K26, K27, K28, K29, K30)

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3 (K22, K24, K25)

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

….

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1 (K22)

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

4 (K24, K25, K27, K28)

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ağız-Diş ve çene cerrahisi ders notlarının; sorulan 10 sorunun oral patoloji ilgilendiren 3 sorusu dışında diğer tüm sorularına yanıt verdiği görülmektedir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Mevcut sorular dikkate alındığında cerrahi ders notumuzun kapsamının yeterli olduğunu ve kaynağımızdan çalışmaya devam edilmesini öneriyoruz. Ayrıca Oral patolojinin alanımızdaki önemi bu sınavla tekrar ortaya çıkmıştır. Diğer sorulara ise patoloji ve oral radyoloji ders notları net olarak yanıt vermektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– Diş çekimi / gömülü diş çekimi / apikoektomi

– Cerrahi enstrümanlar

– Temel cerrahi prensipler

– Preprotetik cerrahi

– Dental implantoloji

– Odontojenik enfeksiyonlar

– Ortognatik cerrahi

– Kist-tümör cerrahisi

– Orofasiyal ağrı konularında soru sorulmamış olması şaşırtıcıdır. Israrla diş hekimliği lisans eğitiminde (bazı fakültelerde “yegane” olmak üzere) öğretilen “diş çekimi” ile ilgili soru gelmemesi ise daha şaşırtıcıdır. Yine oral patolojiye ağırlık verildiği ve temel cerrahi konularının bir miktar göz ardı edildiği görülmektedir.

Soru analizi:

21- Sık görülmeyen bir komplikasyonla ilgili detay sorusu

22- Sorulması beklenen ve ayırt edici tanı sorusu

23- Laboratuar testleri ile ilgili temel bilgi sorusu

24- Dudak – damak yarıkları ile ilgili detay soru

25- Mandibula kırıkları ile ilgili beklenen tedavi yaklaşımı sorusu

26- Oral patoloji ile ilgili temel bilgi sorusu

27- Lokal anestezik etki sürelerini sorgulayan beklenen soru

28- Temporamandibuler eklem hastalıklarının tedavisi ile ilgili detay soru

29- Oral Patoloji ile ilgili temel bilgi sorusu.

30- Maksillofasiyal deformite oluşturan sistemik durum ve sendromlarla ilgili kolay soru.

ORAL DİYAGNOZ VE RADYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Diğer DUS’a nazaran biraz daha yoruma dayalı soru yoğunlukta. Zor diyemem ama klinik-radyografik değerlendirme biraz daha ön plana çıkarılmış.

79 no.lu soru detay bir bilgiyi test etmektedir. Ancak, tipik bir betimleme (kaldırım taşına benzer) sorulduğu için cevaplanma olasılığı düşük olmamalıdır. 80 no.lu soru oral patolojinin (ağız hastalıklarının) en önemli konularınadan birisine aittir. Konu seçimi doğrudur fakat soru kalitesi yeterince yüksek değildir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

5

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

6 temel- 2 detay

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

İyi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Anlatım slaytlarımız ve kitabımız şu anki döneme kadar gördüğüm kadarıyla yeterli.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Beklendiği gibi geldi diyebilirim. Klinik-radyolojide bilgiyle-yorumu yoğurmak gerekiyor.

79 no.lu soru, oral diagnoz müfredatındaki “sistemik hastalıklar ve diş hekimliği” veya başka bir ifade ile “oral medicıne” kapsamına girmektedir. Zor ve detay bir sorudur.

80 no.lu soru, her sınavda yer alabilecek oral prekanseröz lezyonlara aittir.

İki soru arasındaki bu geniş aralık, iddialı adayların tüm bilgileri özümseyerek sınava girmeleri gerektiğini göstermektedir.

PERİODONTOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak değerlendirdiğimde orta derece zorlukta bir sınavdı. Soru kalitesi açısından 2 soru iyi değildi.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

0

soru

Kolay

:

0

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorular temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

10

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders notları ve soru kitapçığı yeterlidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sürpriz olarak sorulmayan ve beklediğimiz çok soru var.

ORTODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Ortodonti soruları diğer sınavlara göre biraz daha zordur. Beklenildiği gibi yine ortodontik apareylerle ilgili 2 soru sorulmuştur ve kolay sorulardır. Temel bilgilerden büyüme ve gelişim dönemi ile ilgili 2 soru sorulmuştur. Bir soru cerrahi sorusudur. Tek bir soru öğrencilerin yapamayacağı düzeydedir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1 (100.)

soru

Orta

:

4 (98, 93, 94, 96.)

soru

Kolay

:

4 (95, 92, 91, 97.)

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Tek bir soru detay bilgiyi sorguluyordu (100. Soru) onun dışındakiler rahatlıkla yapılabilecek temel sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6 (92, 94, 95, 97, 98, 100.)

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2 (91, 93.)

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1 (96.)

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni literatür sorusu yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

2 (91 ve 96. sorular)

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

10 ortodonti sorusundan 1 tanesini (99. soru) cerrahi bilgilerini kullanarak yapılabilir. Diğer 9 tanesinden 7 tanesi Dusdata’nın notları ile cevaplandırılacak sorulardır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Büyüme gelişim bir miktar daha fazla anlatılabilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

– 91. Soru ortodontik apareylerin sorulduğu kolay bir sorudur ve bilgiyi direkt olarak ölçmektedir.

– 92. Soru yine direkt bilgiyi ölçen ve cerrahi bilgilerle yapılabilecek sendromların özellikleri ile ilgili kolay bir sorudur.

– 93. Soru ortodontik anormal basınç alışkanlıkları ile ilgili kolay bir sorudur parmak emmenin engellenmesi sorulmuştur.

– 94. Soru ortodontinin ilk konularından büyüme ve gelişim sırasında olan olaylarla ilgili bir sorudur

– 95. Soru her sınavda sorulan ortodontik diş hareketi sorulmuştur. Bu sefer histolojisi sorgulanmıştır ancak şıklar nedeniyle kolaylıkla cevap verilebilen bir sorudur.

– 96. Soru ortodontide spesifik olarak bazı vakalarda kullanılan ağız dışı apareyler sorulmuştur. Vaka sorusudur yine öğrenciyi zorlamayacak bir sorudur.

– 97. Soru büyüme gelişim sorulmuştur ve direkt bilgiyi ölçmektedir. Ancak yaş aralıklara düzgün olarak verilmemiştir.

– 98 soru ortodontinin temel konularından olan ankrajın korunması sorulmuştur orta zorluktadır.

– 99. Soru cerrahi sorusudur.

– 100. Soru zor bir sorudur. Uzmanlık döneminde kullanılan bir terim sorulmuştur.

ENDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruları diğer sınavlara göre daha başarılı buldum. Soru soruluş şekilleri ve dağılımı daha başarılı. Branşımızla ilgili kafa karıştırıcı çelişkiye dönüşür. Soru bulunmamaktadır. Ve kursiyerlerimiz tarafından rahatlıkla cevaplanabilecek düzeyde güzel hazırlanmış çoğunlukla kolay sorulardır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

8

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

8 temel, 2 detay

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

2

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

% 100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Sınav kolay diyebileceğimiz seviyede daha çok temel bilgiyi ölçmeye dayalıdır. Detay bilgi gerektiren sorular ise basit yorumlarla yapılabilir düzeydedir. Diğerlerinden farklı olarak bu sınav biraz daha detaydan uzak durmayı gerektirebilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Döner altlerle ilgili iki soru sorulmuştur. Diğerlerinin dağılımı dengelidir. İrrigosyon ve kök kanal döngüsü ile ilgili soru sorulmamıştır. Yine önceki sınavlarda ağrılık verilen cerrahi endodonti ve travma konusuna değinilmemiştir. Pulpol sinir lifleri ile ilgili olarak aynı şıkların kullanıldığı bir soru ikinci defa farklı bir konu üzerinden sorulmuştur. Ciddi ezber gerektiren zorlayıcı soru bulunmamaktadır.

PEDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Pedodonti branşında çıkan soruları genel olarak temel bilgiyi ölçen, kolay zorlukta değerlendirebiliriz. Sorular hatasız ve kaliteli olup, bir soru hariç pedodontinin en önemli konularını içermektedir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Yanlış

:

1

soru

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

0

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

8

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Ağız lezyonlarından beyaz renkteki hangisidir diye sorulan soru Pedodonti branşını ilgilendiren bir soru değildir. Pedodonti için detay bilgiyi ölçen bir soru olup, diğer tüm sorular temel bilgiyi sorgulamaktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

Tüm soruların direkt bilgiyi ölçtüğünü söyleyebiliriz.

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni literatür bilgisi içeren soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

2 Adet vaka sorusu vardı.

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Süt dişi kanal tedavisi ile ilgili soruda yanlış olanlar hangileridir deyip ve iki yanlış olan tanımlamadan sadece bir tanesi cevap olarak konulmuştur. Soru seçeneklerinde her iki yanlış tanımlamayı arayan adaylar, bu cevap seçeneğini bulamadığı için başka seçeneklere yönelmişlerdir. Hatalı cevaplama olasılığı nedeniyle soru iptal edilmelidir.

ÖSYM Klinik Bilimler 74. soruyu iptal etmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız pedodonti branş sorularının biri hariç tümünü cevaplandırmıştır. Bunun yanında diğer klinik branşlardan restoratif, endodonti, ortodonti, periodontoloji ve cerrahiden birer tane olmak üzere 5 adet soruyu da cevaplandırmıştır. Bu açıdan baktığımızda notlarımızın başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda pedodonti ders notlarının, spot bilgiler ile son tekrarın ve soru kitabımızın başarısının üst düzeylerde olduğu görülüyor. Bu bakımdan bir sonraki sınava hazırlananlara DUSDATA pedodonti branşı ile ilgili ders notlarımız ve soru kitaplarımız ile hazırlanmalarını öneriyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda temel konu olan restoratif materyaller, flor ve çürükten soru gelmedi. Zaten soru sayısı kısıtlı olduğu için her sınavda bazı konulardan soru gelmeme olasılığı yüksek gibi görünüyor. Ama ana konularımız olan pulpa hastalıkları, travma, fissür örtücüler, gelişim anomalileri, okluzal rehberlik ve periodontal hastalıklardan soru gelmesi sürpriz olmadı. Sürpriz olan şey pedodonti branşı ile ilgili olmayan yumuşak doku anomalilerinden bir soru gelmesiydi.

Soru dağılımını şöyle özetleyebiliriz:

– Süt dişi pulpa hastalıklarında teşhiş ve tedavi: 2 soru

– Diş ve destek doku yaralanmaları: 1 soru

– Çocuklarda kapanış ilişkileri ve oklüzal rehberlik: 1 soru

– Dişlerin gelişim anomalileri: 2 soru

– Psikolojik yaklaşım ve davranış yönlendirmesi: 1 soru

– Çocuklarda görülen periodontal hastalıklar: 1 soru

– Fissür örtücüler: 1 soru – Yumuşak doku anomalileri: 1 soru