2013 DUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Tercihleri 26 Haziran –
1 Temmuz 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.