Yurtdışı Diplomalarının Denklik İşlemlerine İlişkin Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuru

2013 yılı ve sonraki yıllarda yapılacak olan tüm alanlardaki Seviye Tespit Sınavı’nda geçerli olmak ve uygulanmak üzere;

 

I) Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında yapılan Seviye Tespit Sınavı yerine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Eğitim Bilimleri alanındaki sınava alınmalarına,

 

a) Bu karar tarihinden önceki yıllarda haklarında Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında sınav kararı verilen tüm ilgililerin (adayların) başvuru hakları saklı kalmak üzere KPSS Eğitim Bilimleri alanındaki sınavda başarılı olmalarına,

 

b) Diploma Denklik Belgesi düzenlenebilmesi için adayın Kamu Personeli Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri Sınavının geçerli puanının 100 üzerinden 50 puan olmasına (120 sorudan 60 net yapılmasına), ancak merkezi yerleştirmesi yapılacak adayların ÖSYM tarafından belirlenen tüm yerleştirme şartlarına bağlı(hükümlerine tabii olmasına) kalmasına,

 

II) Tıp Doktorluğu alanında yapılan Seviye Tespit Sınavı yerine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) alınmalarına,

 

a) Bu karar tarihinden önce haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aşaması veya sadece II. aşamasına girmesine karar verilen ilgililerin sınav haklarının saklı kalmasına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) alınmalarına,

 

b) Seviye Tespit Sınavı’nın I. ve II. aşamasına girmesine karar verilen ilgililerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri alanlarında başarılı olmalarına (T ve K puanlarının her ikisinin de 40 olmasına),

 

c) Seviye Tespit Sınavının II. aşamasına girmesine karar verilen ilgililerin (I. aşamadan muaf tutulan veya I. aşamada başarılı olanlar dâhil olmak üzere) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının Klinik Tıp Bilimleri alanında başarılı olmalarına (K puanlarının 40 olmasına),

 

d) Diploma Denklik Belgesi düzenlenebilmesi için yıl ve dönem şartı aranmaksızın Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri puanlarının kullanılmasına ancak ÖSYM Başkanlığınca tercih hakkı verilerek yerleştirmesi yapılacak adayların ÖSYM tarafından belirlenen ve TUS kılavuzunda belirtilen hükümlere tabii olmalarına,

 

III) Diş Hekimliği alanında yapılan Seviye Tespit Sınavı yerine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (DUS) alınmalarına,

 

a) Bu karar tarihinden önceki yıllarda haklarında Diş Hekimliği Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aşama veya sadece II. aşamaya girmesine karar verilen ilgililerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (DUS) alınmalarına,

 

b) Diş Hekimliği alanında yapılan Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aşama veya sadece II. aşamaya girmesine karar verilen ilgililerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında 40 puan alarak başarılı olmalarına,

 

c) Kurulumuzca önceki yıllarda yapılmakta olan Diş Hekimliği Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aşamasında uygulanmakta olan pratik sınavının kaldırılmasına,

 

d) Diploma Denklik Belgesi düzenlenebilmesi için yıl ve dönem şartı aranmaksızın Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının Temel Diş Hekimliği Bilimleri ve Klinik Diş Hekimliği Bilimleri puanlarının kullanılmasına ancak ÖSYM Başkanlığınca tercih hakkı verilerek yerleştirmesi yapılacak adayların ÖSYM tarafından belirlenen ve DUS kılavuzunda belirtilen hükümlere tabii olmalarına karar verilmiştir.

 

IV) Mühendislik alanları, Hukuk, Türk Dili, Beden Eğitim ve Spor, Veterinerlik, Mimarlık, Eczacılık vb.. diğer tüm alanlar ile ilgili açıklama (sınav tarihi, yeri ve içeriği) Yükseköğretim Kurulunun web sitesinde yayınlanacaktır.

 

İletişim:
Tel: 0312 298 71 42/43
Faks: 0312 266 50 60
Mail: denklikdanisma1@yok.gov.tr
denklikdanisma2@yok.gov.tr
(Lütfen durumunuzla ilgili açıklayıcı bilgi vererek bilgi edininiz.)