Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik gereği; ÖSYM tarafından bazı dillerde yılda iki kez olmak üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Sınavın ilk uygulamasının 7 Nisan 2013 tarihinde yapıldı.

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS/KPDS vb.) yapılmayacaktır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda yabancı dil sorusu/testi bulunmayacak, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılacaktır.

YDS yılda kaç kez yapılacaktır?

YDS Yılda 2 Kez yapılacaktır. Sınavın ilk uygulaması 7 Nisan 2013 tarihinde yapıldı.
(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılır.)

Daha önceden ÜDS ve KPDS ile barajı geçip muaf olanların durumu ne olacak?

Eski muafiyetler geçerli olacak
Önceki yıllarda ÜDS yada KPDS’den muaf olanların muafiyetlerinin geçerliliği devam edecektir.
ÜDS 5 YIL
KPDS 5 YIL


Aynı anda birden fazla dilden sınava girebilir miyim?
Adaylar, her Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ancak bir yabancı dilden katılabilir.
Aynı sınavda birden fazla dilden katılamaz ancak farklı tarihlerde farklı dillerden katılabilir.

TUS için YDS’de hangi dillerden sınava girebilirim?
Tus Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

YDS Sınavı hangi formatta gerçekleşecektir?

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılır.

Puanlama sistemi nasıl olacaktır?

90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde,
80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde,
70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde,
60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde,
50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesinde kabul edilir. (Tus baraj puanı şu anda E seviyesindedir.)