HOCALARIMIZIN EYLÜL 2012 DUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu dönemki Anatomi sorularını, dikkati çekecek şekilde düzgün ve bilgiyi direkt olarak ölçen sorular olarak değerlendiriyoruz. Bunu da soruları hazırlayan kişilerin bu dönem daha dikkatli ve titiz davrandıklarının göstergesi olarak değerlendiriyoruz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Bir tane (3.soru) vaka sorusudur. Diğer sorular tanı sorusu olarak değerlendirilmektedir.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda da DUSDATA ders notlarının başarısının üst düzeylerde olduğu görülüyor. Bu bakımdan bir sonraki sınava hazırlananlara ders notlarımız ve soru kitaplarımız ile hazırlanmalarını öneriyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu dönem Anatomi soruları hazırlanırken soruların farklı konulara yayılması için özel bir gayret gösterildiği dikkatlerden kaçmıyor. Şöyle ki;

1. soru; osteoloji
2. soru; sindirim sistemi
3. soru; dolaşım sistemi
4. soru; solunum sistemi
5. soru; otonom sinir sistemi
6.soru; göz ve görme yolları ile ilgili sorulmuş sorulardır.

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branşımız açısından bu DUS, ilk DUS’tan soruların zorluğu ve dağılımı açısından farklı değildi. Genel olarak kursiyerlerin kolayca yanıtlayabileceği, çok az yorum gerektiren bir sınav idi.
Ancak dikkatimi çeken 3 unsur var:
1- 7 nolu sorumuzun cevabı yanlış verilmiştir. Soru ve şıklarda sorun yok ancak cevap yanlış verilmiştir.
2- Embriyoloji sorusu 1 adet olup (10.soru) çok ağır bir soru idi.
3- Nörofizyoloji sorusu 1 adet olup (14.soru) cevabını bulamadık.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgilerle yapılabilecek 6 soru vardı. Soruların 4 tanesi detay bilgileri test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorumuz yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

7 nolu sorunun cevabı yanlıştır.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

HFE Notlarımız 10 sorudan 9 tanesini cevaplıyordu. Ayrıca HFE notlarımız branşımız dışında temel bilimlerde 3 adet, klinik bilimlerde ise 4 adet soruyu da yanıtlıyordu. Yani bu sınavda toplam 16 sorunun cevabını bulabileceğimiz bir HFE notuna sahibiz.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Açıkçası 10 sorunun 3 tanesinin solunum sisteminden gelmesi sürpriz oldu. Bunun dışında ağız bölgesindeki epitel, bez ve hücrelere yönelik DUS’a özel mutlaka 1 sorunun bu sınavda da gelmesi, bundan sonra da aynı şekilde olacağı izlenimi uyandırdı. Embriyoloji sorusu gerçekten ağırdı ve sınava giren kursiyerlerden cevaplayabilen olduğunu sanmıyorum. HFE embriyo bu sınavda neredeyse kendi soru sayısı kadar soru yakalattırdı (9’a 6). Dolayısıyla bu dersin üzerine şiddetle eğilmek gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki sınava hazırlananlar için tavsiyem özetle; temel bilimlerde en çok tekrar etmeleri gereken branşlar içinde HFE dersini de eklemeleridir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Solunum sisteminden 3 soru gelmesine şaşırdım. Oral bölgeden her sınavda en az 1 soru gelmesi de artık beklenen yaklaşımlardan birisi. Her sınavda 1 adet embriyoloji sorununun geleceğini de artık bu sınavda da öğrenmiş olduk. Zorluk açısından orta zorlukta 10 soruyla karşılaştım. Bıranşımız dışındaki yaptırabildiğimiz sorular da orta zorluktaydı. Üriner sistemden soru beklememe rağmen gelmedi; bir sonraki sınavda geleceğini düşünüyorum.

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branşımızda çıkan soruların genel olarak temel bilgiyi ölçen, kolay veya orta zorlukta diye değerlendirebileceğimiz ama gerçekten de kaliteli ve hatasız sorular olduğunu söyleyebiliriz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

1

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Detay bilgiyi ölçen bir tane sorudan bahsedebiliriz. Diğer tüm sorular temel bilgi sorgulamaktadır

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

Tüm soruların direkt bilgiyi ölçtüğünü söyleyebiliriz.

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni literatür bilgisi içeren soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorusu yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızın tüm soruları cevapladığını söyleyebiliriz.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Diş hekimlerinin çok korktukları ve hiç sevmedikleri biyokimyanın soruları gene çok temel bilgiyi ölçer şekilde soruldu. Bu sınava göre temel biyokimya bilgisinin soruları yanıtlamak için yeterli olacağı görülüyor. Çalışanların detaylardan mutlaka kaçınması gerektiği ve biyokimyanın çalışıldığında yapılabilecek en kolay derslerden biri olduğu bu sınavdan anlaşılmaktadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda lipid metabolizmasından, aminoasid metabolizmasından ve vitaminlerden hiç soru gelmedi. Zaten soru sayısı kısıtlı olduğu için her sınavda bazı konulardan soru gelmeme olasılığı yüksek gibi görünüyor.


Bu sınavda proteinler ve hormonlar konuları ağırlıklı olarak soruldu. Soru dağılımını şöyle özetleyebiliriz:

 Proteinler ve klinik proteinler: 3 soru

 Hormonlar: 3 soru

Hücre ve organelleri: 1 soru

Karbonhidrat metabolizması: 1 soru

Nükleotidler, DNA, RNA ve protein sentezi: 1 soru

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Dört soru temel bilgiyi, Babesia sorusu ayrıntı bilgiyi, Parvovirus sorusu ise direkt ezber bilgiyi sorgulamaktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru bulunmamaktadır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Branşımız açısından bu sınavda yanlış sorulmuş soru bulunmamaktadır.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

 Mikrobiyolojiden sorulmuş altı soru da notlarımızda yer almaktadır. Ayrıca temel bilimlerden 30, 39. Soruların, klinik bilimlerden 2, 22, 44 ve 78. Soruların cevapları da notlarımızda yer aldığından bu sınav açısından notlarımız 12 soruyu yanıtlamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

ilk DUS’ta sadece temel mikrobiyoloji, özel bakteriyoloji ve virolojiden soru sorulmuştu. Bu sınavda temel mikrobiyoloji, özel bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji ve immünoloji olmak üzere mikrobiyolojinin tüm konularından eşit dağılımlı sorular soruldu.

Dolayısıyla sınava hazırlanan kursiyerlemize mikrobiyolojiyi artık konu ayırıp, atlamadan çalışmalarını öneriyorum.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınav soru dağılımı eşit olarak yapılmıştı. Detaylıca inceleyecek olursak:
Temel mikrobiyoloji: 1
Özel bakteriyoloji: 1
Viroloji: 1
Mikoloji: 1
Parazitoloji: 1
İmmünoloji: 1

Temel mikrobiyolojiden sorulan prion sorusu, önceki yıllarda benzer sınavlarda çok defa sorgulanmış, derste üzerinde defalarca durduğumuz bir bilgi olduğundan, bu sınavın en kolay sorusu olarak değerlendirilebilir.Özel bakteriyolojiden sorulan Vibrio parahaemolyticus sorusu çalışırken baş, boyun, göğüs mikrobiyolojisine ağırlık vermiş kursiyerler tarafından zor olarak nitelendirilebilecek bir sorudur. Ancak derste anlatırken verdiğimiz anahtar kelimeler olan ‘midye, istiridye yenilmesine’ bağlı gelişen gastroenteritte (paran varsa midye, istiridye yersin 🙂 ) etken olan bu bakterinin de dersi dinleyen kursiyerler tarafından kolaylıkla cevaplandığını düşünüyorum. Virolojiden sorulan Parvovirus sorusu, direkt ezbere dayalı, ancak fakülte sınavlarında sorulan hiçbir klinik ve pratik anlamı olmayan, bu sınavın çok zor sorularından biriydi.

Mikolojiden sorulan termal dimorfik mantarlar, sorulmasını beklediğimiz, derste çok defa üzerinde durduğumuz bir bilgiydi. Ancak benzer sınavların evrimleşerek geliştiğine bakacak olursak, ilk diş hekimliğinde uzmanlık sınavlarında Candida albicans, Aspergillus gibi mantarların sorulmuş olması daha mantıklı olurdu.Parazitolojiden sorulan Babesia sorusu, son derece ayrıntı bilgiyi sorgulayan, bu sınav açısından mikrobiyolojinin çok zor olarak nitelendirdiğimiz diğer sorusuydu. Tıpta uzmanlık sınavının bunca yıllık geçmişinde bile birkaç defa sorulmuş bu parazitin DUS’da karşımıza çıkması diğer sınavlarda da sürprizlerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor.İmmünolojiden sorulan Ig G sorusu TUS ve YDUS gibi benzer sınavlarda da çok defa sorulmuş, sorulmasını beklediğimiz, derste defalarca üzerinde durduğumuz, bu sınavın kolay sorularından biriydi.

PATOLOJİ  HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu sınav için aslında temel patoloji adına söylenecek çok fazla şey yok.Temel patolojinin  temel kavramları olan nekroz ve çeşitleri ile Akut İnflamasyonda lokosit hareketleri ve bu hareketlerden sorumlu molekülleri sorgulayan basit kategorisine konulabilecek hatasız,direkt bilgiyi ölçen;derslerde üzerinde özellikle durduğumuz ve bütün kursiyerlerin yapabileceği sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

Orta

:

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 2’si de temel bilgiyi sorguluyor.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

Soruların 2’si de

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorusu yoktu.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Çok şükür yoktu 🙂

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100’üne referans verebildik.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bununla birlikte 4 sınavdır her sınavın istisnasız 1 sorusu inflamasyon konusundan gelmiştir. Bundan önceki 3 sınavın diğer 2. sorusu İmmünoloji’den. Hatta tip II aşırı duyarlılık reaksiyonundan gelmiştir. Ancak son sınavda 2. sorumuz Onarım konusundan gelerek kendi istatistiğini bozsa da üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu olduğu için ve her ne kadar detay sayılabilecek bir noktadan gelmiş olsa da basit bir yorumla büyük oranda yapılmıştır. Bu itibarla son 4 sınava baktığımızda;

 

1. soru

2. soru

Nisan 2012

İnflamasyon

İmmünoloji

Eylül 2012

İnflamasyon

İmmünoloji

Nisan 2013

İnflamasyon

İmmünoloji

Eylül 2013

İnflamasyon

Onarım ve Yara iyileşmesi

Soruların dağılım sıklığı yukarıdaki tablodaki gibidir. Bu itibarla bundan sonraki sınavlarda çok büyük oranlarda bu dağılıma uygun şekilde sorular gelecektir. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarımızı bu yönde yürütmekte fayda vardır.

ORAL PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Oral patoloji branşında iki “kıymetli” soru sorulmuştur. Konu seçimini de, konu alt başlığını da başarılı buldum. Her iki soru da uzmanlığa veya akademik hayata hazırlanan diş hekimlerinden beklentileri ortaya koyar niteliktedir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

Orta

:

2

soru

Kolay

:

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

İki soru da temel bilgi yanında, orta düzeyde detay bilgi test etmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (32)

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru (31)

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular, çok yeni bilgilere veya literatür bilgisine gereksinim göstermemektedir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Sorular, doğru sorulmuştur. Ancak, antitelere ait sinonim isimler arasında yapılan tercihler, kanımca, daha az bilinenlerden yana olmaktadır. Bu durum Nisan 2012 DUS’ta da dikkat çekmiştir.
32. soru A seçeneğindeki isim, o antiteye ait patolojide az kullanılan sinonim isimdir; klinisyenlerce tercih ediliyor olabilir. Söz konusu antitenin daha yaygın kullanılan diğer isimleri, cevabı kolaylaştıracak özellik taşımadıkları halde, tercih edilmemiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Gerek kendi yerinde (temel bilimler bölümü; sistem patolojisi: oral patoloji), gerekse klinik branşlar altında sorulan oral patoloji sorularına bakıldığında, ders notlarımızın kesinlikle yeterli olduğu söylenebilir.

DUSDATA patoloji-oral patoloji ders notunu eline geçiren adaylar, bu alanda iyi düzeyde soru yanıtlayacaklardır. 

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Oral patolojinin soru ağırlığı resmi ve gayrıresmi olarak ayrılıyor. ÖSYM, “Tıbbi Patoloji” alanında 4 soru yer alacağını bildirmiştir; bu, resmi sayıdır. Buna karşılık, 2012 Nisan ve Eylül DUS’larında çene cerrahisi ve oral diagnoz-radyoloji branşlarında oral patolojiyle ilgili sorular çıkmıştır. Böylece gayrıresmi olarak soru sayımız 7 veya 8 e ulaşmaktadır. Adaylarımıza oral patolojiye hakim olmalarını öneririm.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Nisan DUS’la karşılaştırırsak, bu sınavdaki (temel ve klinik) oral patoloji sorularının kaliteli olduğu söylenebilir. Seçilen konular, bu alandaki başlıca-temel konular arasındadır. Premalignite (lökoplakiler), oral kanser, çene kistleri, sendromlar, mukozal pigmentasyon, gerçekten de notlarımızda ve dersimizde büyük yer tutan konulardır.

Diğer yandan, bir ikisi dışında, doğrudan bilgi ölçen değil, “bildiklerini” analiz etme becerisini ölçen sorular karşımıza çıkmaktadır.
Branşımızda bir de “bonus” soru yer almaktadır: Klinik Bilimler, 26. soru! Bu soruyu sınav kitapçığına alan hoca(ları)mıza, tüm adaylar adına teşekkür ederim. Hepsi de bu soruyu çok kolay buldular, eminim. Ne var ki, ülkemizde insanlarımızın ezici çoğunluğu, ağızda kanser gelişebileceğine asla ikna olmamaktadır. Soruyu çok kolay bulan diş hekimlerimiz, demek ki bu bilgiyi çok iyi hazmetmişlerdir; o halde toplumumuzu ikna yetenekleri (veya bilgilendirme görevleri, diyelim) de artacaktır umudundayım.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

 Farmakoloji açısından bir soru hariç beklenen ve kolay bir sınavdı. Antiepileptik ilaçların etki mekanizmasının sorulduğu 36. Soru ,se beklenmeyen bir soru olarak karşımıza çıktı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

1

soru

Orta

:

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorular içinde 3 tanesi temel bilgi ile yapılabilecek sorulardı. 1 soru ise detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorusu yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Farmakoloji ders notlarımız antiepileptik ilaç sorusu dışında tüm soruları birebir karşılamaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Farmakoloji aslında korkulan ve ezber bir ders olsa da bir kaç tekrarla kolaylıkla yapılabilecek bir ders. Her sınavda 1 soru beklenmedik konulardan çıksa da diğerlerinin derste vurgulanan konulardan birebir geliyor olması oldukça rahatlatıcı bir durum.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Farmakoloji soruları beklendiği gibi ağırlıklı olarak genel farmakoloji, lokal anestezikler ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlardan gelmiştir. Beklenmeyen ise antiepileptik ilaçların etki mekanizmasını sorgulayan soruydu. DUS sınavında bu sorunun sorulmuş olması bilgi ölçmeye yönelik bir soru hazırlama tekniği değildir. Dolayısıyla tüm sınava girmiş olanlar için zor bir sorudur. Bundan sonraki sınavlarda yine ağırlıklı olarak genel farmakoloji, anestezik ilaçlar, narkotik analjezikler ve antibiyotiklerden soru gelme olasılığı yüksektir. Eğer amaç bilgi ölçmek ise diş hekimlerinin kullandığı ve reçete edebildiği ilaçların sorulması daha çok beklenen bir durumdur.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Ben bu sınavdaki soruların, geçen sınavda yorum sormaya (aslında gerçek bilgiyi ölçmeye) çalışılırken itiraza sebep olan durumlar yaratıldığı için daha ezberci ve sade hazırlandığını düşünüyorum. Her ne kadar tartışmalı da olsa geçen sınavdaki sorular daha ustalıkla hazırlanmıştı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

2

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların sadece 2 (iki) tanesi detay bilgiyi sınamakta, diğerlerinin tümü lisans eğitiminde mutlaka anlatılması gereken konuları içermektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Belki bir tek yüzey dezenfaktanı kullanımı olabilir. Ancak ona bile gerekeceğini sanmıyorum.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlışlık görülmüyor, ancak bu soruların ayırıcılık indeksi ne olur bilmiyorum.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Son derece iyi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bir kısım sorular geçen sınavda alt çene sorulmuşken bu sınavda üst çene örnek alınarak sorulmuş. Soruların tümü tarz ve içerik olarak daha basitleştirilmiş. İtiraza sebep durum olmadığı için ÖSYM kendini garantiye almak için bir süre daha böyle temel ve ezber bilgisi soruları sorabilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Aslında çene-yüz protezi gibi lisans üstü eğitimde ağırlıklı anlatılacak konularla ilgili sorular da dahil olmak üzere konu dağılımları ve içerikleri neredeyse yüzde doksanbeş beklediğimiz ve öğrencileri yönlendirdiğimiz şekilde geldi.

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Pedodonti branşında çıkan soruları genel olarak temel bilgiyi ölçen, kolay ve orta zorlukta değerlendirebiliriz. Sorular hatasız ve kaliteli olup, pedodontinin en önemli konularını içermektedir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

1

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

1 ve 4. soru detay bir soru kalanı temel bilgiyi ölçmektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

Tüm soruların direkt bilgiyi ölçtüğünü söyleyebiliriz.

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni literatür bilgisi içeren soru yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Vaka sorusu bulunmamaktadır.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kendi branşım ile ilgi sorular cevaplanmış olup diğer branşlardan da bazı sorulara cevap oluşmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Dusdata’nın ders notları,spot bilgiler notları ve soru kitaplarının takibi yeterlidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Düzenli bir dağılım mevcuttur
Diş sert dokularından: 1
Çürük mikrobiyolojisinden: 1
Çürüğün klinik ayırt edici bulgularından: 2
Restoratif diş hekimliğinde kullanılan materyallerin teknik ve klinik özelliklerinden: 4
Koruyucu diş hekimliğinden: 1
Kavite preparasyonlarından: 1
Soru gelmiştir.

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Ağız – Diş ve Çene Cerrahisi ile ilgili sorulan soruların, Nisan 2012 DUS cerrahi sorularına oranla daha kaliteli ve seçeneklerdeki bilgiler bazen zorlayıcı olsa da; cevapların kolay ayırt edilebilmesi ile “kolay” sorular olduğu görülmektedir.
Alanımızın adı geçmişte “Ağız – Diş – Çene Hastalıkları ve Cerrahisi” idi. Ancak şu anda “Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi”dir. Dolayısıyla asıl olarak “cerrahi” sorularının sorulması beklenmektedir. Bu nedenle oral patoloji konuları ile ilgili sorulara bu denli ağırlık verilmesi şaşırtıcıdır.
Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

Orta

:

3

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 9 tanesi temel, 1 tanesi detay bilgi içermektedir.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Soruların tamamı ana kitaplarımızdaki bilgiler ile uyumludur. Çok yeni bilgi gerektiren soru bulunmamaktadır.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Alanımızda yanlış ya da Nisan sınavındaki iki soruda olduğu gibi “Aşağıdakilerden hangisi … ile ilgili olarak doğrudur / yanlıştır?” biçiminde cevap içeriğini artırarak adayı zorlamaya çalışan soru bulunmamaktadır. Soruların hepsi net ve doğrudur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bir soru dışında diğer tüm sorularla ilgili doğru cevaba götürecek bilgiler, derslerimizde eksiksiz biçimde anlatılmıştır. Derslerde bahsedilmemiş o konu ile ilgili olarak da yaz dönemi DUSDATA ikinci deneme sınavında tüm kursiyerlerimizi doğru seçeneğe yönlendirecek bilginin verildiği bir sorumuz bulunmaktadır. O konuya yeni dönem notlarımızda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Adaylara, çalışırken, alanımızda oldukça geniş bir yere sahip “fasiyal deformite”, “ortognatik cerrahi” ve “travma” konularına ağırlık vermelerini öneriyorum.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Alanımızla ilgili 10 sorunun 5’i oral patoloji konularından sorulmuştur. Bunlar:
Tükürük bezi patolojileri : 1
Fungal enfeksiyonlar: 1
Oral mukozanın pigmente lezyonlar: 1
Oral kanser: 1
Maksiller sinüs hastalıkları: 1
Cerrahi sorularının konu dağlımı:
Lokal anestezikler : 1
Fasiyal deformiteler: 1
Mandibula kırıklarının tedavisi: 1
İmplantoloji: 1
Orofasiyal ağrı : 1
Her iki sınavda da cerrahi sorularının; üniversitelerde çok fazla öğretilen “diş çekimi, gömülü dişler, odontojenik enfeksiyonlar, temel cerrahi prensipler” gibi temel konulardan uzak olması nedeni ile, lisans eğitimi ile tam olarak bağdaşmadığı söylenebilir.
Ancak bu sınavda, çok kolay ve önemsiz de olsa, bütün diş hekimlerinin neredeyse her an uyguladığı “lokal anestezi” gibi önemli ve temel bir konudan soru sorulmuş olması, mutluluk vericidir.

 

ORAL DİYAGNOZ VE RADYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sorular genel olarak kolay ancak bazı soruların ifade edilişinde çelişki yaratabilecek durumlar yok değil. Yine de biraz emek veren her kursiyerimizin rahatlıkla cevaplayacağı sorular.

 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

1

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan sadece 37. soru detaylı bilgi gerektiriyor. 35. soru da detay gibi görünse de aslında temel sistemik hastalık bilgileri ile çözülür. Diğer sorular tamamen temel bilgilerle çözülecek sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgi gerektirir soru yoktu. Yeni sayılabilecek sadce 33. soruda geçen “ konik ışınlı bilgisayarlı tomografi” verisidir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yok ancak 36. soruda a. Şıkkında harf hatası bulunmakta “incisiv fossa” şıkkı “ncisiv foramen” olmalıydı.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Tüm kitap incelendiğinde oldukça yeterli denebilir. Özellikle cerrahi ve oral patoloji bilgilerini bu branşa da taşıyabilenler için hiç sorun yoktu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders ve soru kitaplarımızı iyi inceler ve bizim derslerde ki vurgularımıza dikkat ederlerse soru kaçırmazlar.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Geçen sınavda diagnoz kısmına ait sorular oral patoloji içerikliydi. Bu sınavda ise 6 radyoloji sorusu dışında kalan sorulardan 1 tanesi sistemik hastalık sorusu gibi görülse de aslında radyolojik görüntü karakteristikleri sorulmuştu. Yani radyoloji sorusu aslında 7 tane idi. Kalan 3 sorudan biri diş anomalisi idi ki bana göre tedavi yada pedodonti sorusu olmalıydı. Bir soru sendrom incelemesi idi. Diğer soru da tükürük akış hızındaki değişim sorgulanıyor du ama resmen genel kültür sorusu gibiydi.

PERİODONTOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorular genel olarak temel bilgiyi kapsıyor, bir tanesi detay bilgi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni literatür bigisi içeren soru yok.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Branşımdaki notların, soruların, sunumların başarısı çok çok iyi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

İki sınavda da periodontoloji ders notları ve soru kitabı kendini ispatladı. Bunları ve dersleri takip etmek yeterli.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sınavdaki soruların %90 tüm bilgi portföyünden. Bu manada bir sıkıntı yok.

ORTODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Ortodonti Sorular ilk dus sınavının ortodonti sorularına göre biraz daha zordu. Ama çok zor diyebileceğim herhangi bir soru yok.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

1

soru

Orta

:

6

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sadece 1 soru detay bilgiyi detay bilgiyi sorguluyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

10

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni ya da literatür bilgisini ölçen herhangi bir soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

54. Soru da doğru olan iki şık bulunmaktadır.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kamp notu ya da normal ders notundan çalışan bir öğrenci 10 sorudan 7 tanesinin cevabını rahatlıkla verebilir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

ilk sınava göre biraz daha zor olmasına karşın ortodontide kullandığımız ağız dışı apareyler ya da fonksiyonel apareylerle ilgili herhangi bir soru sorulmamıştır. Bunun yanında seçici özelliğe sahip vaka sorusu da bu sınavda bulunmamaktadır. Soruların çoğu salt bilgiyi sorgulayan sorulardır.

ENDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

66 ve 67 sorularında marka sorulması dışında genel olarak sorular iyi hazırlanmıştı. Genel konulara direkt olmasa da dolaylı yollarla değinilmiş. Travma konusuna biraz ağırlık verilmiş. Ama beklentilerim yönünde yine irrigasyon konusunda bir soru gelmiştir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgi 7
Detay bilgi 3

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

1

soru (68)

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

69 nolu soru haricinde tüm soruların cevabı notlarımızda mevcuttur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Adayın genel bilgisini ve klinik yaklaşımlarda teşhis ve tedavi seçeneklerini değerlendirmesine yönelik soruların da yer alması bundan sonraki sınavlarda soruların klinik ve temel endodonti alanından gelebileceğini göstermektedir. İlerleyen sınavlarda vaka sorularına ağırlık verilebileceği görüşündeyim. Endodontik tedavilerde tedavi şekilleri ve sürelerine ağırlık verilmesi de bu konuda ayrıntılı bir biçimde durum çizelgesi çıkarılarak çalışmalarda kullanılması açısından faydalı olacaktır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Travma konusunda iki soru soruldu (65 ve 68) . tüm konulara ayrıntılı bir şekilde direkt olmasa da dolaylı yollardan değinilmiştir. Bir önceki sınavda olduğu gibi bu sınavda da irrigasyon konusunda soru sorulmuştur. Bundan sonraki sınavlarda da bu konuda soru geleceği görüşündeyim.

Apikal cerrahi uygulamaları konusunda bir önceki sınavda oldukça ileri düzey bir bilgi sorusu sorulmasına karşın bu sınavda temel durum değerlendirmesi sorgulanarak yine bu konuya değinilmiştir.

Genel olarak bir önceki sınavda marka bilgisi sorgulanması nedeniyle yaz dönemi eğitimlerinde markalar konusuna da değindim ve bu konuda bilgilendirici videoları ders esnasında yayınladım. Güncel üretilmiş ve text boklarda da yer edinmiş markaları kursiyerlerimizin bilgisine sundum.

Bu konu ile ilgili 2 soru gelmesi kursiyerlerimizin bu soruları kolaylıkla cevaplamasını sağladığı düşüncesindeyim.

PEDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Pedodonti branşında çıkan soruları genel olarak temel bilgiyi ölçen, kolay ve orta zorlukta değerlendirebiliriz. Sorular hatasız ve kaliteli olup, pedodontinin en önemli konularını içermektedir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

Zor

:

Orta

:

5

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

79. soru detay bilgiyi ölçen bir soru olup, diğer tüm sorular temel bilgiyi sorgulamaktadır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

Tüm soruların direkt bilgiyi ölçtüğünü söyleyebiliriz.

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni literatür bilgisi içeren soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

2 Adet vaka sorusu vardı.

Olası tanı soruları

:

Tanı yöntemleri

:

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış soru yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız pedodonti branş sorularının tümünü cevapladığı gibi diğer klinik branşlardan da 7 adet soru cevaplamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda pedodonti ders notlarının, spot bilgiler ile son tekrarın ve soru kitabımızın başarısının üst düzeylerde olduğu görülüyor. Bu bakımdan bir sonraki sınava hazırlananlara DUSDATA pedodonti branşı ile ilgili ders notlarımız ve soru kitaplarımız ile hazırlanmalarını öneriyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda temel konu olan restoratif materyalleden hiç soru gelmedi. Zaten soru sayısı kısıtlı olduğu için her sınavda bazı konulardan soru gelmeme olasılığı yüksek gibi görünüyor.
Soru dağılımını şöyle özetleyebiliriz:

Süt dentisyonda çürük: 2 soru

Diş ve destek doku yaralanmaları: 1 soru

Çocuklarda kapanış ilişkileri ve oklüzal rehberlik: 2 soru

Çocuk diş hekimliğinde ilaç kullanımı: 1 soru

Çürük profilaksisinde floridler: 1 soru

Çocuklarda görülen periodontal hastalıklar: 1 soru

Fissür örtücüler: 1 soru

Erken süt dişi kaybına neden olan hastalıklar: 1 soru