HOCALARIMIZIN NİSAN 2012 DUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

İlk DUS’da Anatomi sorularının daha çok bir diş hekimini ilgilendiren konulardan sorulmasını beklerdik. Bu paralelde sorulabilecek yüzlerce lokalizasyon varken bir nervus phrenicus, bir mediastinum ve bir spheroid eklem sorusunun sorulmuş olmasının, soruları hazırlayanların yeteri kadar özen göstermediklerinin işareti olarak kabul ediyor ve önümüzdeki sınavlar için de kaygılı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

1. ve 4. sorular detaylı bilgiyi, diğer sorular ise temel bilgiyi test eden sorulardır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yok.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

%100

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınav, soruları hazırlayanların daha çok bir diş hekimini ilgilendiren konulardan soru sormak gibi bir kaygı taşımadıklarını göstermiştir. Bu nedenle bir sonraki sınava hazırlananların eski TUS sorularına da dikkat etmeleri gerektiğini işaret etmek istiyoruz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Çiğneme kasları, mimik kasları gibi DUS’da sorulabilecek yüzlerce lokalizasyon varken nervus phrenicus, mediastinum ve spheroid eklem sorusunun sorulmuş olmasını her ne kadar sürpriz olarak değerlendirsek de soruların hepsi ile ilgili açıklamaların tümü ders notumuzda bulunmaktadır ve soruların tümü derslerimizde tartışılmıştır. Aynı zamanda kursiyerlerimize verdiğimiz “Baş ve boyun Anatomisi soruları” başlıklı kitapta soruların ilk 5 tanesini bulmak mümkündür.

1. soruyu doğru yanıtlamak için glandula lacrimalis’in parasempatik innervasyonunu eksiksiz olarak bilmek gerekiyor. Çok zor olarak niteleyebileceğimiz bir soru olmasına rağmen kursiyerlerimizi “nervus facialis” , “nucleus salivatorius superior” ve “glandula lacrimalis” bağlantısı konusunda ikaz etmiştik. 2. soru, zor olarak değerlendirdiğimiz, bilgiyi direkt ölçen” bir sorudur. 3. soru, orta zorluk dereceli bir sorudur. 4. soru DUS’a hazırlanan bir kişi için çok zor olarak niteleyebileceğimiz bir sorudur. 5. soru, orta zorluk dereceli klasik bir arter sorusudur. 6. soru, orta zorluk dereceli klasik bir eklem sorusudur.

FİZYOLOJİ, HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bu ilk sınav bizi branşımız açısından çok da şaşırtmadı. Fizyoloji’den 6 tane , Histoloji’den 4 tane ve Embriyoloji’den de hiç soru gelmedi. (Embriyoloji’den 1 soru başka branşta soruldu). Sorular kolay ve çözülebilecek nitelikteydi. 1 sorunun ise hatalı olduğunu düşünüyorum. Patoloji’yi ilgilendiren 2 soru kendi branşımız içinde soruldu. 2 adet soru oral bölgeyi ilgilendiriyordu ve bu, branşımızla ilgili oral bölgeyi ilgilendiren konuları daha vurgulu anlatmamız gerektiğini gösteriyor.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 7 tanesi temel bilgiyi, 3 tanesi ise detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

16. sorunun tartışmalı ve yanlış olduğunu düşünüyoruz.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

12., 13. ve 14. Sorular patolojiyi ilgilendiren sorular olup Patoloji notlarımızda bulunmaktadır. 16. soru ise tartışmalı bir sorudur. Bunun dışındaki soruların cevapları FHE ders kitabımızda bulunmaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Benim tahminim bir sonraki sınavda da aynı oranda soru gelecek. Embriyoloji ise hala sürpriz bizim için. Doğru değerlendirebilmek için sanırım en az 2-3 sınav geçmesi gerekiyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

2 sorumuzun oral kısımdan gelmesi, bu konulara derslerimizde ağırlık verilmesi gerektiğini gösteriyor. Endokrin, Santral Sinir Sistemi ve Genito üriner sistemden soru yoktu.

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Branşımızla ilgili DUS sorularını incelediğimizde tamamen temel bilgilerin ve ana başlıkların sorulduğunu söyleyebiliriz. Soruların genelde kolay olduğundan bahsedebiliriz.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların tamamı temel bilgiyi sorguluyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni literatür bilgisi gerektiren soru yok

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Dusdata’nın biyokimya eğitmenleri olarak sınavda hatalı soru tespit edemedik

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Biyokimya ders notları ve derslerde vurgulanan konular soruların tamamını karşılıyor. Ayrıca Biyokimya dışındaki Biyokimya bilgisiyle yapılan 2 soruyu da net yanıtlıyor notlarımız. Spot bilgilerimizin de çok yeterli olduğunu ve tüm soruların spot bilgilerde yer aldığını gördük.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Biyokimya dersinin diş hekimleri için en zor derslerden birisi olduğu kesindir ancak bu sınavda Biyokimya açısından çok temel bilgilerin soru olduğunu gördük. Genel yaklaşımın uzun süre bu şekilde devam edeceği kanaatindeyiz

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda en çok sorunun aminoasitler proteinlerden çıktığını söyleyebiliriz. Soruların dağılımına baktığımız zaman:

● Proteinler ve aminoasidler: 3

● Karbonhidratlar: 1

● Nükleotid metabolizması: 1

● Enzimler: 1

● Lipidler: 1

Biyokimyada bu sınavda vitaminler, hormonlar, ETZ, DNA, RNA ve protein sentezi, hücre gibi konulardan hiç soru gelmediğini söyleyebiliriz.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Hepimizin merakla beklediği DUS; branşımız açısından tahmin ettiğimiz gibi, temel bilgileri sorgulayan, çalışanın yapabileceği düzeyde sorulardan oluşan bir sınavdı. Mikoloji, Parazitoloji ve İmmünolojiden hiç soru çıkmamış olması, bu konulara çalışmayanların şansıydı diyebilirim, sonraki sınavlarda bu konulara yönelecekler mi ben de merak ediyorum… Ancak, sadece Bakteriyoloji ve Viroloji çalışmış bir diş hekiminin tüm soruları cevaplayabildiğini düşünüyorum.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

24. soru detay bilgiyi test etmekle birlikte, diğer sorular temel bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yok.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Mikrobiyoloji ders notları ve derste vurgulanan konular soruların tamamını karşılıyor. Ayrıca DUS açısından Mikrobiyoloji notlarımız bu sınavda, diğer branşlardan toplam 10 soruyu da net olarak yanıtlıyor. Temel tıp bilimleri, 7, 12, 33, 37 Klinik bilimler 26, 34, 42, 4963, 69. sorular notlarımız ve soru kitaplarımızda bulunmakta…

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda Mikrobiyoloji; sadece Bakteriyoloji ve Viroloji çalışılarak yapılacak düzeyde direkt bilgiyi ölçen sorularla hazırlanmış olduğundan, sonraki sınavlar açısından Temel Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji ve Viroloji’ye ağırlık vererek çalışılması gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bir diş hekimine Mikrobiyoloji’de koplik lekelerini, herpeslabialisi, oral candidozu, HBV, HIV’i… sormamalarına şaşırdım doğrusu. Mantarlar, Parazitler ve İmmünolojiden hiç soru yoktu. Soru dağılımına bakacak olursak;

Antibakteriyel ilaçlar: 1 Bakteriyoloji: 3 Viroloji: 2

PATOLOJİ VE ORAL PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Temel Patoloji’de 2 adet soru soruldu. Bir adet inflamasyon mediyatörü, bir adet hipersensitivite reaksiyonu. Beklediğimiz gibi ilk sınav olması itibarı ile kolay ve genel bilgilerle yapılabilecek sorular soruldu.

Oral Patoloji’de iki adet soru vardı. Bunlar 29 ve 30 numaralı sorulardır. Her iki soruyu da –şıkları dahil- başarılı buldum. Ancak, Oral Patoloji sorularının patogenez bilgisine dayalı olması daha “makbul” olacaktır. Sorular bu nitelikte olmayıp, klinik morfoloji ve direkt bilgi temellidir.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

İki soru da, klinik ayırıcı tanı yönünden, temel bilgi kapsamında sayılmalıdır.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

30 numaralı soru nispeten yeni bir bilgiyi sorgulamakla birlikte, klasik kaynaklarda yer alan bir bilgiye aittir.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Her iki soru da hem ders notlarımızda , hem de bilimsel toplantılarımızda birebir geçti. Ayrıca klinik branşlardan 6 soruda bizim kitabımızda mevcuttu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Diğer sınavlarda da inflamasyon, hücre hasarı ve yara onarımı ağırlıklı, genelde temel bilgiyi ölçen soruların geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla adayların konuların temel hatlarını çok iyi bilmesi gerekiyor.

Oral Patoloji konularının çene cerrahisi ve ağız radyolojisi branşları altında da karşımıza çıkacağı anlaşılmaktadır. Esasen bu durum “Patoloji”nin genel bir özelliğidir. TUS’ta Tıbbi Patoloji altında sorulandan daha fazla sayıda patoloji sorusu, diğer klinik dallar içinde yer alır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Temel Patoloji’de toplam 2 adet soru sorulduğu için tahminlerimizde yanılmadık. Hücre hasarı, inflamasyon, onarım ve hemodinami DUS’un en önemli temel patoloji konularıdır. Beklediğimiz gibi iki ayrı konudan birer adet soru soruldu. İnflamasyon mediyatörleinin genel özellikleri her sınavın en önemli başlıklarından biridir. Güzel bir soruydu. Diğer soru çok klasik bir sınav sorusudur. Pemfigus vulgaris kaliteli ama son derece basit bir bilgi sorusuydu.

Oral patoloji soruları, aynı haliyle, çene cerrahisinde veya radyoloji (Oral Diagnoz) içinde sorulabilecek sorulardır. Keza, bu iki klinik branşın altında sorulan bazı sorular da aynı halleriyle oral patoloji içinde yer bulabilir. Oral patoloji soru kitapçığında belirttiğimiz gibi, oral Patoloji’nin özgün yönlerinden olan Histopatoloji bilgileri, muhtemelen bu sınavda pek karşımıza çıkmayacaktır (yine de antitelerin en karakteristik histolojik özellikleri bilinmelidir; karşımıza her an çıkabilir.

FARMAKOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Sorular genel olarak orta zorlukta ve bilgi ölçen sorulardandı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların tamamı temel bilgiyi temel bilgiyi içeren sorulardı. Detay soru yok.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni literatör bilgisi içeren soru yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız soruları tamamına referans verdi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

DUS için öncelikle temel konular öğrenilmeli antibiyotikler ve NSAİİ konularında ise biraz detaylı bilgi öğrenilmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Diş hekimlerinin uygulama konuları ile ilgili konulardan genel anestezikler, lokal anestezikler, opioid konularından soru çıkmaması sürpriz oldu. Nonsteroid antiinflamatuar sorusu orta zorluktaydı. Antibiyotik sorusu yine orta zorluktaydı, kardiyoda sorulan heparin antidotu protamin sülfat sorusu ise kolay kabul edilebilecek sorulardan birisiydi. Otonom sinir sisteminde sorulan alfa1 blokür prazosin sorusu ise diş hekimleri açısından bakıldığında zor kabul edilebilecek bir soruydu.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Konu dağılımları hareketli bölümlü protez 2, tam protez biri overdenture sorusu olmakla birlikte 3, sabit protez 2 ve maddeler bilgisi 3 olarak görülmekte. Maddeler bilgisi ve dolayısıyla daha ezber gerektiren bir konudan üç adet soru çıkmış. Sabit protezin soruları da bilgi ölçmekten çok ezber ölçmek şeklinde. Soruların çoğunluğu pratik uygulamayı içine alan sorular değil. Yani pratikle direkt ilişkilendirilecek bilgi sayısı yok denecek kadar az.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

8 Temel bilgi, iki detay bilgi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

6

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

1

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hepsi kabul görmüş textbook bilgisi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

17. soruda doğru cevap yok, iptal edilmelidir.

11. soruda çeldirici, doğru cevaba çok yakın olduğu için kafa karıştırıcı olmuş.

ÖSYM Klinik Bilimler 11. soruyu iptal etmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Övünülecek derecede başarılı. DUSDATA’nın notları sekiz sorunun cevabını direkt (dört tanesi neredeyse sorudaki şekliyle kelimesi kelimesine), bir sorunun cevabını da dolaylı olarak vermektedir. Ayrıca branş dışından 4 sorunun cevabını kelimesi kelimesine, bir sorunun da üç sıkkını içermektedir.

Toplamda 13 sorunun cevabı notlarda tam ve net olarak yer almaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Şüphesiz ki sorular geliştirilecek. Ancak ders kitabınıza güvenin.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Aslında pek çok önemli konudan hiç soru çıkmamış. Dolayısıyla sonraki sınavlar için de elimizdeki kaynak önem arz ediyor.

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Bilgiyi ölçmeye yönelik yapılmış detay bilginin de sorulduğu bir sınav olmuş.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

3 soru detay bilgi, diğerleri temel bilgi ölçüyor.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Bir adet vardı: 9. soru

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Evet, 2 soru vardı. 2. soru, 8. sorunun cevabı yanlış.

ÖSYM Klinik Bilimler 8. soruyu iptal etmiştir.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çok iyi, birebir 16 soruyu cevaplamıştır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Yorumlara ve detaylara dikkat edilmesi gerekiyor.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Diş sert dokularından soru gelmemesi sürpriz oldu.

AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Nisan 2012 DUS’unun alanımızla ilgili yapılan ilk sınav olması nedeniyle; beklentimiz, tartışmaya mahal vermeyecek temel bilgilerin (odontojenik enfeksiyonlar, gömülü dişer, dental anestezi vb. ) sorgulanmasıydı. Ancak yapılan incelemede durumun bu yönde olmadığı açıkça görülmektedir. Ayrıca Cerrahi branşta hiç vaka sorusu sorulmamış olması ve “Aşağıdakilerden hangisi doğrudur, yanlıştır” tarzında ki adayı özellikle zorlayıcı soruları sayısının fazla olması durumun bir miktar özensiz olduğunu göstermektedir. Branşımız ile ilgili sorulan soruların bundan sonraki DUS’lar da aynı çizgide ilerlemesi halinde; lisans ve kurs eğitimlerimizin bir miktar ağırlaşması kaçınılmaz olacaktır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

2

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 6’sı temel bilgilerle cevaplanabilecek sorulardı. 4’ü ise detay bilgi gerektiriyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

4

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sorular yeni bilgi ya da literatür bilgisi gerektirmiyordu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

0

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

25. soruda “Flep nekrozundan korunmak için flebin tabanı insizyon kenarından geniş olmalıdır” ifadesi ile tam olarak neyin anlatılmak istendiği anlaşılmamaktadır. Bunun yerine “Flep nekrozundan korunmak için flebin tabanı apeksinden geniş olmalıdır” ifadesinin kullanılması daha açıklayıcı olurdu. Bu soruda adayları doğru seçeneği işaretlemeye yönlendiren yüksek ihtimalle diğer seçeneklerin kolay ayırt edilebilecek şekilde yanlış olduğudur.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Branşımız ile ilgili 10 sorunun 3’ü Oral Patoloji konuları ile ilgilidir. Diğer 7 sorunun 5’i branş notlarımız tarafından karşılanmaktadır. Bunun dışında Pedodonti bölümünde sorulmuş olan 3 adet soruyu da notlarımız cevaplamaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda ağız-diş ve çene cerrahisi ile ilgili sorulan 7 sorudan 1’i direk bilgiyi kullanarak; 3’ü bilinmesi daha olası konuları yorumlayarak; kalan 3’ü ise daha detay bilgi ve üzerine yorum gerektiren konuları bilerek cevaplanabilecek sorulardı. Genel dağılıma bakıldığında özellikle maksillofasiyal cerrahi ile ilgili detay bilginin öneminin artmış olduğu görülmektedir.

Adaylara fazla miktarda soru yapmak için maksillofasiyal cerrahi konularına dikkatli çalışmalarını öneriyorum.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sınavda major cerrahilere ağırlık verilmiş. Travma konularına ise oldukça az yer verilmiş. Dental anestezi, sistemik hastalıklı hastaya yaklaşım, sedasyon, gömülü dişler ve odontojenik enfeksiyonlar konularından hiç soru sorulmamış olması sürpriz oldu.

ORAL DİYAGNOZ VE RADYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Dersane olarak Radyoloji ağırlıklı beklentimiz aslında tam olarak gerçekleşmedi 6 soru Radyoloji olarak çıktı. Ancak diğer 4 soru da oral diagnozun oral medicine kısmından ziyade oral Patoloji’den çıktı ve Oral Patoloji başlığı altında zaten çok detaylı anlatılan konulardı. Bu sınav bana şunu söyledi: Oral Radyoloji 6-7 soru sorarım, geri kalanı da diagnoza yönelik ama Oral Patoloji içerikli olur kardeşim.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

1

soru

Kolay

:

8

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sadece 1 soru detay bilgi istiyordu. O da oral mukozal patoloji sorusu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Hayır yoktu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

2

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hayır.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bence ders notlarını bizim rehberliğimizde çalışan herkesin tam cevaplayacağı sorular.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Oral Patoloji diagnoza yönelik oaral mukoza hastalıkları ağırlığını almalı ki ayrıca oral dignoz dersleri yapma ihtiyacı doğmasın.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Sürpriz sistemik hastalıklardan hiç soru olmayışı diagnoz kısmımızın 4 sorusununda oral mukozal hastalıklar sorgulanarak oral patolojiye kaymış olmasıydı. Oral radyoloji soruları tamamen beklentimizden daha basit, daha temel bilgi içeriyor ve güncel ileri görüntüleme tekniklerinden hiç sorgulama yapılmamış. Ancak biz bence aynı sistemimize devam edeceğiz.

PERİODONTOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Periodontoloji ders notunu çalışan bir kişinin rahatlıkla yanıtlayacağı, genel olarak değerlendirildiğinde kolay ve orta dereceli sorulardan oluşan bir sınav. Sınavda çıkan soruların hepsinin ders kitabında yer alması açısından ders notları yeterlidir. Diğer branş sorularının çözümünün sağlamasında da net katkıları vardır.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

8

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların 8’i temel bilgiyi , 2’si ise ayrıntıyı test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

8

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Literatür bilgisi gerektiren bir soru yoktur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

soru

Tanı yöntemleri

:

1

soru

Tedavi soruları

:

2

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çıkan soruların ders kitabında yer alması açısından ders notu kendi branşında başarılıdır. Ayrıca branş dışında ki soruların çözümüne de katkıda bulunmuştur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavdaki soru eğilimleri dikkate alındığında ders notlarının iyi bir şekilde çalışılmasını öneriyorum.

 

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavdaki Periodontoloji soruları, genelde orta derecede ve kolay derecede sorulardı. Zorluk açısından değerlendirildiğinde ders notlarının içeriği iyi çalışıldığında çözülebilecek sorulardır. Bir sonraki sınavda yine ders notlarında olan diğer konularla ilgili soruların yer alacağını düşünmekteyim.

ORTODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Genel olarak kolaydı

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

1

soru

Orta

:

2

soru

Kolay

:

7

soru

Çok Kolay

:

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

1 tanesi detay bilgi kalanlar temel bilgi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

9

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Sadece tek bir soru bizim profitt textbook’umuzdan alınan bir tablodur.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yok.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımızda 9 tane sorunun cevabı vardı.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notlarımızı tamamıyla yeterli buluyorum.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz

Tek bir soru textbook’dan alınmış detay bir soru diğerlerinin hepsi bizim değindiğimiz konular.

ENDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

İlk sınav açısından oldukça basit ve genel temel bilgilere yönelik sorular bekliyorduk. Ancak özellikle 2 sorunun son dönem literatürlerine yönelik olması şaşırtıcı geldi. Ve ayrıca marka sorulması da beklentilerimizin dışındaydı. Bir soru da ayrıntı olarak gördüğüm bir soru. 10 soru içinde geri kalanların temel bilgilerle yapılabilir olduğunu düşünüyorum.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

1

soru

Çok Kolay

:

1

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgi sorusu 6, Detay bilgi sorusu 4’dür.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

2 adet soru vardı (66 ve 69. sorular).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

67. Soru marka içeriği olan bir soru.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Genel olarak 6 soru notlarımızla çözülebilir nitelikteydi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

İki adet sorunun literatüre yönelik olması yeni dönemde son dönem literatürleri ile ilgili çalışmalarında irdelenmesi gerekli görülebilir ki bu durum, lisans düzeyinin sorgulanması açısından oldukça sakıncalıdır. Sorular, temel konulara yönelmek zorundadır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Pulpa hastalıklarına yönelik hiç soru yoktu. Buna karşın irrigasyon konusu (70. Soru) ve başarısız tedavilerde izole bakteri (62.soru) sorusu beklentilerimi doğruladı. 66 ve 69 soruları oldukça detay bir bilgi olması ve literatürlerde yer alan bir konu olması özellikle 66 sorusunun Pedodonti literatürüne yönelik olması ilgi çekici. 65 sorusu ise detay bir bilgi olarak karşımıza çıktı. 67 sorusunda markaların sorulmuş olması beklentilerimizin dışında bir soru yöntemi olduğunu gösterdi. Derslerde başlıklar altında isimleri kullanmış olsak da ve kitabımızda bunlar ayrıntılı olarak geçiyor olsa da bizleri yanılttı. 63 sorusu temel bilgilere yönelik ayrıntı bir soru olarak sorulmuş. 61, 64 ve 68 soruları ders kitabımızda yer alan bilgilere dayalı çözülür niteliktedir.

PEDODONTİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Pedodonti Ders Notunu çalışanın rahatlıkla yanıtlayabileceği, genel olarak kolay ve orta dereceli sorulardan oluşan bir sınavdı. Çıkan soruların, hepsinin ders kitabında yer alması ve toplamda ders notunun 22 soru çözülmesine katkıda bulunması Pedodonti ders notunun yeterli olduğunun bir göstergesiydi.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

soru

Zor

:

soru

Orta

:

4

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sekiz soru temel bilgiyi, iki tane soru detayı test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

7

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Bir soru literatür bilgisi gerektiriyordu.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

soru

Tanı yöntemleri

:

soru

Tedavi soruları

:

1

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

1

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

72. Apeksi açık, genç sürekli dişlerde meydana gelen komplike kuron kırıklarında, canlı pulpa proliferatif cevap veriyorsa en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu soruda “proliferatif” terimi, klinik bir bulgu olmayıp, histolojik bir bulgudur. Pulpa’nın durumu klinik olarak bu şekilde anlatılamayacağından, en uygun tedavi şekli cevabını şüpheli görmekteyiz.

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çıkan soruların, hepsinin ders kitabında yer alması ve toplamda ders notunun kendi branşı dışında 7 soruya net, 5 sorunun da çözülmesine katkıda bulunması Pedodonti ders notunun başarılı olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle kıymetli meslektaşlarımıza Pedodonti ders notlarına özen göstermelerini öneriyoruz.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bu sınavda Pedodonti soruları orta ve kolay düzeydeydi. Bir sonraki sınavda yorum sorularının daha fazla olacağından biraz daha ayrıntılı olarak çalışmak gerekebilir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Soru dağılımına baktığımızda Pedontinin temel konularına ağırlık verildiğini görmekteyiz.

Flor: 1 Soru Travma: 2 Soru Oklüzal Rehberlik: 1 Soru Oklüzal Rehberlik ve süt dişi genel özellikleri: 1 soru Çürük: 1 Soru Restorasyon: 1 Soru Diş Sürmesi: 1 Soru Dişlerin Gelişim Bozuklukları: 1 Soru Çocuk Diş Hekimliğinde ilaç kullanımı: 1 Soru