Periodontoloji
Kişisel Ve Mesleki Sürekli Eğitim ve Gelişim Uygulamaları
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Hasta hekim iletişimini yönetir
Davranış bilimleri çerçevesinde hastanın sosyal ve psikolojik profilini değerlendirir İletişim becerilerini kullanır
Uzmanlık alanının sınırlarını bilerek mesleğini uygular
Ulusal sağlık sistemini, diş hekimliği ve periodontoloji hizmetlerini ve işleyişini tanımlar Multidisipliner tedavi yaklaşımını uygulayarak hastaya en iyi ve güvenli tedaviyi sunar
Mesleki etik kuralları uygular
Etik kuralları uygular Dişhekimliğine yönelik etik kuralları tanımlar
Sürekli dişhekimliği eğitimine düzenli katılır
Bilimsel kongre, seminer ve mezuniyet sonrası kurs programlarıyla yenilikleri takip eder Sürekli kendini geliştirir
Toplumda ağız sağlığı bilincini artırıcı uygulamalarda bulunur
Çocuklarda, yetişkinlerde, engellilerde ve yaşlılarda ağız hijyen eğitimi, tarama ve uygulama amaçlı çalışmalara katılır Topluma yönelik periodontoloji uygulamalarına katılır

 

 

Muayene, Tanı ve Tedavi Planları
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Periodontal teşhis ve tedavi için kayıt
oluşturma işlemlerini yapar
Periodontal kayıtları alır Plak indeksi, gingival indeks, sondalama derinliği, sondalama esnasında kanama, klinik ataşman düzeyi ölçümü, mobilite ölçümü, yapışık ve keratize dişeti miktarını ölçer
Çağdaş teknolojileri tanır ve gerekirse uygular
Radyodiagnostik verilerin değerlendirilmesini yapar Periapikal ve panaromik radyografileri, tomografileri ve diğer radyodiagnostik tetkikleri değerlendirir
İleri periodontal diagnostik teknikleri uygular Tükürük, dişeti oluğu sıvısı ve periodontal cepteki mikrobiyolojik, biyokimyasal ve immunolojik analizleri yönetir
Periodontal hastalıkların tanısını koyar Dişeti hastalıkları, kronik periodontitisler, agresif periodontitisler, sistemik hastalıklar ile birlikte görülen peridontitisler, nekrotizan periodontal hastalıklar, periodonsiyumun abseleri, endodontik lezyonlarla birlikte görülen periodontal periodontitisler, gelişimsel ve kazanılmış deformiteleri tanır
Periodontal hastalıkların epidemiyolojisini tanımlar Erişkinlerde ve çocuklarda görülen periodontal hastalıkların görülme sıklığını betimler.
Periodontal hastalığın tedavisini ve prognozunu tanımlar Tipik ve atipik bulguları tanımlayarak risk analizini yapar
Periodontal hastalıkların prognozunu belirler
Periodontoloji ve diğer dişhekimliği dalları ilişkilerini yönetir Periodontal sorunlu bireylerde ortodontik tedavileri yönetir
Ortodontik tedavi gören bireylerde cerrahi olan ve olmayan periodontal tedavileri yapar.
Periodontal sorunlu bireylerde protetik yaklaşımları yönetir
Protez planlaması için gereken periodontal tedavileri uygular
Endodontik lezyonlarla birlikte görülen periodontal lezyonları tedavi eder.
Sistemik hastalıkların ağız içi bulgularını tanır ve yönetir Dermatozlar, hematolojik hastalıklar, endokrin hastalıklar, genetik sendromlar ve benzeri sistemik sorunların ağız içi bulguları ile sistemik tanıya yardımcı olur
Akut periodontal sorunların saptanması ve yönlendirilmesini bilir NUG/NUP tanısı koyar
Periodontal abse tanısı koyar
Periodontal dokuları etkileyen iyi huylu ve kötü huylu tümörleri tanır Periodontal dokulardan elde edilen biobsileri uygun yöntemlerle patolojik incelemeye gönderir ve sonuçlarını yorumlar.

 

 

Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi Uygulamaları
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Ağız bakımı ve eğitimini uygular
Dental plak kontrolü ve ağız bakımı eğitimini yönetir Hastaya etkili plak kontrol eğitimi verir
Dental plak kontrolü ve ağız bakımında yararlanılacak materyaller ve bunların kullanımlarını yönetir Diş fırçalama tekniklerini hastaya uygulamalı olarak öğretir
Etkene yönelik başlangıç periodontal tedavisini uygular
Periodontal hastalık etkenine yönelik tedavi yöntemlerini planlar Etkene yönelik tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi ve klinik düzeyde beceriye sahiptir
Diş yüzeyi temizliği ve kök düzleştirmesi işlemlerini uygular Diş yüzeyi temizliği ve kök düzleştirmesi endikasyonlarını tanımlar ve uygular
Yerel ve sistemik antimikrobiyal tedavilerini uygular
Antiseptik ağız gargaralarını reçeteler Plak kontrolünde antiseptik ve antimikrobiyal kimyasal ajan kullanımıda endikasyonları belirler
Antibiyotikleri reçeteler Yerel antibiyotik uygulamalarında kullanılan ilaçları, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını ve uygulama yöntemlerini açıklar ve uygular
Periodontolojide oklüzyonu tanımlar ve düzenlenmesini değerlendirir
Periodontoloji ve oklüzal travma ilişkisini tanır Oklüzal travmanın periodontal hastalıktaki önemi ve tanı yöntemleri ile ilgili bilgi sahibidir
Oklüzal düzenleme prensipleri ve endikasyonları hakkında bilgi sahibidir Klinik düzeyde hasta üzerinde oklüzal uyumlama yapar
Furkasyon sorunlarının cerrahi olmayan tedavisini tanır
Furkasyon problemlerinin teşhisi ve sınıflandırılmasını tanımlar Etkilenmiş kök yüzeyi ve furkasyon bölgesinde etkili plak eliminasyonu, kök yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi yapar
Periodontal splint uygulamalarını tanır
Periodontal splint uygulamalarında endikasyonları tanır Periodontal splint uygulanacak dişlerin mobilite nedenini ayırt eder, splint çeşitleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibidir

 

 

Cerrahi Periodontal Tedavi Uygulamaları
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Gingivektomi ve gingivoplasti uygulamaları yapar
Periodontal kayıtları değerlendirerek endikasyonları belirler Gingivektomi ve gingivoplasti uygulamalarını yapar
Frenetomi ve frenektomileri uygulamaları yapar
Endikasyonları belirler Frenotomi ve frenektomi işlemlerini yapar
Flep operasyonları uygulamalarını yapar
Periodontal kayıtları değerlendirerek endikasyonları belirler Her türlü flep operasyonunu yapar
Rezektif kemik cerrahisi uygulamalarını yapar
Periodontal kayıtları değerlendirerek endikasyonları belirler Rezektif kemik cerrahisi işlemlerini yapar
Rejeneratif ve biomimetik tedavi yöntemlerini uygular
Periodontal kayıtları değerlendirerek endikasyonları belirler Rejeneratif ve biomimetik tedavi yöntemlerini uygular
Furkasyon sorunlarının cerrahi tedavisini yapar
Periodontal kayıtları değerlendirerek endikasyonları belirler Furkasyon sorunlarının tedavisi yapar Alt çene büyük azılarında tunel işlemleri yapar Kök rezeksiyonları yapar Hemiseksiyon yapar

 

 

Periodontal Plastik Uygulamalar
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Dişeti çekilmelerinin tedavisini uygular
Hastayı operasyon öncesi değerlendirir  
Hastanın tıbbi ve dental hikayesini alır Hastanın tıbbi hikayesini alırken sorulması gereken soruları açıklar
Hastanın ağız içi muayenesini yapar Oral hijyeni değerlendirir
Hastanın tedavisini planlar Muayene sonuçlarını değerlendirir, tanı koyar
Mukogingival cerrahi temel prensiplerini yönetir Apikale, koronale, laterale konumlandırılan flap ve serbest dişeti grefti ile bağ dokusu greft tekniklerini uygular
Operasyon sonrası mukogingival cerrahi prensiplerini yönetir Operasyon sonrası hasta bakımı ve takibini yapar
Dişeti büyümelerini tanır ve tedavisini uygular
Hastanın tıbbi ve dental hikayesini alır Hastanın tıbbi hikayesini alırken sorulması gereken soruları açıklar
Hastanın ağız içi muayenesini yapar Oral hijyeni değerlendirir
Hastanın tedavisini planlar Muayene sonuçlarını değerlendirir, tanı koyar
Cerrahi temel kurallarını uygular Dişeti büyüme etyolojisine bağlı uygulanacak cerrahi teknikleri yapar
Operasyon sonrası kuralları uygular Operasyon sonrası hasta bakımı ve takibini yapar
Kuron boyu uzatma işlemlerini uygular.
Hastanın ağız içi muayenesini yapar Estetik kron uzunluğunun normalden kısa olma etiyolojilerini tanımlar
Cerrahi temel kurallarını uygular Gingivektomi ve gingivoplasti tekniklerini uygular
Operasyon sonrası kuralları uygular Operasyon sonrası hasta bakımı ve takibini yapar
Yumuşak ve sert doku ogmentasyonu uygular
Hastanın ağız içi muayenesini yapar Yapışık dişeti genişliğinin tipik ve atipik durumlarını tanımlar
Cerrahi temel kurallarını uygular Sert doku ogmentasyonu için kemik greft teknikleri, membran uygulamalarını yapar
Operasyon sonrası kuralları uygular Operasyon sonrası hasta bakımı ve takibini yapar
Pre-protetik periodontal hazırlık cerrahisini uygular
Hastanın ağız içi muayenesini yapar Mukogingival dokuların tipik ve atipik bulgularını tanımlar
Pre-protetik periodontal cerrahinin temel kurallarını yönetir Mukogingival problemlerin idamesinde uygulanacak cerrahi teknikleri uygular
Vestibüloplasti işlemlerini uygular
Greftli ve greftsiz vestibül derinleştirme işlemlerini yapar Uygun enstrümanlar kullanarak ve endikasyonları belirleyerek operasyon tekniklerini uygular

 

 

İmplant Cerrahisi Uygulamaları, İmplant Çevresi Hastalıkları
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Total ve parsiyal dişsizliklerde implant cerrahisi uygular
Hastayı operasyon öncesi değerlendirir Hastanın tıbbi ve dental hikayesini alır.
Hastayı farklı branşlara konsultasyona gönderme koşullarını tanımlar
İmplant bölgesinin anatomik özelliklerini klinik ve radyolojik değerlendirir Kemiğin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını yapar
Kemik kaybına neden olacak aşırı gerilimleri, biyomekanik yükler karşısında kemik yanıtını değerlendirir
İmplant bölgesini klinik olarak değerlendirir Gülme hattını değerlendirir, periodontal muayeneyi yapar, yumuşak doku fenotipini ve interokluzal mesafeyi değerlendirir
Total dişsizliklerde cerrahi planlamayı protetik üst yapı seçeneklerine göre planlar Sabit protetik restorasyonların veya sabit sökülebilir (vidalı restorasyonların) protetik retorasyonların, hareketli protezlerin planlamasnı yapar
Cerrahi planlamayı yapar
Çalışma modeli, kapanış kaydı, artikülatöre transfer ve protetik tedavi seçeneklerini değerlendirir
Kısmi dişsizliklerde cerrahi planlamayı protetik üst yapı seçeneklerine göre planlar Sabit protezlerin veya sabit sökülebilir (vidalı restorasyonların) protezlerin planlamasını yapar
Cerrahi planlamayı yapar
Çalışma modeli, kapanış kaydı, artikülatöre transfer ve protetik seçeneklerini değerlendirir
İmplant seçim kriterlerini ayırt eder Tek aşamalı, çift aşamalı implantlar, implantın şekli, yüzey özelliklerine, dişeti çıkış profiline göre değerlendirme yapar
İmplant cerrahisinin temel prensiplerini uygular Bir aşamalı, iki aşamalı, immediate implant uygulaması ve flepsiz cerrahiyi yapar
İmplant çevresi hastalıkların tanısını koyar
Peri-implantitisi teşhis eder ve tedavisini yapar Periodontal dokuların ve implant çevresi dokuların anatomik özelliklerini değerlendirir
Diş ve implantın benzerlik ve farklılıklarını değerlendirir.
Yumuşak doku-implant ilişkisi, sert doku implant ilişkisini değerlendirir
İmplant çevresi hastalıkların cerrahi olmayan tedavisini yapar
İmplant uygulanan hastalarda ağız hijyeni girişimlerini yönetir Hastaya ev bakımı- oral hijyen yöntemlerini gösterir
Profesyonel bakım, küretaj ve lokal antimikrobiyal uygulamaları yapar
Periyodik kontrolleri yapar Klinik indeksleri uygular, radyolojik değerlendirmeyi yapar ve mikrobiyolojik tetkikleri yönetir
İmplant çevresi hastalıkların cerrahi tedavisini yapar
Peri-implantitisin rezektif ve rejeneratif cerrahi işlemlerle tedavisini yapar Gingivektomi ve flep uygulamalarını yapar
Graft materyalleri, membranlar, pin uygulamaları ve biomimetik tedavileri yapar
Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu uygulamaları yapar
İmplant çevresi yumuşak dokuların plastik cerrahisini yapar
Yumuşak doku rekonstrüksiyonunu değerlendirir Keratinize doku bandının genişletilmesi için gereken uygulamaları yapar
Yatay ve dikey doku ogmentasyonu tekniklerini uygular
Peri-implanter yumuşak dokuların şekillendirilmesini değerlendirir Standart iyileşme başlıkları, bireysel iyileştirme başlıkları, geçici kuronlar ve papilla rejenerasyon tekniklerini uygular
İmplant uygulamalarında sinus bölgesi uygulamaları yapar
Açık teknik (lateral pencere tekniği) ve kapalı teknikle (osteotom tekniği) uygulamalarını yapar Sinüs anatomisini tanır, sinüsün mevcut anatomisine göre uygulanacak tekniği belirler
İmplant uygulamalarında yönlendirilmiş
kemik rejenerasyonu uygulamalarını yapar
İmplant bölgesini yapılandırır Sert dokuların geliştirilmessi işlemlerini uygular
Otojen kemik, partikül ve blok kemik greftlerini uygulamasını yapar
Çekim boşluğu ve çevresindeki dokuları koruma tekniklerini uygular
Sistemik hastalıklı bireylerde implant cerrahi uygulamalarını yapar
Sistemik hastalıklı bireylerin medikal öykülerini alır Gerekli görürse farklı medikal branşlarla konsültasyonları yönetir

 

 

Periodontal ve Periimplant Dokuların İdame Tedavisi Uygulamaları
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Kişiye özgü destekleyici tedavi aralıklarını belirler
Hastanın tıbbi ve dental hikayesini alır Hastanın tıbbi hikayesini alırken sorulması gereken soruları açıklar
Hastanın ağız içi muayenesini yapar Plak indeksi, gingival indeks, sondla muayenede kanama varlığı, periodontal cep derinliği, ataşman düzeyi, dişeti rengi, yapısı ve formunu değerlendirir
İdame için uygun tedavi yöntemini seçer Aktif tedavi fazından sonra gerekli aralıklarla hastayı kontrollere çağırır
Periimplant dokuların idame tedavisini uygular Klinik indeksleri uygular, radyolojik değerlendirmeyi yapar, mikrobiyolojik tetkikleri yönetir


Araştırma ve Akademik Uygulamalar
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Bilimsel yayınlar
Geçmişten günümüze genel periodontoloji ve implantoloji bilgilerine erişir Kütüphane, bilgisayar ve online bilimsel kaynaklara ulaşımı ve sistemleri kullanmayı öğrenir
Bir bilimsel soruyu yanıtlayabilecek araştırma projesi kurgular Periodontal ve implant kavramları ve tedavileri hakkında kanıta dayalı bilgileri edinir ve pratiğe yansıtır
Sunumlar
Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü sunar Seminerler ve vaka raporları hazırlar, sunar ve tartışır
Araştırmalar
Bilimsel araştırmayı yürütür ve sonuçlandırır Elde edilen bilgileri araştırmada kullanacak şekilde bir hipotez oluşturur
Bir araştırmadan elde edilen sonuçları yorumlar ve yayın haline getirir

 

 

Yönetsel ve İletişim Uygulamaları
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Yardımcı personel ihtiyacını belirler
Periodontolojii hizmeti veren kurumların örgütlenme yapısını, işleyişini, ekipteki bireylerin görevlerini tanır Hemşire, sekreter, temizlik elemanı gibi kişilerin sayılarının, sağlık eğitim personelinin çalışma şartlarını rahatlatacak ve eğitime yoğunlaştıracak şekilde olmasını sağlar
Ekip çalışması gerçekleştirir
Periodontal eğitimle birlikte periodontal hizmet veren kurumlarda mevcut bireylerin rollerini ve ilişkilerini tanır Kendine düşen görevi benimsemek ve başarı için bütünü tamamlar
Ekibini yönetir ve geliştirir
Eğitim kurumu içerisinde yönetim, sorumluluk, ve görev dağılımı gösteren bilgilendirme yapar Uygulama prensiplerine ait yazılı ilkeler belirler ve günceller
Internal bir kalite kontrol ve geliştirme sistemi kurar Strateji, planlama ve geri dönüşüm ile bilgi edinme yollarını kullanır